språköversättningar

Översättningstjänster för oöversättbara ord och fraser

Vi hör ofta personer använda sig av frasen ”lost in translation” när de refererar till missöden eller misstag i översättningar från ett språk till ett annat. Vissa språk kan helt enkelt inte fånga den exakta innebörden av ett…