Allt du behöver veta om korrekturläsarens egenskaper

2019-06-26

Oavsett om du skapar en hemsida, uppdaterar en blogg eller webbshop är det otroligt viktigt att kvaliteten på texterna är korrekta.

En dåligt skriven text kan få läsaren att både tvivla på kvaliteten och tappa intresset för textinnehållet. Vare sig ni skriver era egna texter eller anlitar ett företag som arbetar fram innehållet åt er, är det en bra idé att investera i en professionell korrekturläsare. Korrekturläsarens jobb är nämligen att kontrollera språket, grammatiken och flytet i texten så att det passar ert företags målgrupp samt är enkel att förstå. Det handlar om mer än bara rättstavning. Texten kontrolleras även för att låta bra och ha ett bra flyt. Om den som läser hakar upp sig på olika textstycken kommer informationen och budskapet inte nå fram till mottagaren.

Vad innebär korrekturläsning

En korrekturläsare arbetar med olika typer av texter, alltifrån kommersiella till informativa texter eller mer branschspecifika texter. Det huvudsakliga syftet är att se till att texten är korrekt enligt alla skrivregler. Det handlar bland annat om stavning, meningsuppbyggnader, grammatik och användandet av olika tecken. För dig som är intresserad av att veta mer om vilka tjänster som en korrekturläsare utför kan du läsa mer på Novoterms hemsida.

Fördelarna med korrekturläsning

Den största fördelen med att få hjälp med korrekturläsningen på en text, är att du säkerställer texternas kvalitet. Det är lätt att som skribent få “text blindhet”. . Det kan handla om stavfel, att man har missat en punkt eller rent utav ett ord.. En korrekturläsare kan därför med nya ögon upptäcka denna sortens fel.
Besök gärna Novoterm Translations hemsida och läs mer om våra korrekturläsare tjänster.

Skillnaden mellan korrekturläsare och språkgranskare

Någon som arbetar som språkgranskare har liknande egenskaper som någon som korrekturläser texter. Skillnaden är att språkgranskaren inte bara kontrollerar att texten följer skrivregler och säkerställer att texten är rättstavad.
Språkgranskaren ska även förbättra texten vid behov, se till att meningarna är så korrekta som möjligt och att innehållet i texten går att förstå. De är även väl insatta i de specifika bransch termerna och kan därför se till att dessa följs. Besök gärna Novoterm Translations hemsida och läs mer på Våra tjänster.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Skillnaden mellan översättningstjänster och tolktjänster

2019-05-08

För att kommunikationen mellan två parter ska fungera behövs ett gemensamt språk eller en länk som behärskar bägge språk och kan förtälja vad den andra parten försöker säga. Generellt kallas detta för att översätta men det är viktigt att belysa skillnaden mellan de översättningstjänster som finns för både tal och skrift.

En tolk är en person som möjliggör kommunikationen mellan människor genom muntlig översättning på plats. Själva tolkningen sker så fort det bara går, i regel ögonblicket efter att den andra person har talat. Tolken tar emot den muntliga informationen och omvandlar den till en passande tolkning som sedan förmedlas. Detta kräver givetvis att tolken behärskar bägge språk mycket väl då översättningen i princip sker i realtid.
Språk- och översättningstjänster har helt andra förutsättningar när det kommer till översättningen. Detta är ju en översättning som sker från ett dokument eller liknande och ska levereras i textform. Så här får översättaren gott om tid på sig att läsa texten, sätta sig in i ämnet och skriva en översättning som är så trogen originaltexten som möjligt.
Så det som skiljer tolkningstjänster och översättningstjänster åt är att tolken jobbar med det talade språket medan översättaren jobbar med skriven text.

Översättningstjänster fokuserar på skriftlig text

Detta är en av de mest basala skillnaderna. Tolken hjälper till vid ett samtal mellan två parter medan översättaren tar en text och översätter den till ett annat språk. Språk- och översättningstjänster förutsätter att det finns eller kommer att skapas någon form av text som sedan kan översättas till ett eller flera andra språk.

