Artiklar

Läs om språk, text och översättning.

Översättning av HR-material bidrar till minskad personalomsättning

Många företag har en flerspråkig personalstyrka, och internationella rekryteringar blir allt vanligare. Genom att tillhandahålla viktiga företagsdokument på medarbetarnas modersmål når du fördelar som enligt forskningen i sin tur leder…
Översättning av HR-material

Översättning av HR-material har många fördelar

I dagens globaliserade arbetslandskap är det allt vanligare att företag rekryterar internationellt för att hitta rätt person till rätt position. Om dina medarbetare får viktiga företagsdokument på sitt eget modersmål kan du nå flera…
En person som gör kvalitetsöversättningar | Novoterm

Vad innebär en kvalitetsöversättning?

Under årens lopp har vi sett otaliga exempel på tokiga översättningar när företag har översatt internt eller använt maskinöversättning. Även om risken är liten att resultatet blir lika illa som vid Amazons lansering av deras webbutik…
Skrivning av den nya texten i processen för språkgranskning

Översättning finska till svenska och vice versa

Finland, vår kära granne, bakbenet till “björnen” vi kallar Norden. Det enda landet i Norden som inte talar ett språk med ursprung i fornnordiskan som tillhör den germanska språkgruppen. Finskan är istället ett finsk-ugriskt språk…
förberedelser översättningsföretag | Novoterm

Kan AI-översättning från ChatGPT ersätta en mänsklig översättare?

Det har gått över ett år sedan företaget OpenAI lanserade den textbaserade chattboten ChatGPT-3 och med den senare versionen ChatGPT-4 har chattboten förändrat arbetsdagen för miljoner människor världen över. Men innebär det att AI-översättning…
Vad är transcreation | Novoterm

Vad är transcreation?

För att definiera transcreation är själva ordet en bra utgångspunkt. "Transcreation" kombinerar “translation” och “creation” ("översättning" och "skapande" på svenska), eftersom det är just vad processen levererar. Transcreation…