En person som gör kvalitetsöversättningar | Novoterm

Vad innebär en kvalitetsöversättning?

Under årens lopp har vi sett otaliga exempel på tokiga översättningar när företag har översatt internt eller använt maskinöversättning. Även om risken är liten att resultatet blir lika illa som vid Amazons lansering av deras webbutik…
Skrivning av den nya texten i processen för språkgranskning

Översättning finska till svenska och vice versa

Finland, vår kära granne, bakbenet till “björnen” vi kallar Norden. Det enda landet i Norden som inte talar ett språk med ursprung i fornnordiskan som tillhör den germanska språkgruppen. Finskan är istället ett finsk-ugriskt språk…
förberedelser översättningsföretag | Novoterm

Kan AI-översättning från ChatGPT ersätta en mänsklig översättare?

Det har gått över ett år sedan företaget OpenAI lanserade den textbaserade chattboten ChatGPT-3 och med den senare versionen ChatGPT-4 har chattboten förändrat arbetsdagen för miljoner människor världen över. Men innebär det att AI-översättning…
Vad är transcreation | Novoterm

Vad är transcreation?

För att definiera transcreation är själva ordet en bra utgångspunkt. "Transcreation" kombinerar “translation” och “creation” ("översättning" och "skapande" på svenska), eftersom det är just vad processen levererar. Transcreation…
medicinsk översättning

Medicinska översättningar – Hur många typer finns det?

Coronaviruset, covid-19 eller SARS-CoV-2? Thorax eller bröstkorg? Att hitta rätt terminologi för olika medicinska termer kan vara svårt på vårt modersmål. Föreställ dig hur svårt det då kan vara att översätta dem till ett helt annat…
översätta en webbsida

Vad innebär lokalisering? Översätt din webbsida med Novoterm

För att översätta en webbsida med bra resultat behöver den oftast lokaliseras, vilket innebär att man modifierar och anpassar den befintliga webbsidan för att göra den tillgänglig, användbar, förståelig och kulturellt lämplig för…
Språköversättning av text

Översättning från engelska till svenska – Varför ska jag översätta min webbplats?

Om den svenska marknaden är en sjö, så är den engelska marknaden ett hav ─ det betyder dock inte nödvändigtvis att du enbart ska ta sikte på den engelska marknaden. Det finns egentligen ingen baksida med att översätta din webbplats…
certifierad översättare

Vad är en certifierad översättare?

Vad är det för skillnad på en “vanlig” översättare och en certifierad översättare? Är det alltid den certifierade översättaren som är det självklara valet? Vi reder ut begreppen för att du ska kunna välja den översättare…
tekniska översättningar

De tre nivåerna av textgranskning

Textgranskning, även kallat språkgranskning, är ett paraplybegrepp som omfattar korrekturläsning, textbearbetning och stilistisk textbearbetning (line editing) - de tre nivåerna av textgranskning. Varje nivå behandlar texter på olika…
översättning årsredovisning | Novoterm

Beställ översättning av din årsredovisning av oss!

Att upprätta sin årsredovisning är viktigt för internationella såväl som nationella bolag. Det är en möjlighet att kommunicera med olika intressenter – från kunder och partners till investerare och myndigheter – om sin finansiella…