Blogg - Senaste nytt

ANLITA EN ÖVERSÄTTARE I STOCKHOLM FÖR ATT SÄKRA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

2018-06-19

Kommunikation är en grundläggande del av samspelet mellan människor. Oavsett var vi befinner oss i världen eller vilket språk vi talar så strävar vi i alla lägen efter att mötas och förstå varandras utgångspunkt. Den som anstränger sig tillräckligt mycket i mötet mellan två personer lyckas därför ofta göra sig förstådd även utan de rätta språkkunskaperna. Det kan ske exempelvis med hjälp av mimik, symboler eller kroppsspråk.

Inom såväl enskilda företag som i affärsvärlden i övrigt ser dock villkoren ofta annorlunda ut. Där fattas snabba beslut och för den som vill lyckas med sina internationella affärer, presentationer och möten gäller det att nå fram direkt till kunder och partners. Det gäller helt enkelt att vara tydlig och hålla sig till ämnet. I dessa sammanhang visas det mindre förståelse för bristande språkkunskaper. Företagets underlag och dokumentation förväntas istället finnas tillgängligt på olika språk, även utanför webben. För att vara säker på att texter och avtal fångar just det som ditt företag önskar förmedla är det bra att anlita en professionell översättare i Stockholm eller i andra städer, för att effektivt fånga in alla olika nyanser i kommunikationen.

Förutom detta bör du även tänka på följande när du besöker andra länder i affärssammanhang:

Hierarkisk eller informell kultur?

Olika länder har ofta olika företagskultur, vilket också innebär att kraven på dig och ditt uppträdande varierar beroende på var du befinner dig. I till exempel Japan råder en strikt och mer hierarkisk kultur där du bör presentera dig med för och efternamn och där du oftast förväntas överlämna ett tvåspråkigt visitkort helst med båda händerna. Detta jämfört med till exempel USA som präglas av mer informella koder och där du sällan behöver anpassa det sätt du uppträder på nämnvärt, jämfört med Sverige. I affärssammanhang är vi mer lika än man först kan tro och influenserna från USA är många. När t ex Casual Friday-trenden kom från Kalifornien blev det något av ett startskott för att ersätta kostymkulturen med den mer avslappnade klädstil som numera gäller i stora delar av svenskt näringsliv.

Tidsuppfattning?

Betydelsen av att vara punktlig, komma i tid till överenskomna möten eller hålla sina presentationer inom avsatt tid är visserligen många eniga om. Men, även i fråga om detta finns det kulturella skillnader och i vissa kulturer är det viktigt att uteslutande fokusera på en sak i taget, enligt ett förutbestämt schema, medan det i andra kulturer är lättare att växla mellan aktiviteter och till och med arbeta med flera punkter samtidigt. I affärssammanhang är det därför viktigt att redan i ett tidigt stadie ha pejlat in och kommit överens om vilka förutsättningar som ska gälla.

Ska ni exempelvis ha ett affärsmöte i Portugal? Översätt svenska till portugisiska med hjälp av en översättningsbyrå om ni vill vara säkra på att kommunikationen ska landa rätt i Lissabon.

Vi talar med varandra på många olika sätt och viss kommunikation är givetvis lättare att ta hand om själv. Men om ditt företag eller din organisation har många internationella kontakter kan det vara både resurssparande och ekonomiskt fördelaktigt att kontakta en översättningsbyrå som Novoterm. Översätt spanska till engelska eller andra språk och förbättra dina kundkontakter redan idag!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”