Medicinska översättningar

Varför medicinska översättningar är nödvändiga inom modern medicin

Det finns få områden där precision är så viktig som inom medicin och medicinska översättningar. En felöversatt mening eller ett ord som försvunnit i en sjukjournal kan leda till allvarliga komplikationer, försämra kvaliteten på behandlingar…