Översättningar inom bygg och konstruktion

Översättningar för bygg- och konstruktionsbranschen till fler än 40 språk för allt från tekniska ritningar och säkerhetsföreskrifter till anbudshandlingar och projekteringsdokument.

Vad vi gör

Översättningar för bygg- och konstruktionsbranschen

Novoterm har lång erfarenhet av att stötta ledande aktörer inom bygg- och konstruktionsbranschen med översättning. Det kan handla om informationsmaterial som används i projekt för uppförande av bostäder, kontorskomplex eller i storskaliga infrastrukturprojekt som avser vägtunnlar och avancerade trafikledningssystem med mera. Vår expertis omfattar även översättning av allt från anbudsdokument till komplexa kontraktshandlingar.

Vi kan erbjuda ett brett utbud av översättningstjänster även inom områden som gruvnäring, förnybar energi och infrastruktur, samt inom fordonssektorn. Våra tjänster sträcker sig från internkommunikation för underleverantörer från olika länder till marknadsföringsmaterial för fordonsindustrin och tekniska manualer för maskiner och annan utrustning.

VÅRA HUVUDOMRÅDEN

Vår kompetens inom bygg och konstruktion

Vi arbetar gärna i nära dialog med dig för att säkerställa att all dokumentation är korrekt och kommuniceras på ett tydligt sätt. Det är trots allt ni som är experter på ert eget område och sitter på värdefull verksamhetsspecifik kunskap. Av kvalitetsskäl översätter våra översättare alltid till sitt modersmål.

Fordonsindustrin

Vi tillhandahåller översättningstjänster för allt från instruktioner och säkerhetsmanualer till tekniska specifikationer och marknadsmaterial inom fordonsindustrin. I och med den pågående omställningen till elektrifierade transporter ställs nya krav på terminologi och dokumentation. För att säkerställa att all information är korrekt och begriplig på många språk ser vi till att ni kan kommunicera effektivt med kunder och medarbetare över hela världen.

Tillverkningsindustrin

För våra kunder inom tillverkningsindustrin översätter vi bland annat tekniska manualer, säkerhetsdokumentation och användarinstruktioner som är avgörande för en säker arbetsmiljö och effektiv användning av maskiner och utrustning. Det är viktigt att er personal, oavsett språk och kulturell bakgrund, har tillgång till nödvändig och relevant information på ett tydligt sätt.

Byggbranschen

Vår expertis inom bygg- och konstruktionsbranschen innefattar översättningar av projektbeskrivningar, säkerhetsinstruktioner, kontraktsdokument, tekniska specifikationer och arbetsföreskrifter. Att låta oss översätta denna typ av material effektiviserar och underlättar samarbeten inom internationella byggprojekt och bidrar till att byggnormer och säkerhetsstandarder upprätthålls över nationsgränser.

Gruvindustrin

För gruvindustrin översätter vi allt från prospekteringsrapporter och säkerhetsmanualer till dokument som exempelvis rör bearbetningskoncessioner eller miljökonsekvensbeskrivningar. Detta stödjer branschens behov av att kommunicera komplex information så att en global arbetsstyrka kan ta del av potentiellt livsviktig information på ett språk de behärskar.

Infrastruktur

Vi hanterar översättningar för stora infrastrukturprojekt, exempelvis avseende väg och järnväg, brobyggen, hamnar och tunnlar. Vi hjälper till med korrekta översättningar av projektbeskrivningar, anbudsdokument och säkerhetsinstruktioner för att era internationella team ska få bättre möjligheter att följa lokala, regionala och nationella regelverk.

Förnybar energi

I takt med att marknaden för förnybar energi växer så ökar efterfrågan på översättning av dokumentation som gäller arbete med solcellsanläggningar, vindturbiner, vågkraftverk och andra energisystem, samt energilagring som exempelvis vätgaslagring och batteriparker. Detta bidrar till att främja globalt samarbete och innovation inom hållbar teknik.

Texttyper

Vad kan vi översätta inom bygg och konstruktion?

Vårt team av specialiserade översättare och projektledare arbetar gärna i nära dialog med dig för att se till att all dokumentation inom bygg- och konstruktionsprojekt kommuniceras tydligt och korrekt och att verksamhetsspecifik terminologi används. Eftersom översättarna alltid översätter till sitt modersmål blir innehållet inte bara språkligt korrekt utan också kulturellt anpassat.

Vi erbjuder översättning av bland annat:

 1. Säkerhetsföreskrifter
 2. Detaljplaner
 3. Upphandlingsdokument och anbud
 4. Projekteringsdokument
 5. Samhällelig information
 6. Planskisser
 7. Projektbeskrivningar
 8. Kontrakt
 9. Tekniska manualer

VARFÖR NOVOTERM?

Översättare med teknisk kompetens

På Novoterm förstår vi vikten av teknisk precision i bygg- och konstruktionsbranschen, där specifik terminologi ofta är avgörande. För att säkerställa att våra översättningar är korrekta och tekniskt adekvata, väljer vi översättare med ämnesspecifik erfarenhet. Dessa översättare är inte bara språkligt skickliga utan har också den vana som krävs för att hantera branschspecifika dokument.

Inför varje uppdrag gör våra översättare grundlig kundresearch och använder etablerade termbanker för att säkerställa en adekvat och konsekvent användning av branschterminologin. Om det dyker upp otydligheter i originaltexten reder vi ut dessa med er under arbetets gång för att undvika missförstånd och säkerställa att all information har blivit översatt korrekt och i tid inför leverans.

Våra tjänster

Översättning och språkgranskning för din bransch

Översättning

Novoterm erbjuder professionell språköversättning och språkgranskning på över 40 olika språk.

Språkgranskning

Är du i behov av språkgranskning eller textbearbetning på svenska, engelska eller annat språk?

Textbearbetning

När vi på Novoterm utför textbearbetning ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang.

Korrekturläsning

Novoterm erbjuder professionell korrekturläsning för över 40 olika språk.

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  • 1

  • 2

  1/2


  Blogg

  Språkbloggen – Läs om språk, text och översättning

  Översättning av HR-material
  En person som gör kvalitetsöversättningar | Novoterm