Novoterm Translation

Novoterm Translation –
Översättning och projektledning

Vi kan hjälpa dig med översättning, språkgranskning och projektledning. Hos oss får du kvalificerad hjälp med både stora projekt och mindre uppdrag. Det är ditt uppdrags speciella karaktär som avgör vilken eller vilka av våra rutinerade översättare och vilken projektledare vi väljer. Projektledaren blir din egen kontaktperson som förbereder sig genom att i förväg läsa in sig på ditt företags verksamhet och målsättningar.

För oss är det viktigt att arbeta i aktiv dialog med dig. Vi lyssnar på dina behov och ställer frågor om din texts budskap, innehåll och målgrupp. Vi kontrollerar alltid översättningarna genom att granska dem noggrant innan vi levererar dem. Om du väljer att arbeta med oss kan du räkna med ett högkvalitativt resultat. Vi har kompetens inom många ämnesområden och är särskilt bra på finans, medicin, bioteknik, marknadsföring, it och mode.

Vi älskar vårt arbete och är genuint intresserade av våra kunders behov och önskemål. Ring oss om du vill ha riktigt bra översättningar.

Varmt välkommen till Novoterm!

Våra tjänster

Professionella översättningar för dig med höga krav.

Behöver du hjälp med översättning, språkgranskning eller styrning av olika översättningsproduktioner? I så fall har du kommit rätt. Vi har många års erfarenhet och arbetar dagligen med kunder inom finans-, marknadsförings-, it- , teknik-, medicin- och modebranschen. Men vi kan mycket mer än så. Kontakta oss!

Oavsett dina behov möter vi dig alltid i en aktiv dialog. Du får en egen kontaktperson som sätter sig in i hur din verksamhet fungerar och hur du vill att dina budskap ska formuleras och uppfattas. Vi hjälper dig gärna med stora, flerspråkiga projekt och mindre uppdrag. Alla översättningar kvalitetssäkras i samtliga led och resultatet blir korrekta, välformulerade och levande texter.

Översättning, språkgranskning och bearbetning.

Våra översättare är professionella och rutinerade. Av kvalitetsskäl översätter de endast till sitt modersmål och våra erfarna översättare har ofta ytterligare utbildning inom ett eller flera specialområden och vi väljer alltid översättare utifrån ditt uppdrags speciella karaktär.

Granskning ingår som en naturlig del i översättningsuppdraget och vi låter alltid granska texterna en extra gång innan vi levererar dem till dig. Vi ser till att texterna är målgruppsanpassade och behöver du dessutom hjälp att bearbeta befintliga texter eller hitta omformuleringar är det bara att kontakta oss.

Vi översätter, granskar och bearbetar:

svenska
danska
finska
franska
italienska
nederländska
polska
tjeckiska
slovenska
ungerska
turkiska
kinesiska
arabiska
engelska
norska
tyska
spanska
portugisiska
grekiska
ryska
slovakiska
kroatiska
rumänska
koreanska
japanska
m. fl.
 

Så här arbetar vi

Förfrågan/offert

Vi diskuterar uppdraget tillsammans med dig. Därefter får du en offert så att du i förväg vet vad det kommer att kosta och när det blir klart.

Projektstart

Du får en egen kontaktperson som snabbt går igenom text, referensmaterial, språklig ton och målgrupp. Eventuella frågetecken rätas ut och vi stämmer av om det finns särskilda önskemål, t.ex. när det gäller sekretessnivå eller filformat/filhantering.

Val av översättare

Projektledaren väljer ut den eller de översättare som passar bäst för just ditt uppdrag. Våra översättare är mycket rutinerade och har specialkunskaper inom en rad olika ämnesområden.

Leverans/uppföljning

Vi levererar alltid inom överenskommen tid! Efter projektets avslut gör vi en kort utvärdering eftersom vi har ett genuint intresse för dina synpunkter. Det gör att vi snabbt och effektivt kan möta dina behov på bästa sätt vid nästa uppdrag.

Kvalitetssäkring

Vi är noga med att kvalitetssäkra vårt arbete och därför granskas alla texter av annan person än översättaren.

Översättning

Vi inleder arbetet med översättningen och eftersom vi redan vid projektets start gått igenom sådant som t.ex. referensmaterial, blir arbetsprocessen effektiv. Eventuella frågetecken som dyker upp löser projektledaren i samråd med översättaren och vid behov även med dig. På så sätt går det snabbt och blir rätt direkt!

