Client

Översättning svenska till engelska

Översättning engelska – svenska

Många av våra kunder söker vår hjälp med professionella översättningar mellan svenska och engelska. Vi översätter dagligen till fler än 40 språk, och som en välrenommerad översättningsbyrå med engelska och svenska som våra två främsta språk har vi lång erfarenhet av att just översätta svenska till engelska och tvärtom.

Vad är bra att tänka på när du behöver översätta text från engelska till svenska och vice versa? Det viktigaste är att översättningarna utförs av professionella översättare med kompetens på området. Våra översättare har en bakgrund inom en mängd olika områden och kan därför ta sig an texter som rör vitt skilda ämnen och hjälpa företag som verkar inom ett stort antal branscher. När du kontaktar oss får du personlig och professionell service av en av våra projektledare som diskuterar uppdraget med dig – vilket syfte texten har, vilken målgrupp informationen vänder sig till och i vilket forum den ska publiceras. Sedan väljer vi ut den eller de av våra översättare som är mest lämpade för text och ämne.

För översättning engelska till svenska är det enligt vår erfarenhet särskilt viktigt att hålla en tät dialog med kunden eftersom det är kunden själv som vet exakt hur man vill uttrycka sig på svenska. Det betyder att även om en översättning är 100 % korrekt kan det finnas preferenser för hur vissa saker ska kallas. Ett företag kanske kallar sina försäljningslokaler för “affärer” medan ett annat föredrar “butiker”, den ytterst ansvariga posten för verksamheten innehas kanske av en “verkställande direktör”, “generaldirektör” eller “koncernchef”. Detta gäller naturligtvis även översättning svenska till engelska.

Certifierade översättare

De flesta av våra engelska översättare är certifierade eller diplomerade översättare i sina hemländer Storbritannien, USA, Kanada och Australien. Det gör att vi kan erbjuda engelska översättningar med ett särskilt intyg om översättningens riktighet, om det skulle behövas. Detta skiljer sig dock lite från hur det fungerar i Sverige för översättning engelska till svenska, där vi istället har något som kallas auktoriserade translatorer, som är godkända av Kammarkollegiet (läs mer om det här).

Språkversioner

En annan fråga som ofta dyker upp i samband med översättning svenska till engelska är vilken engelsk variant kunden önskar. Engelska talas ju i över 70 länder, men lite generaliserande kan vi här i Sverige tala om främst brittisk och amerikansk engelska, eller lokala varianter som australisk och kanadensisk engelska.

Om texten inte ska användas på någon specifik engelsktalande hemmamarknad utan snarare ska förstås av en engelsktalande läsare, oavsett ursprung, brukar vi råda våra kunder att översätta till brittisk engelska för en europeisk marknad, och amerikansk engelska om företaget vänder sig till en amerikansk målgrupp, eller om det svenska eller europeiska företaget har en stark anknytning till USA genom sin verksamhet.

Skillnaderna mellan brittisk och amerikansk engelska påverkar oftast inte (med några viktiga undantag) förståelsen av innehållet när man ska översätta svenska till engelska, utan det rör sig snarare om stavning och ordval som ändå förstås av bägge lägren. Det betyder att det sällan blir några missförstånd, men det ger ett mycket proffsigare intryck att uttrycka sig på “rätt” engelsk variant för den tänkta mottagaren. Detta gäller framför allt texter av en lite mer kreativ art, till exempel i marknadsföringssyfte eller för en målgrupp som man vill engagera, inte bara informera. För andra typer av text, exempelvis i fråga om teknisk översättning eller finansiell översättning, är vokabulärerna likare, men det finns skillnader även där.

Lokalisering av befintliga texter

Vi erbjuder översättning, språkgranskning och bearbetning av texter till brittisk, amerikansk, australisk och kanadensisk engelska. Vi kan även hjälpa till att anpassa, eller “lokalisera” som man säger i branschen, befintliga engelska texter eller översättningar för specifika marknader. Du kanske har en engelsk text som du dels vill ha språkgranskad så att den är korrekt på till exempel brittisk engelska, men även få den anpassad till amerikansk engelska för en amerikansk eller asiatisk marknad.

Av historiska, politiska och marknadsmässiga skäl har olika länder och marknader olika engelska som sin standard. Vi har koll på vilka marknader över hela världen som föredrar brittisk respektive amerikansk engelska i sin kommunikation – fråga oss så kan vi hjälpa dig rätt!