medicinsk översättning

Medicinska översättningar – Hur många typer finns det?

Coronaviruset, covid-19 eller SARS-CoV-2? Thorax eller bröstkorg? Att hitta rätt terminologi för olika medicinska termer kan vara svårt på vårt modersmål. Föreställ dig hur svårt det då kan vara att översätta dem till ett helt annat…
översätta en webbsida

Vad innebär lokalisering? Översätt din webbsida med Novoterm

För att översätta en webbsida med bra resultat behöver den oftast lokaliseras, vilket innebär att man modifierar och anpassar den befintliga webbsidan för att göra den tillgänglig, användbar, förståelig och kulturellt lämplig för…
Skrivning av den nya texten i processen för språkgranskning

Översättning finska till svenska och vice versa

Finland, vår kära granne, bakbenet till “björnen” vi kallar Norden. Det enda landet i Norden som inte talar ett språk med ursprung i fornnordiskan som tillhör den germanska språkgruppen. Finskan är istället ett finsk-ugriskt språk…
Språköversättning av text

Översättning från engelska till svenska – Varför ska jag översätta min webbplats?

Om den svenska marknaden är en sjö, så är den engelska marknaden ett hav ─ det betyder dock inte nödvändigtvis att du enbart ska ta sikte på den engelska marknaden. Det finns egentligen ingen baksida med att översätta din webbplats…
certifierad översättare

Vad är en certifierad översättare?

Vad är det för skillnad på en “vanlig” översättare och en certifierad översättare? Är det alltid den certifierade översättaren som är det självklara valet? Vi reder ut begreppen för att du ska kunna välja den översättare…
tekniska översättningar

De tre nivåerna av textgranskning

Textgranskning, även kallat språkgranskning, är ett paraplybegrepp som omfattar korrekturläsning, textbearbetning och stilistisk textbearbetning (line editing) - de tre nivåerna av textgranskning. Varje nivå behandlar texter på olika…
språköversättningar

Varför behöver man översätta sin årsredovisning?

Vad är en årsredovisning? Årsredovisningen är en grundsten för alla moderna företag. En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper, med särskilda upplysningar i form av noter som specificerar innehållet i…
juridiska översättningarna

Vad betyder korrekturläsning?

Du har säkerligen blivit ombedd att korrekturläsa dina egna dokument innan du skickat in dem någon gång i ditt liv, antingen som student eller på ditt jobb. Men vad betyder korrekturläsning egentligen? Vad ingår i processen att korrekturläsa…
anledningar att inte översätta dokument med Google Translate | Novoterm

7 anledningar att inte översätta dokument med Google Translate

Varför du inte bör översätta dokument med Google Translate Google Translate är en gratis översättningstjänst online som kan översätta dokument och texter mellan fler än hundra olika språk. Tjänsten lanserades 2006 men trots många…
Översättningar byggbranschen I Novoterm

Vad är översättningar inom byggbranschen?

Företag inom byggindustrin har precis som många andra branscher blivit allt mer globala. De är inte längre låsta till en enda plats eller ett land. I den moderna byggindustrin utgör landsgränser inget problem vid förflyttning av material…