Översättningar byggbranschen I Novoterm

Vad är översättningar inom byggbranschen?

Företag inom byggindustrin har precis som många andra branscher blivit allt mer globala. De är inte längre låsta till en enda plats eller ett land. I den moderna byggindustrin utgör landsgränser inget problem vid förflyttning av material…