Bra att tänka på när du behöver vår hjälp

Du sparar tid om du ringer oss.

Vi behöver veta vilket språk texten är skriven på och till vilket/vilka språk den ska översättas. Vi behöver också veta hur mycket text det rör sig om.

För oss som arbetar med text är det enklast om du skickar underlaget i Word-format eller i andra hand i något annat Microsoft Office-format.

Tänk över om ditt företag har preferenser gällande språkbruk, intern företagsterminologi eller fackspecifik information. Skicka i så fall med referensmaterial.

Svar på några
vanliga frågor

Vilka språk översätter ni till och från?

Vi översätter till och från samtliga nordiska språk, amerikansk och brittisk engelska, franska, italienska, spanska, portugisiska, tyska, nederländska, tjeckiska, slovenska, slovakiska, polska, ungerska, grekiska, ryska, kinesiska, japanska, arabiska, kroatiska, rumänska, koreanska och turkiska.

Ni granskar alltid era översättningar, vad
innebär det?

Det innebär att vi noga kontrollerar att översättningen är korrekt rent språkligt men även att själva budskapet har förmedlats på rätt sätt. Vi ser också till att översättningen stämmer överens med just dina krav på internt språkbruk, ton, stil och konsekvens. Granskningen är den viktigaste delen i vårt kvalitetssäkringsarbete.

Översätter ni allt om allting?

Nej, men vi har kompetens inom många områden och är särskilt bra på finans, medicin, bioteknik, teknik, marknadsföring, it och mode. Behöver du hjälp med något annat? Kontakta oss så kan vi säkert hjälpa dig!

När kan jag få översättningen?

Det beror på textens längd, vilken typ av text det är och vilka språk det gäller. Kontakta oss så får du snabbt svar!

Varför ska jag anlita Novoterm? Mina svenska medarbetare är duktiga på engelska och kan dessutom vår verksamhet!

Duktiga medarbetare i all ära, men att skriva på ett främmande språk är svårare och mer tidsödande än man kan tro. Det säkraste och mest effektiva sättet att få en riktigt bra översättning är att anlita en professionell översättare som översätter till sitt eget modersmål. För att höja kvaliteten ytterligare tror vi på en nära dialog som ger en bra bild av din verksamhet och de specifika önskemål och behov du har. Allt detta får du om du vänder dig till oss.

Hur vet jag att översättningen är både bra och felfri? Jag kan ju inte språket själv.

För oss är det mycket viktigt att kvalitetssäkra våra översättningar innan vi levererar dem. Vi är rutinerade, pålitliga och erkänt noggranna. Du kommer att märka att du kan lita på oss. Våra kunder återkommer!

Hur tar ni betalt?

Det beror på uppdragets omfattning och vilken språkkombination det gäller. Kontakta oss så får du ett fast pris!

Några av våra kunder

 • Aldata
 • Ekelund & Wik
 • Hallvarsson & Halvarsson
 • Peugeot
 • Securitas
 • Alpcot
 • Ernst & Young
 • HiQ
 • Ramböll
 • SkiStar
 • BioInvent
 • Fouriertransform
 • Loomis
 • Samsung Electronics
 • SOBI
 • Cambio
 • Global Health Partner
 • Medivir
 • Scholz & Friends
 • Studsvik
 • Capio
 • Page One
  Publishing
 • SEB
 • Öhman
 • Carnegie
 • H&M
  Hennes & Mauritz

Kontakta oss

Novoterm Translation AB
S:t Eriksterrassen 72b
112 34 Stockholm

Allmänna frågor:
Tel 08-21 17 19
info@novoterm.se

Ann Franzon
ekonomi och administration
Ann-Christine Palm
projekt- och produktionsledare
Anna Orr
projekt- och produktionsledare
Anna Åhlberg
projekt- och produktionsledare
Cristina Basti
projekt- och produktionsledare
Elizabeth Myhrén
ekonomiassistent
Juliette Staudt
projekt- och produktionsledare
Katarina Häger
projekt- och produktionsledare
Linnéa Palmelius
projekt- och produktionsledare
Nate Stonewall
projekt- och produktionsledare
Paula af Klinteberg
projekt- och produktionsledare
Ulrika Bertilsson
projekt- och produktionsledare

Tack för besöket

© 2013 Novoterm Translation AB | S:t Eriksterrassen 72b, 112 34 Stockholm | info@novoterm.se | Tel 08-21 17 19

by LCSTHLM