Översättningstjänster är inte omedelbara

En översättare tar betydligt längre tid på sig att överlämna sin sin översatta text. Beroende på volymen av text som ska översättas eller hur komplicerad den är, så tar det olika tid att översätta. Som t.ex. en bok som är rik på text. . Föreställ dig när Tolkiens välkända bok om hobbiten Bilbo skulle lanseras till flera länder.Här behövdes översättningstjänster som
klarade av att översätta påhittade ord, termer och i vissa fall hela språk utan att det
skulle kännas konstigt för läsaren. Oavsett om du väljer översättningstjänster i Stockholm eller annan ort kommer översättaren alltid att behöva tid för att klara av uppgiften.

En översättare måste ta hänsyn till kulturen kring språket

Detta gäller även för tolken men till skillnad mot tolken har en översättare inte möjlighet att omedelbart förklara eller släta ut kulturella missförstånd. Översättningstjänster kan bli komplicerade när vissa formuleringar, fraser eller hela stycken behöver omarbetas för att uppfattas som det var tänkt. Det kan bero på att författaren använder ordspråk och metaforer som endast finns hos den specifika kulturen. Alla språk- och översättningstjänster behöver ta hänsyn till kontexten och kulturen bakom de texter som översätts.

Översättningstjänster kräver mer noggrannhet

En felöversättning kan leda till stora konsekvenser, speciellt när det kommer till viktiga juridiska dokument. Tänk vad som skulle hända om ett avtal mellan två parter inte översätts helt korrekt. För att undvika missförstånd krävs det att dessa Språk- och översättningstjänster håller mycket hög kvalitet när det kommer till noggrannhet. I många fall, exempelvis med juridiska dokument, krävs det även att översättaren är auktoriserad och behärskar de juridiska termerna och principerna.

Det är fullt möjligt att hitta översättningstjänster i Stockholm och andra orter som kan tillfredsställa just ditt specifika översättningsbehov, oavsett om det handlar om mängder av produkttexter som ska översättas eller om det handlar om komplicerad information där noggrannhet är av yttersta vikt. Du kan alltid klicka på ”våra tjänster” för att se vad som erbjuds och om de olika tjänsterna passar ditt tänkta uppdrag. Ett annat alternativ är att helt enkelt fråga, många översättningsbyråer har flera översättare med olika specialiteter. Det kan mycket väl hända att de erbjuder tjänster som inte finns med på hemsidan.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Saker att fundera över när du ska anlita en översättningsbyrå

2019-04-11

Det finns en rad fördelar med att översätta sidinnehåll som bloggar och hemsidor till andra språk. Du når helt plötsligt en ny marknad, ett nytt land eller till och med en ny världsdel. Men innan du sätter dig med Google Translate och själv försöker dig på att översätta dina texter, så bör du fundera på vikten av att anlita en byrå som kan hjälpa dig med din språköversättning.

Terminologi och erfarenhet

Det är svårare än man kan tro att utföra en professionell språköversättning, anledningen är att en översatt text måste bevara allt från information till flyt och språkkänsla. Även om de flesta svenskar behärskar engelska i såväl tal som skrift, är det ändå få som skulle kunna översätta en text på ett korrekt och professionellt sätt. När det handlar om något så viktigt som marknadsföring och företags översättningar, bör du inte snåla utan istället vända dig till en språköversättning företag. Men vad ska du leta efter när det kommer till att anlita en översättningsbyrå?

Noggrannhet och kvalitet

En av de viktigaste delarna är såklart noggrannhet och kvalitet. När du hittat en översättningsbyrå som du tror kan passa era behov, så bör du ta reda på hur de arbetar. Har de utbildade och erfarna översättare? Eller finns det ingen information om det? För att du ska få en språköversättning som speglar innehållet på rätt sätt behöver översättaren dels ha full förståelse för verksamheten men också för branschen. En översättare som inte har någon erfarenhet eller kunskap om IT-branschen kan exempelvis inte utföra en korrekt och bra översättning inom det området.

Riktiga översättningar – högre kvalitet

När du beställer en översättning, så görs denna av en person. Med andra ord behöver du inte vara orolig att texten gått genom något översättningsprogram som exempelvis Google Translate. Om du själv använt ett översättningsprogram har du säkert erfarenhet av att många ord eller meningar ofta kan bli konstiga och inte helt rätt. Många ord på svenska kan ju mer än en betydelse, något ett översättningsprogram kan ha svårt att uppfatta.

