tekniska översättningar

De tre nivåerna av textgranskning

2021-09-09

Textgranskning, även kallat språkgranskning, är ett paraplybegrepp som omfattar korrekturläsning, textbearbetning och stilistisk textbearbetning (line editing) – de tre nivåerna av textgranskning. Varje nivå behandlar texter på olika djup. Genom att förstå skillnaderna mellan dem blir det enklare att välja den servicenivå du behöver för din text. 

Nivå 1 – Korrekturläsning

Korrekturläsning handlar om att kontrollera grammatik, stavning, interpunktion, versaler och gemener, tempus på verb, pronomen, mellanrum och formateringskonsekvens. Förvänta dig inte några större förändringar av texten, meningar eller ord. Korrekturläsning är den första nivån av textgranskning som behandlar den ytligaste nivån av en text.

Nivå 2 – Textbearbetning

Textbearbetning är den som främst associeras med textgranskning. Utöver korrekturläsningstjänsterna fokuserar textbearbetning även på de så kallade “5 K:na”:

 • Klart (Tydligt)
 • Korrekt
 • Koncist
 • Komplett
 • Konsekvent

Textbearbetning innebär att man justerar meningar och styckeindelning, tar bort överflödiga ord, ersätter upprepningar som stör läsflytet med synonymer och byter ut “svaga” ord, fraser och meningar mot kraftfullare alternativ. Du kan förvänta dig noterbara förändringar i ditt originaldokument och bör vara redo att granska ändringarna för att säkerställa att du accepterar dem.

Nivå 3 – Stilistisk textbearbetning (Line editing)

Stilistisk textbearbetning innebär stora omskrivningar av ditt dokument. De flesta som behöver denna tjänst behöver egentligen hjälp med att skriva (om) texten, inte bara redigera den. Nivå 3 är utvecklande redigering där redaktören skriver om ditt dokument med intentionen att lära dig skriva bättre. Förvänta dig stora förändringar av ditt originaldokument. 

Stilistik textbearbetning går ända ner till botten av din text där redaktören i princip blir en andra författare till texten. Stilistisk textbearbetning är en väldigt sällsynt form av textgranskning som inte bara tar lång tid, det är även väldigt dyrt.

Notera att Novoterm inte erbjuder någon form av stilistisk textbearbetning i nuläget. 

Vilken nivå är rätt för dig?

Novoterm erbjuder korrekturläsning och textbearbetning av befintliga texter på över 40 olika språk. Vi vet att din text måste fungera i sin helhet men också i sitt sammanhang, att ditt företag ofta har ett eget internt och/eller externt språkbruk med fastslagna riktlinjer, och att det är viktigt att det följs i allt skriftligt material, oavsett skribent och språk. 

Så vilken nivå är rätt för dig? Kontakta oss och berätta om dina behov så hjälper vi dig. Vi erbjuder utöver textgranskning även språköversättning inom en rad olika branscher inklusive finans, medicin, juridik, teknik och webb & IT.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

juridiska översättningarna

Vad betyder korrekturläsning?

2021-07-23

Du har säkerligen blivit ombedd att korrekturläsa dina egna dokument innan du skickat in dem någon gång i ditt liv, antingen som student eller på ditt jobb. Men vad betyder korrekturläsning egentligen? Vad ingår i processen att korrekturläsa något? Varför ska man ens bry sig om att korrekturläsa? 

De flesta har en vag förståelse för vad korrekturläsning är, att det inte involverar några djupgående förändringar eller faktakontroll och att korrekturläsning inte är samma sak som textbearbetning. Den enklaste definitionen på korrekturläsning, som denna artikel kommer förklara närmare, lyder:

Korrekturläsning är processen att granska det slutiltiga utkastet av en text för att säkerställa konsekvens och korrekthet gällande grammatik, stavning, interpunktion och formatering.

Vad är traditionell korrekturläsning?

Något som förvirrar många angående vad korrekturläsning egentligen innebär är själva faktumet att ordet används på olika sätt inom olika områden. Att ställa frågan “Vad betyder korrekturläsning?” till någon som jobbar inom till exempel förlagssektorn kommer med stor sannolikhet att ge ett annat svar än om du frågar en högskolestudent. 

