Blogg

 • Viktiga förberedelser i kontakten med översättningsföretag

  2017-01-30

  Genom att anlita ett professionellt översättningsföretag underlättas dina internationella samarbeten och affärer. Kommunikation är en viktig grundbult för alla företag, och först när dina dokument och dina texter översätts på ett tydligt och korrekt sätt kan du vara säker på att ditt material verkligen når fram. Läs mer →

 • Tre tips för bättre översättning från engelska till svenska

  2017-01-25

  Dagens avancerade teknik har inneburit många förbättringar när det kommer till publicering av text och innehåll. Stavningsprogram och automatisk språkrättning underlättar också vardagen för många. Men det är samtidigt viktigt att vara medveten om riskerna i att överlämna ansvaret för våra texter till datorer och mobiltelefoner.
  Läs mer →

 • Vad gör en språkgranskare?

  2016-11-18

  Översättning är nära förknippat med prosa och litteratur. Tack vare översättningskonsten har människor över hela världen fått tillgång till klassisk och nydanande litteratur, och numera finns inga egentliga språkbarriärer när det kommer till författarskap. En bra text är en bra text, oavsett språk. Åtminstone så länge översättningen håller hög nivå och är anpassad efter textens stil, budskap och målgrupp. Detta gäller naturligtvis även utanför bokbranschen. Läs mer →

 • Anlita en översättare i Stockholm för att säkra dina internationella affärer

  2016-11-15

  Kommunikation är en grundläggande del av samspelet mellan människor. Oavsett var vi befinner oss i världen eller vilket språk vi talar så strävar vi i alla lägen efter att mötas och förstå varandras utgångspunkt. Den som anstränger sig tillräckligt mycket i mötet mellan två personer lyckas därför ofta göra sig förstådd även utan de rätta språkkunskaperna. Läs mer →

 • En språkgranskare säkerställer effektiv information

  2016-11-07

  Olika former av texttyper följer olika riktlinjer för innehåll och upplägg. En rapport ska till exempel skrivas på annat sätt än en webbtext, en facktext eller ett PM. Betydelsefullt för all form av kommunicerat innehåll är förstås att det når fram till läsaren på ett korrekt och effektivt sätt. Inom företag är detta extra viktigt eftersom texterna då fungerar som en förlängning av verksamheten, bland annat i kommunikation med kunder och Läs mer →

 • Fyra vanliga fel en språkgranskare bör vara uppmärksam på

  2016-10-10

  År 1962 lanserade NASA ett rymdprogram med syfte att utforska Venus. Men efter uppskjutningen av sonden Mariner 1 dröjde det bara knappt två minuter innan den kraschade, trots noggrann planering och förberedelse. Misslyckandet kunde senare härröras till att ett bindestreck saknades i den programmeringssekvens som var avgörande för farkostens projektilbana ett misstag som kostade NASA 80 miljoner dollar, och som idag betraktas som ett av de dyraste ”stavfelen” genom tiderna. Läs mer →

 • Tips som hjälper dig att välja rätt översättningsbyrå

  2016-10-05

  I dagens globala samhälle minskar de geografiska avstånden ständigt i takt med nya tekniska innovationer. Att kommunicera eller göra affärer med en person som bedriver verksamhet i ett annat land eller som talar ett annat språk är nu snarare regel än undantag. Men språket kan fortfarande utgöra ett hinder, och företag som behöver kommunicera viktig information använder därför ofta översättningstjänster för att nå ut till sina målgrupper på deras respektive språk. Läs mer →

 • Tre typer av texter som kräver professionell översättning och språkgranskning

  2016-09-14

  Om du är entreprenör, ägare av ett företag eller projektledare och arbetar internationellt möts du förmodligen ofta av situationer där du behöver översätta texter till ett eller flera språk. Det kan handla om innehåll på en hemsida, en tidningsartikel, ett pressmeddelande, kundinformation eller olika typer av marknadsföringsmaterial. Du kanske också behöver hjälp med språkgranskning av texter som ni har skrivit själva, oavsett språk. Läs mer →

 • Vikten av kvalitativa översättningar till din hemsida

  2016-06-28

  Att producera ett relevant innehåll och budskap, s.k. content, har blivit allt viktigare och många företag och organisationer lägger idag stor vikt vid det textbaserade innehåll de publicerar online. På den egna hemsidan blir det särskilt viktigt att ha välskrivna och intressanta texter eftersom de flesta kunder vänder sig till just hemsidan Läs mer →

 • Fyra olika typer av översättningstjänster

  2016-06-22

  Vare sig du vill översätta en längre text eller bara förstå några enstaka ord kan du idag använda dig av olika sorters verktyg, vissa som är gratis och andra inte. Viktigt att tänka på är att vanliga översättningsverktyg översätter ”ord för ord” och därför inte kan fånga nyanserna i ett språk. Nedan beskrivs fyra tjänster du kan använda dig av när du ska översätta en text: Läs mer →