Recensioner och betyg

Om du hittat ett företag som erbjuder språköversättning till olika språk är det viktigt att du kollar upp verksamhetens recensioner och betyg. Vad säger tidigare kunder om deras utförda arbeten? Kolla inte bara betygen på deras egen hemsida utan gå till externa sidor för betygssättning för att bilda en uppfattning om deras trovärdighet.

Specialister inom vissa områden

När du anlitar oss, så får du tillgång till översättare med expertis inom olika områden. Vi tilldelar aldrig en översättare ett jobb om han eller hon inte har kunskap och erfarenhet inom just den branschen. Exempel på branschspecifika områden som vi kan hjälpa er inom är bland annat IT, medicin, byggbranschen och juridik. Vi är behjälpliga oavsett vilket nivå det gäller, både för avancerade och enklare översättningar.

Rigorösa kontroller

Det ingår i våra tjänster att alla texter vi översätter ska kvalitetssäkras. Det betyder att vi genomför en språkgranskning av texten innan de levereras till dig. Detta är inte samma sak som korrekturläsning. En språkgranskare kontrollerar nämligen allt från grammatik och slarvfel till flytet i texten, säkerställer att all information finns med samt att tonaliteten och bransch terminologin är rätt. Språkgranskningen är en av de viktigaste bitarna i kvalitetskontrollen.

Många språk

När du behöver hjälp med att översätta hemsidan eller annat arbetsmaterial kanske du vill ha texten översatt till många olika språk? Detta är vanligt, särskilt hos större företag som expanderar internationellt. Vi kan hjälpa till med översättningar till många olika språk, bland annat franska, arabiska, estniska, ryska och kinesiska. Och givetvis även amerikansk och brittisk engelska.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Anlita en professionell översättningsbyrå

2019-02-04

Det finns många situationer där du behöver översätta ett dokument från ett språk till ett annat. Det kan exempelvis handla om att du ska flytta till en partner utomlands och behöver översätta äktenskapsintyg och dylikt. Det kan även handla om att du ska studera utomlands och behöver översätta dina betyg. Även företag kan använda sig av denna tjänst, exempelvis för att översätta avtal, användarvillkor, finansiell information till aktieägare och så vidare. Språköversättning är en tjänst som kan användas i många sammanhang. Vi går igenom vilka fördelarna är med att anlita ett professionellt språköversättningsföretag i Sverige.

Talangfulla resurser

En av de första sakerna du bör känna till är att en översättning till stor del bygger på översättarens kunskap och kompetens. En översättningsbyrå har kontakt med flera översättare, både interna och externa, som de använder för olika typer av översättningar. En av fördelarna med att vända sig till en byrå för språköversättning är tillgången till ett stort nätverk av översättare. De bästa resultaten får du när översättaren både behärskar de olika språken och även har annan kunskap som är till stor hjälp för uppdraget.

Garanterad kvalitet

Att jobba med duktiga översättare är viktigt. Genom höga krav och tuffa kriterier kan vi säkerställa att våra översättare levererar översättningar av hög kvalitet. Detta ställer även höga krav på oss, översättarna behöver de bästa förutsättningarna för att kunna göra sitt jobb på ett effektivt sätt. Vi utför även interna kvalitetssäkringar, både för språköversättning och även andra tjänster. För en översättare är det av allra högsta vikt att en språköversättning blir korrekt, inte bara språkligt utan även ur ett kulturellt perspektiv. Detta för oss till nästa punkt.

Kulturellt korrekt

En duktig översättare är väl medveten om att det inte går att översätta vissa saker bokstavligen. Detta gäller både vid språköversättning för företag och för andra uppdrag. Uttryck, slang och speciella formuleringar behöver anpassas när de översätts till ett nytt språk. Det innebär två saker, först och främst att översättaren förstår vad uttrycket betyder och hur det har använts i originaltexten. Dessutom behöver översättaren även kunna använda ett liknande uttryck, eller ett helt nytt men med samma andemening. Allt detta kräver att översättaren behärskar bägge språk även från ett kulturellt perspektiv. Språköversättning för företag kan även kräva att översättaren känner till ett specifikt verksamhetsområde och termerna som används inom den branschen.

