Blogg - Senaste nytt

Anlita en professionell översättningsbyrå

2019-02-04

Det finns många situationer där du behöver översätta ett dokument från ett språk till ett annat. Det kan exempelvis handla om att du ska flytta till en partner utomlands och behöver översätta ett äktenskapscertifikat. Det kan även handla om att du ska studera utomlands och behöver översätta dina betyg. Även företag kan använda sig av denna tjänst, exempelvis för att översätta avtal, användarvillkor, finansiell information till aktieägare och så vidare. Språköversättning är en tjänst som kan användas i många sammanhang. Vi går igenom vilka fördelarna är med att anlita ett professionellt språköversättningsföretag i Sverige.

Talangfulla resurser

En av de första sakerna du bör känna till är att en översättning till stor del bygger på översättarens kunskap och kompetens. En översättningsbyrå har kontakt med flera översättare, både interna och externa, som de använder för olika typer av översättningar. En av fördelarna med att vända sig till en byrå för språköversättning är tillgången till ett stort nätverk av översättare. De bästa resultaten får du när översättaren både behärskar de olika språken och har annan kunskap som är till stor hjälp för uppdraget.

Garanterad kvalitet

Att jobba med duktiga översättare är viktigt. Genom höga krav och tuffa kriterier kan vi säkerställa att våra översättare levererar översättningar av hög kvalitet. Detta ställer även höga krav på oss, översättarna behöver de bästa förutsättningarna för att kunna göra sitt jobb på ett effektivt sätt. Vi utför även interna kvalitetssäkringar, både för språköversättning och även andra tjänster. För en översättare är det av allra högsta vikt att en språköversättning blir korrekt, inte bara språkligt utan även ur ett kulturellt perspektiv. Detta för oss till nästa punkt.

Kulturellt korrekt

En duktig översättare är väl medveten om att det inte går att översätta vissa saker bokstavligen. Detta gäller både vid språköversättning för företag och för andra uppdrag. Uttryck, slang och speciella formuleringar behöver anpassas när de översätts till ett nytt språk. Det innebär två saker, för det första att översättaren förstår vad uttrycket betyder och hur det har använts i originaltexten. För det andra behöver översättaren även kunna använda ett liknande uttryck, eller ett helt nytt men med samma andemening. Allt detta kräver att översättaren behärskar bägge språken även från ett kulturellt perspektiv. Språköversättning för företag kan även kräva att översättaren känner till ett specifikt verksamhetsområde och termerna som används inom den branschen.

Ett stort utbud av tjänster

En språköversättning kan se ut på alla möjliga sätt. Det kan handla om privatpersoner som vill översätta juridiska dokument från ett språk till ett annat. Det kan även handla om språköversättning för företag som vill etablera sig på en ny marknad eller behöver hjälp med att översätta en årsredovisning. Genom att gå via ett språköversättningsföretag i Sverige har du tillgång till alla möjliga översättningstjänster.

Hitta en auktoriserad översättare genom ett professionellt översättningsföretag i Sverige

Vissa texter kan endast översättas av auktoriserade översättare, det vill säga översättare som certifierats av Kammarkollegiet för specifika språkkombinationer. En auktoriserad språköversättning behövs ofta när det handlar om juridiska dokument. Det kan exempelvis handla om äktenskapscertifikat, vigselintyg, dokument från utländska skattemyndigheter, betyg från skolan och så vidare. Bland våra tjänster kan du hitta information om vilka som utför just auktoriserad språköversättning mellan olika språk. Vill du veta mer, ta kontakt med oss och berätta vad du har för översättningsbehov så hjälper vi dig vidare.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”