Blogg - Senaste nytt

Bra att veta om auktoriserade översättare

2019-01-16

den auktoriserade översättaren för utförandet av sina översättningstjänster | NovotermVill du anlita de bästa auktoriserade översättarna i Stockholm? Vi går igenom viktig information som är bra att känna till om både auktoriseringen, översättaren och tjänsterna som de utför.

Vad är en auktoriserad översättare?

Det är en översättare som har klarat av Kammarkollegiets auktoriseringsprov. Eftersom de översätter bindande juridiska och ekonomiska texter behöver översättarens kunskap och kompetens kvalitetssäkras. När man anlitar en auktoriserad översättare har översättaren även tystnadsplikt.

Hur blir man en auktoriserad översättare?

Man kan bli auktoriserad om man klarar av ett omfattande prov. Det är Kammarkollegiet som håller i proven och auktoriseringarna, åtminstone i Sverige. Auktorisationen utfärdas för ett språk till svenska eller från svenska till ett annat språk. Själva testet består av tre översättningsdelar, en juridisk text, en ekonomisk text och en allmän text. Samtliga tre texter ska översättas inom vissa tidsramar. Utöver dessa prov utförs även en redbarhetsprövning, vilket går ut på att Kammarkollegiet hämtar in vissa uppgifter från Polisen och Kronofogden för att säkerställa personens lämplighet i övrigt. Auktorisationen gäller i fem år, därefter behöver den förnyas.

Höga krav inom språk – juridik och ekonomi

För att klara av proven behöver översättare inte bara behärska det svenska språket och ytterligare ett språk, de måste även behärska ekonomi och juridik. Auktoriseringarna i Sverige utförs endast till och från svenska. Det går endast att bli auktoriserad för en språkkombination i taget (exempelvis svenska till engelska). En översättare behöver auktorisera sig specifikt för varje språkkombination. Den auktoriserade översättaren får ett translatornummer för att en översättning ska kunna spåras.

Vilka tjänster utför en auktoriserad översättare?

Eftersom en auktoriserad översättare har god inblick i både juridik och ekonomi är det relativt vanligt, även om det inte är ett krav, att en auktoriserad översättare anlitas för att översätta ekonomiska och juridiska texter, exempelvis årsbokslut för företag. Det kan även handla om att översätta intyg, betyg eller andra typer av viktiga dokument.

Varför behöver översättare auktoriseras?

Alla översättare behöver inte vara auktoriserade för att få utföra en översättning, och det finns många väldigt duktiga översättare som aldrig väljer att bli auktoriserade. Det är dock vanligt att översättare som fokuserar på just juridiska och ekonomiska texter auktoriserar sig. Anledningen till detta är enkel: kunden anser att det är av yttersta vikt att informationen som översätts blir rätt, eftersom den översatta handlingen är lika bindande som originalet, och auktoriseringen blir en kvalitetsstämpel.

Hitta en auktoriserad översättare i Stockholm

Det finns flera sätt att hitta bästa auktoriserade översättare i Stockholm. Först och främst kan du gå på vad andra säger, bra översättare har även goda rykten. Du kan även kolla med ett översättningsföretag som erbjuder just översättningar av auktoriserad translator för vissa språk. Bland våra tjänster kan du se vilka språk vi översätter till och från samt vilka områden våra översättare behärskar, exempelvis juridik och ekonomi samt medicinska översättningar, marknadsföring och mycket mer.

Notera att auktoriseringen till stor del fokuserar på juridiska och ekonomiska översättningar. Andra områden har i skrivande stund ingen auktorisering men vi säkerställer själva att alla översättningar alltid håller högsta kvalitet.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”