Översättningsbyrå Stockholm | Novoterm

Tips som hjälper dig att välja rätt översättningsbyrå

I dagens globala samhälle minskar de geografiska avstånden ständigt i takt med nya tekniska innovationer. Att kommunicera eller göra affärer med en person som bedriver verksamhet i ett annat land eller som talar ett annat språk är nu…
Översättare diskuterar finansiell översättning av rapporten

Fyra vanliga fel en språkgranskare bör vara uppmärksam på

År 1962 lanserade NASA ett rymdprogram med syfte att utforska Venus. Men efter uppskjutningen av sonden Mariner 1 dröjde det bara knappt två minuter innan den kraschade, trots noggrann planering och förberedelse. Misslyckandet kunde senare…
Språkgranskare | Novoterm

EN SPRÅKGRANSKARE SÄKERSTÄLLER EFFEKTIV INFORMATION

Olika former av texttyper följer olika riktlinjer för innehåll och upplägg. En rapport ska till exempel skrivas på annat sätt än en webbtext, en facktext eller ett PM. Betydelsefullt för all form av kommunicerat innehåll är förstås…
Anlita en översättare | Novoterm

ANLITA EN ÖVERSÄTTARE I STOCKHOLM FÖR ATT SÄKRA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

Kommunikation är en grundläggande del av samspelet mellan människor. Oavsett var vi befinner oss i världen eller vilket språk vi talar så strävar vi i alla lägen efter att mötas och förstå varandras utgångspunkt. Den som anstränger…
Språkgranskare | Novoterm

VAD GÖR EN SPRÅKGRANSKARE?

Översättning är nära förknippat med prosa och litteratur. Tack vare översättningskonsten har människor över hela världen fått tillgång till klassisk och nydanande litteratur, och numera finns inga egentliga språkbarriärer när…
Juridiska Översättningar I Novoterm

Tre tips för att få en bättre översättning från engelska till svenska

SÅ SÄKERSTÄLLER DU EN KORREKT ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA TILL SVENSKA Dagens avancerade teknik har inneburit många förbättringar när det kommer till publicering av text och innehåll. Stavningsprogram och automatisk språkrättning…
översättning från engelska till svenska | Novoterm

Riktlinjer för översättning från engelska till svenska

För internationella företag så uppstår det inte bara behov av att översätta projektbeskrivningar
översätta en webbsida

Fem anledningar att jobba som översättare

Behovet av duktiga översättare är stort, både från översättningsbyråerna och även från marknaden som vill kunna översätta texter av olika slag från ett språk till ett annat. Det handlar inte bara om böcker utan även om hemsidor,…
kvalitativ språkgranskning | Novoterm

3 tips för kvalitativ språkgranskning

Språkgranskning är en fin men svår konst. Alla som någon gång lagt ner tid eller energi på att korrekturläsa egna eller andras textdokument vet att det är lätt att inte bara skriva fel utan också  att se förbi de där misstagen under…
förberedelser översättningsföretag | Novoterm

Viktiga förberedelser i kontakten med översättningsföretag

Genom att anlita ett professionellt översättningsföretag underlättas dina internationella samarbeten och affärer. Kommunikation är en viktig grundbult för alla företag, och först när dina dokument och dina texter översätts på ett…