Blogg - Senaste nytt

3 TIPS FÖR KVALITATIV SPRÅKGRANSKNING

2018-06-19

Språkgranskning är en fin men svår konst. Alla som någon gång lagt ner tid eller energi på att korrekturläsa egna eller andras textdokument vet att det är lätt att inte bara skriva fel utan också  att se förbi de där misstagen under genomläsningen.

Framförallt när man själv står som författare till texten är det svårt att upptäcka felaktigheter. Helt enkelt eftersom blicken väljer att se vad den förväntar sig att se, och så länge första och sista bokstaven i ordet så klarar våra hjärnor ändå av att enkelt avgöra vilket ord det är fråga om. Men, hur ska man då göra för att ändå säkerställa att texten håller god kvalitet?

En första åtgärd är att låta en utomstående läsa texten. Gärna någon som arbetar med text på professionell basis då kvalitativ språkgranskning av texter faktiskt kräver gedigen kunskap om alltifrån grammatik, stilistik, korrekt användning av skiljetecken eller dialogmarkörer. Fler tips om korrläsning hittar du här nedanför:

Fastna inte

När man läser fort, i sitt ”vanliga” tempo, är det lätt att missa felaktigheterna. Istället för att ryckas med i läsningen bör man isolera orden från varandra och titta närmare på varje bokstav. Ett sätt att lugna läsningen är att använda en penna och stryka under orden med samtidigt som man läser.

Rytmen

Om du plötsligt tappar rytmen i läsningen så är det förmodligen så att det är något med själva meningen som inte stämmer. Testa att antingen ta bort just det aktuella stycket eller skriv om och se om läsningen underlättas. Ett grundläggande knep är också att variera meningsbyggena i mesta möjliga mån. Om texten är skriven på ett sådant sätt redan från början så kommer läsrytmen förbättras väsentligt.

Namn och titlar

Kontrollera alltid, många gånger om så att alla namn är konsekvent formaterade och framförallt rätt stavade. Var också noga med att ge nämnda personer rätt titlar, i enlighet med det aktuella företagets specifika riktlinjer.

Språkgranskning är mer komplext än vad man kanske kan tro, men det finns hjälp att få. Till exempel kan det vara en god idé att ta hjälp av en professionell översättningsbyrå i Stockholm med god kunskap om typografi, skrivregler och formatering. Kontakta Novoterm redan idag, de kvalitetssäkrar dina texter och kan också hjälpa till med översättningar.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”