översättningstjänster | Novoterm

Skillnaden mellan översättningstjänster och tolktjänster

För att kommunikationen mellan två parter ska fungera behövs ett gemensamt språk eller en länk som behärskar bägge språk och kan förtälja vad den andra parten försöker säga. Generellt kallas detta för att översätta men det är…