Läs mer om språk och översättning | Novoterm

BLOGG

TIPS SOM HJÄLPER DIG ATT VÄLJA RÄTT ÖVERSÄTTNINGSBYRÅ

I dagens globala samhälle minskar de geografiska avstånden…

FYRA VANLIGA FEL EN SPRÅKGRANSKARE BÖR VARA UPPMÄRKSAM PÅ

År 1962 lanserade NASA ett rymdprogram med syfte att utforska…

EN SPRÅKGRANSKARE SÄKERSTÄLLER EFFEKTIV INFORMATION

Olika former av texttyper följer olika riktlinjer för innehåll…

ANLITA EN ÖVERSÄTTARE I STOCKHOLM FÖR ATT SÄKRA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

Kommunikation är en grundläggande del av samspelet mellan människor.…

VAD GÖR EN SPRÅKGRANSKARE?

Översättning är nära förknippat med prosa och litteratur.…

TRE TIPS FÖR BÄTTRE ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA TILL SVENSKA

Dagens avancerade teknik har inneburit många förbättringar…

VIKTIGA FÖRBEREDELSER I KONTAKTEN MED ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAG

Genom att anlita ett professionellt översättningsföretag underlättas…

RIKTLINJER FÖR ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA TILL SVENSKA

För internationella företag så uppstår det inte bara behov…

3 TIPS FÖR KVALITATIV SPRÅKGRANSKNING

Språkgranskning är en fin men svår konst. Alla som någon…