Blogg - Senaste nytt
certifierad översättare | Novoterm

Allt du behöver veta när du ska anlita en auktoriserad översättare

2018-08-28

Om du behöver en översättare för att översätta ett viktigt dokument, en manual eller en hemsida är det en mycket god idé att anlita en auktoriserad översättare. Det gäller speciellt för juridiska och ekonomiska texter. Anledningen är enkel: det är en säkerhet att översättningen håller hög kvalitet. För att bli auktoriserad behöver en översättare klara av ett auktoriseringsprov där två av de tre texterna är just juridiska och ekonomiska texter. Med hjälp av dessa punkter kan du enkelt hitta den bästa auktoriserade översättaren i Stockholm.

Varför ska jag anlita en auktoriserad översättare

För att bli en auktoriserad översättare behöver översättaren först och främst klara av ett tufft prov. Dessutom måste översättaren förnya sin auktorisering vart femte år. Om proven godkänns har översättaren visat att de kan översätta komplicerade texter från ett specifikt prov till eller från svenska.

Att tänka på när du ska anlita en auktoriserad översättare

Vi har samlat några punkter som är bra att känna till när du ska anlita en översättare för en auktoriserad översättning.

1. En auktoriserad översättare har olika språkinriktningar

När översättaren utför provet kan de välja olika språk och språkinriktningar. Det innebär att de exempelvis kan vara auktoriserade att översätta från spanska till svenska eller från svenska till spanska. En översättare kan skriva testet flera gånger och för olika språk och inriktningar.

2. Auktoriserad översättare kan ha olika erfarenhet inom olika branscher

När en översättare ska utföra provet behöver de klara av att översätta tre texter. Det handlar om en juridisk text, en ekonomisk text och en allmän text. Samtliga texter behöver bli godkända för att översättaren ska kunna bli auktoriserad. Det innebär att den auktoriserade översättaren behöver ha god kännedom om just de juridiska- och ekonomiska branschen. I många fall har de även bra koll på andra branscher också.

3. Be den auktoriserade översättaren om referenser

Det är alltid viktigt att be om referenser, oavsett om du ska arbeta med en auktoriserad översättare i Stockholm eller en vanlig översättare i en annan stad. Ett arbetsprov och en tidigare kund kan ge svar på flera viktiga frågor när det kommer till att arbeta med översättaren.

Inför valet av översättare

Har du bestämt dig för att du behöver en översättare som är auktoriserad behöver du även kunna välja rätt översättare. Det finns trots allt flera översättare som har klarat av det tuffa provet. Vi ger dig tre punkter som du bör kolla upp.

1. Kartlägg ditt översättningsbehov

En av de första sakerna du bör göra innan du kontaktar en översättare är att kolla upp allt du behöver översätta. Det kan även vara bra att undersöka om du behöver andra översättningstjänster, exempelvis av den nuvarande texten på hemsidan. Genom att kartlägga allt du behöver från en översättare blir det lättare att välja bland de olika frilansarna och översättningsföretagen.

2. Verifiera översättarens auktorisering och företagets kompetens

Det är enkelt att verifiera om en översättare är auktoriserad eller ej. Du kan söka på översättarens namn inne på Kammarkollegiets hemsida. Det är Kammarkollegiet som håller i auktoriseringsprovet. Många översättare jobbar för översättningsbyråer. Det är en god idé att ta kontakt med byråns kunder för att undersöka hur de upplevde översättningsarbetet.

3. Undersök marknadspriset

Att kolla priset är en självklarhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns en koppling mellan pris och kvalitet. Vill du välja den översättare i Stockholm bör du även räkna med ett högre pris än vanligt. Om kvalitet är viktigt för verksamheten är det en investering som lönar sig både kortsiktigt och långsiktigt.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”