Någon inom förlagssektorn ser på korrektur som den sista möjligheten att granska och ändra ett manuskript innan det trycks och publiceras. Korrekturläsaren jämför testdokumenten ─ tryckta versioner av dokumentet som inkluderar all formatering, sidnummer, rubriker, etc. som ska inkluderas i den slutgiltiga versionen ─ med den redigerade kopian för att säkerställa att inga fel uppstått under formateringen och tryckningen.

Men vänta ─ jag trodde korrekturläsning handlade om att fixa stavfel?

Ja, ordet “korrekturläsning” har även en annan definition, separat från dess funktion vid publicering av manuskript.

Vad de allra flesta syftar till när de säger “korrekturläsning” är processen att kontrollera dokument för att hitta någon typ av grammatiska, typografiska eller formateringsfel. Korrekturläsning bör alltid vara det sista steget innan ett dokument publiceras online, skickas in till lärare, lämnas in för en jobbansökan eller på något annat sätt delas med den tänkta målgruppen.

Vad för typer av fel identifieras och fixas i korrekturläsning?

När ett dokument väl är redo för korrekturläsning bör det redan vara bearbetat. Det innebär att texten är välorganiserad, välskriven och enkel att förstå. Textbearbetning inkluderar också åtgärdande av fel men fokuserar generellt mer på att skapa ett komplett dokument.

Korrekturläsning å andra sidan fokuserar på att hitta såväl små som stora fel som antingen gick under radarn eller uppkom under textbearbetningen. Korrläsare säkerställer att den sista versionen av dokumentet är helt fri från grammatiska, typografiska och formateringsfel. 

En korrekturläsningstjänst innefattar att granska bland annat:

 • Böjning
 • Skiljetecken
 • Syftningsfel
 • Förkortningar
 • Sifferuttryck
 • Särskrivningar
 • Stor och liten bokstav
 • Avstavning
 • Språkliga uttryck
 • Formateringar

Kontakta Novoterm för korrekturläsning av dina företagsdokument

Är du i behov av korrekturläsning på engelska, svenska eller ett annat språk? Vi vet att din text måste fungera i sin helhet men också i sitt sammanhang. Flera av våra projektledare är även utbildade språkvetare med svenska som modersmål och som har arbetat som språkvårdare, facköversättare och korrekturläsare.

Kontakta Novoterm redan idag för korrekturläsning på svenska, engelska och över 40 andra språk så hjälper vi dig.

Vad kostar korrekturläsning?

Korrekturläsningens pris (debiterat per timme) beror på textens grundkvalitet och i förlängningen på hur lång tid genomgången tar. Våra korrekturläsare är erfarna och kan därför oftast snabbt bilda sig en uppfattning om hur lång tid det kommer att ta att korrekturläsa en text eller översättning. 

Mejla oss för att ta del av vårt pris för korrekturläsning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

anledningar att inte översätta dokument med Google Translate | Novoterm

7 anledningar att inte översätta dokument med Google Translate

2021-06-29

Varför du inte bör översätta dokument med Google Translate

Google Translate är en gratis översättningstjänst online som kan översätta dokument och texter mellan fler än hundra olika språk. Tjänsten lanserades 2006 men trots många förbättringar under årens lopp kan den fortfarande inte tyda och översätta avsikten med en text.

Är du utomlands och inte förstår en skylt? Behöver du översätta ett enstaka ord du inte är bekant med? Använd Google Translate. Men från en yrkesmässig ståndpunkt rekommenderar vi att undvika alla typer av gratis översättningstjänster online. Här är sju anledningar varför.

1: Google Translate är crowdsourcad

Google Translate uppdateras inte av professionella översättare eller språkvetare. Precis som på Wikipedia kan istället vem som helst föreslå översättningar för en term, fras eller ett idiom – Google Translate är crowdsourcad. Man skulle kunna säga att det är den virtuella motsvarigheten till att låta en oerfaren släkting eller vän översätta dina dokument.

2: Google Translate lär sig automatiskt

Men Google Translate lär sig också till stor del automatiskt. Den söker efter mönster i hundratals miljoner dokument för att “lära” sig olika språk och språkkombinationer. Detta resulterade 2016 i (enligt Google själva) en bugg där vissa ord och fraser översattes felaktigt från ukrainska till ryska. “Ryska federationen” översattes till “Mordor” (ett fantasiland i J.R.R. Tolkiens böcker “Sagan om Ringen”). Efternamnet på den ryska utrikesministern Sergey Lavrov uppgavs också felaktigt betyda “ledsen liten häst”. Termerna återspeglar språkbruket hos många ukrainare i anknytning till Rysslands annektering av Krim 2014.

