Korrekturläsning | Novoterm

Vad betyder korrekturläsning?

Du har säkerligen blivit ombedd att korrekturläsa dina egna dokument innan du skickat in dem någon gång i ditt liv, antingen som student eller på ditt jobb. Men vad betyder korrekturläsning egentligen? Vad ingår i processen att korrekturläsa något? Varför ska man ens bry sig om att korrekturläsa? 

De flesta har en vag förståelse för vad korrekturläsning är, att det inte involverar några djupgående förändringar eller faktakontroll och att korrekturläsning inte är samma sak som textbearbetning. Den enklaste definitionen på korrekturläsning, som denna artikel kommer förklara närmare, lyder:

Korrekturläsning är processen att granska det slutiltiga utkastet av en text för att säkerställa konsekvens och korrekthet gällande grammatik, stavning, interpunktion och formatering.

Vad är traditionell korrekturläsning?

Något som förvirrar många angående vad korrekturläsning egentligen innebär är själva faktumet att ordet används på olika sätt inom olika områden. Att ställa frågan “Vad betyder korrekturläsning?” till någon som jobbar inom till exempel förlagssektorn kommer med stor sannolikhet att ge ett annat svar än om du frågar en högskolestudent. 

Någon inom förlagssektorn ser på korrektur som den sista möjligheten att granska och ändra ett manuskript innan det trycks och publiceras. Korrekturläsaren jämför testdokumenten ─ tryckta versioner av dokumentet som inkluderar all formatering, sidnummer, rubriker, etc. som ska inkluderas i den slutgiltiga versionen ─ med den redigerade kopian för att säkerställa att inga fel uppstått under formateringen och tryckningen.

Men vänta ─ jag trodde korrekturläsning handlade om att fixa stavfel?

Ja, ordet “korrekturläsning” har även en annan definition, separat från dess funktion vid publicering av manuskript.

Vad de allra flesta syftar till när de säger “korrekturläsning” är processen att kontrollera dokument för att hitta någon typ av grammatiska, typografiska eller formateringsfel. Korrekturläsning bör alltid vara det sista steget innan ett dokument publiceras online, skickas in till lärare, lämnas in för en jobbansökan eller på något annat sätt delas med den tänkta målgruppen.

Vad för typer av fel identifieras och fixas i korrekturläsning?

När ett dokument väl är redo för korrekturläsning bör det redan vara bearbetat. Det innebär att texten är välorganiserad, välskriven och enkel att förstå. Textbearbetning inkluderar också åtgärdande av fel men fokuserar generellt mer på att skapa ett komplett dokument.

Korrekturläsning å andra sidan fokuserar på att hitta såväl små som stora fel som antingen gick under radarn eller uppkom under textbearbetningen. Korrläsare säkerställer att den sista versionen av dokumentet är helt fri från grammatiska, typografiska och formateringsfel. 

En korrekturläsningstjänst innefattar att granska bland annat:

  • Böjning
  • Skiljetecken
  • Syftningsfel
  • Förkortningar
  • Sifferuttryck
  • Särskrivningar
  • Stor och liten bokstav
  • Avstavning
  • Språkliga uttryck
  • Formateringar

Kontakta Novoterm för korrekturläsning av dina företagsdokument

Är du i behov av korrekturläsning på engelska, svenska eller ett annat språk? Vi vet att din text måste fungera i sin helhet men också i sitt sammanhang. Flera av våra projektledare är även utbildade språkvetare med svenska som modersmål och som har arbetat som språkvårdare, facköversättare och korrekturläsare.

Kontakta Novoterm redan idag för korrekturläsning på svenska, engelska och över 40 andra språk så hjälper vi dig.

Vad kostar korrekturläsning?

Korrekturläsningens pris (debiterat per timme) beror på textens grundkvalitet och i förlängningen på hur lång tid genomgången tar. Våra korrekturläsare är erfarna och kan därför oftast snabbt bilda sig en uppfattning om hur lång tid det kommer att ta att korrekturläsa en text eller översättning. 

Mejla oss för att ta del av vårt pris för korrekturläsning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”