Blogg

 • Därför bör du välja ett språköversättningsföretag – vi listar anledningarna

  2018-09-28

  Översättare är ett yrke som kräver både lång utbildningar och stor erfarenhet. Det är lätt att tro att jobbet är enkelt, att det bara är att översätta ord för ord. Idag kan väl alla engelska? Riktigt så enkelt är det inte. Att vara översättare sätter höga krav på såväl språk som kunskapsområden. En översättare erbjuder sällan tjänster inom alla kategorier utan specialiserar sig på exempelvis IT, skönlitteratur, medicin eller teknik. Eftersom alla branscher använder sin specifika branschterminologi, alltså speciella termer och ord, behöver översättaren behärska dessa och ha dem i sitt ordförråd. Om en text inom ett byggföretag vänder sig till byggmästare eller inköpare på byggvaruhus tappar en text trovärdighet om den är översatt av någon som inte är insatt i byggbranschen. Precis som att en text om medicinsk utrustning måste bli helt korrekt.

  Läs mer →

 • Allt du behöver veta när du ska anlita en auktoriserad översättare

  2018-08-28

  Om du behöver en översättare för att översätta ett viktigt dokument, en manual eller en hemsida är det en mycket god idé att anlita en auktoriserad översättare. Det gäller speciellt för juridiska och ekonomiska texter. Anledningen är enkel: det är en säkerhet att översättningen håller hög kvalitet. För att bli auktoriserad behöver en översättare klara av ett auktoriseringsprov där två av de tre texterna är just juridiska och ekonomiska texter. Med hjälp av dessa punkter kan du enkelt hitta den bästa auktoriserade översättaren i Stockholm.

  Läs mer →

 • Fyra misstag att undvika när du anlitar en översättningsbyrå

  2018-07-27

  Om du går i tankarna på att anlita en översättningsbyrå kan det vara bra att även känna till några vanliga misstag i samband med detta. Det är misstag som är enkla att göra och som ofta leder till att resultatet blir lidande. Vi går igenom fyra misstag som du kan lära dig av och undvika att göra själv. Läs mer →

 • Fem anledningar att jobba som översättare

  2018-06-01

  Behovet av duktiga översättare är stort, både från översättningsbyråerna och även från marknaden som vill kunna översätta texter av olika slag från ett språk till ett annat. Det handlar inte bara om böcker utan även om hemsidor, tekniska manualer, broschyrer, information som är viktig för samhället och mycket mer. Det finns många anledningar att jobba som översättare.

  Läs mer →

 • 3 tips för kvalitativ språkgranskning

  2018-03-28

  Språkgranskning är en fin men svår konst. Alla som någon gång lagt ner tid eller energi på att korrekturläsa egna eller andras textdokument vet att det är lätt att inte bara skriva fel utan också  att se förbi de där misstagen under genomläsningen.

  Läs mer →

 • Riktlinjer för översättning från engelska till svenska

  2018-03-28

  För internationella företag så uppstår det inte bara behov av att översätta projektbeskrivningar, presentationsunderlag och rapporter som till stor del domineras av löpande text. Årsredovisningar är ett annat exempel på dokumentation som ska kunna förstås och läsas av många parter inom, och utom företaget. Därför är det också viktigt att sådana redovisningar finns tillgängliga på olika språk.

  Läs mer →

 • Viktiga förberedelser i kontakten med översättningsföretag

  2017-01-30

  Genom att anlita ett professionellt översättningsföretag underlättas dina internationella samarbeten och affärer. Kommunikation är en viktig grundbult för alla företag, och först när dina dokument och dina texter översätts på ett tydligt och korrekt sätt kan du vara säker på att ditt material verkligen når fram. Läs mer →

 • Tre tips för bättre översättning från engelska till svenska

  2017-01-25

  Dagens avancerade teknik har inneburit många förbättringar när det kommer till publicering av text och innehåll. Stavningsprogram och automatisk språkrättning underlättar också vardagen för många. Men det är samtidigt viktigt att vara medveten om riskerna i att överlämna ansvaret för våra texter till datorer och mobiltelefoner.
  Läs mer →

 • Vad gör en språkgranskare?

  2016-11-18

  Översättning är nära förknippat med prosa och litteratur. Tack vare översättningskonsten har människor över hela världen fått tillgång till klassisk och nydanande litteratur, och numera finns inga egentliga språkbarriärer när det kommer till författarskap. En bra text är en bra text, oavsett språk. Åtminstone så länge översättningen håller hög nivå och är anpassad efter textens stil, budskap och målgrupp. Detta gäller naturligtvis även utanför bokbranschen. Läs mer →

 • Anlita en översättare i Stockholm för att säkra dina internationella affärer

  2016-11-15

  Kommunikation är en grundläggande del av samspelet mellan människor. Oavsett var vi befinner oss i världen eller vilket språk vi talar så strävar vi i alla lägen efter att mötas och förstå varandras utgångspunkt. Den som anstränger sig tillräckligt mycket i mötet mellan två personer lyckas därför ofta göra sig förstådd även utan de rätta språkkunskaperna. Läs mer →