 

En talesman från Google kommenterade händelsen:

“…automatic translation is very difficult, as the meaning of words depends on the context in which they’re used. This means that not all translations are perfect, and there will sometimes be mistakes or mistranslations”.

Google har sedan dess åtgärdat buggen.

 

3: Google Translate (och andra översättningstjänster) har problem med personlig integritet

Många som behöver en översättning av ett dokument klistrar helt enkelt in hela texten i översättningsverktyget och översätter den till det språk de behöver. De glömmer, eller är inte medvetna om, att gratisverktyget de använder crowdsourcing för att förbättra sin maskinöversättning. 

Det innebär att du oavsiktligt kan skicka känsliga dokument till en offentlig molnserver som vem som helst kan få tillgång till. Till exempel hävdade ett företag för några år sedan att ett gratis översättningsverktyg gjorde deras privata dokument sökbara på Google. För alla företagare där ute: se till att varken du eller dina anställda förlitar er på dokumentöversättning via ett gratis översättningsverktyg för att översätta känsliga eller privata dokument som ni inte vill riskera bli offentliga.

 

4: Google Translate har problem med dialekter

En annan nackdel med Googles maskinöversättning är att den fortfarande inte kan upptäcka de finare nyanserna i ett språk – till exempel dialekter.

Arabiska har många olika dialekter och moderna variationer. Dialekterna kan vara så olika varandra att till och med araber ibland har svårt att skilja dem åt. Google Translate förstår inte konceptet “dialekt” och kommer med stor sannolikhet att översätta flertalet ord felaktigt.

 

5: Google Translate är för bokstavlig

Google Translate är ett “automatiserat översättningsverktyg”. Det tar ett ord, hittar en lämplig motsvarighet i sin databas och översätter det. Det är just därför många översättningar låter så platta, klumpiga eller formella.

Detta är inte ett problem när du översätter enkla meningar som “Jag är trött”. Men när det kommer till ett idiom eller vardagliga uttryck som “Går åt som smör i solsken” eller “Följa med strömmen” uppstår problem och bristfälliga översättningar. 

Detta är inte ett större problem förrän du behöver översätta ett juridiskt dokument med krångliga, komplexa ord och fraser för att skicka till en utländsk affärspartner. En bristfällig översättning kan få rättsliga konsekvenser och skapa ett seriöst, oreparerbart missförstånd mellan dig och din kund.

 

6: Google Translate kan inte upptäcka känsla, tonalitet eller andra nyanser i språk

Tonalitet i en text är inte så självklar för en maskin som den är för en människa. När de översatta orden inte lyckas förmedla en specifik känsla – lycka, ilska, sorg – finns det risk att översättningen av ditt dokument inte uppnår sitt syfte.

Det finns även en mängd andra nyanser och narrativa verktyg, till exempel sarkasm, som en maskin inte förstår, men vi gör. Kontext är oerhört viktigt för skrivna texter – något som maskiner behöver fortsatt öva sig på att förstå.

7: Google Translate hanterar vissa språkpar sämre än andra

Språk tillhör olika språkfamiljer. Det innebär att språk i ett språkpar kan antingen vara väldigt lika, eller väldigt olika i förhållande till varandra vad gäller struktur, grammatik och till och med vokabulär.

Vissa språkpar är enklare att arbeta med och översätta dokument till/från. Att översätta dokument till svenska från norska, eller översätta dokument till engelska från tyska är några av de enklare språkparen då de är medlemmar i samma språkfamilj. Andra språkpar som till exempel engelska och arabiska kan bli en utmaning (ibland även för en mänsklig översättare). Ju större skillnader mellan språken, desto svårare blir det för Google Translate att översätta dokumentet.

 

Maskinöversättning kan inte ersätta mänsklig översättning

Om du vill undvika bristfälliga och kostsamma dokumentöversättningar som kan komma att riskera förtroendet för ditt företag bör du undvika Google Translate helt och hållet. 

Vänd dig i stället till oss på Novoterm för både vanliga och auktoriserade översättningar av dokument. Vi är proffs på språk och erbjuder språkgranskning och officiell översättning av dokument på över 40 olika språk. 

Om du behöver hjälp med översättning, språkgranskning eller projektledning av produktioner som involverar text och kommunikation, då har du kommit rätt! Kontakta oss för mer information om våra tjänster och pris för översättning av dokument.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”