tekniska översättningar

Varför är tekniska översättningar viktiga?

Tekniska översättningar innebär översättning av mycket tekniska dokument framställda av industriella yrkesmän med expertkompetens inom deras yrkesområde och brukar handla om ett specifikt ämne. Översättning av tekniska dokument är…