Läs mer om språk och översättning | Novoterm

BLOGG

ANLITA EN ÖVERSÄTTARE I STOCKHOLM FÖR ATT SÄKRA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

Kommunikation är en grundläggande del av samspelet mellan människor.…

VAD GÖR EN SPRÅKGRANSKARE?

Översättning är nära förknippat med prosa och litteratur.…

TRE TIPS FÖR BÄTTRE ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA TILL SVENSKA

Dagens avancerade teknik har inneburit många förbättringar…

VIKTIGA FÖRBEREDELSER I KONTAKTEN MED ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAG

Genom att anlita ett professionellt översättningsföretag underlättas…

RIKTLINJER FÖR ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA TILL SVENSKA

För internationella företag så uppstår det inte bara behov…

3 TIPS FÖR KVALITATIV SPRÅKGRANSKNING

Språkgranskning är en fin men svår konst. Alla som någon…

FEM ANLEDNINGAR ATT JOBBA SOM ÖVERSÄTTARE

Behovet av duktiga översättare är stort, både från översättningsbyråerna…