Textredigering

Vad är skillnaden mellan textredigering, textbearbetning, korrekturläsning, textgranskning och språkgranskning?

Textredigering, textbearbetning, textgranskning, språkgranskning och korrekturläsning är alla termer som beskriver att man går igenom en befintlig text i syfte att förbättra den, men man dyker lite olika djupt ner i texten. Gränsen mellan…