tekniska översättningar

De tre nivåerna av textgranskning

Textgranskning, även kallat språkgranskning, är ett paraplybegrepp som omfattar korrekturläsning, textbearbetning och stilistisk textbearbetning (line editing) - de tre nivåerna av textgranskning. Varje nivå behandlar texter på olika…