Språkgranskning

Vad innebär fyra ögon-principen vid språkgranskning?

Här syftar språkgranskning på kvalitetssäkring av texter, och alltså inte på Novoterms separata tjänster för språkgranskning, där vi utför korrekturläsning och textbearbetning av befintliga texter. Läs mer om vår tjänst språkgranskning…