Ett stort utbud av tjänster

En språköversättning kan se ut på alla möjliga sätt. Det kan handla om privatpersoner som vill översätta juridiska dokument från ett språk till ett annat. Det kan även handla om språköversättning för företag som vill etablera sig i en ny marknad eller behöver ha hjälp med att översätta en årsredovisning. Genom att gå via ett språköversättningsföretag i Sverige har du tillgång till alla möjliga översättningstjänster.

Hitta en auktoriserad översättare genom ett professionellt översättningsföretag i Sverige

Vissa texter kan endast översättas av auktoriserade översättare, det vill säga översättare som certifierats av Kammarkollegiet för specifika språkkombinationer. En auktoriserad språköversättning behövs ofta när det handlar om juridiska dokument. Det kan exempelvis handla om vigselbevis, dokument från utländska skattemyndigheter, betyg från skolan och så vidare. Bland våra tjänster kan du hitta information om vilka som utför just auktoriserad språköversättning mellan olika språk. Vill du veta mer, ta gärna kontakt med oss och berätta vad du har för översättningsbehov så hjälper vi dig gärna.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Bra att veta om auktoriserade översättare

2019-01-16

Vill du anlita de bästa auktoriserade översättarna i Stockholm? Vi går igenom viktig information som är bra att känna till om både auktoriseringen, översättaren och tjänsterna som de utför.

Vad är en auktoriserad översättare?

Det är en översättare som har klarat av Kammarkollegiets auktoriseringsprov. Eftersom de översätter bindande juridiska och ekonomiska texter behöver översättarens kunskap och kompetens kvalitetssäkras. När man anlitar en auktoriserad översättare har översättaren även tystnadsplikt.

Hur blir man en auktoriserad översättare?

Man kan bli auktoriserad om man klarar av ett omfattande prov. Det är Kammarkollegiet som håller i proven och auktoriseringarna, åtminstone i Sverige. Auktorisationen utfärdas för ett språk till svenska eller från svenska till ett annat språk. Själva testet består av tre översättningsdelar, en juridisk text, en ekonomisk text och en allmän text. Samtliga tre texter ska översättas inom vissa tidsramar. Utöver dessa prov utförs även en redbarhetsprövning, vilket går ut på att Kammarkollegiet hämtar in vissa uppgifter från Polisen och Kronofogden för att säkerställa personens lämplighet i övrigt. Auktorisationen gäller i fem år, därefter behöver den förnyas.

Höga krav inom språk – juridik och ekonomi

För att klara av proven behöver översättare inte bara behärska det svenska språket och ytterligare ett språk, de måste även behärska ekonomi och juridik. Auktoriseringarna i Sverige utförs endast till och från svenska. Det går endast att bli auktoriserad för en språkkombination i taget (exempelvis svenska till engelska). En översättare behöver auktorisera sig specifikt för varje språkkombination. Den auktoriserade översättaren får ett translatornummer för att en översättning ska kunna spåras.

Vilka tjänster utför en auktoriserad översättare?

Eftersom en auktoriserad översättare har god inblick i både juridik och ekonomi är det relativt vanligt, även om det inte är ett krav, att en auktoriserad översättare anlitas för att översätta ekonomiska och juridiska texter, exempelvis årsbokslut för företag. Det kan även handla om att översätta intyg, betyg eller andra typer av viktiga dokument.

Varför behöver översättare auktoriseras?

Alla översättare behöver inte vara auktoriserade för att få utföra en översättning, och det finns många väldigt duktiga översättare som aldrig väljer att bli auktoriserade. Det är dock vanligt att översättare som fokuserar på just juridiska och ekonomiska texter auktoriserar sig. Anledningen till detta är enkel: kunden anser att det är av yttersta vikt att informationen som översätts blir rätt, eftersom den översatta handlingen är lika bindande som originalet, och auktoriseringen blir en kvalitetsstämpel.

Hitta en auktoriserad översättare i Stockholm

Det finns flera sätt att hitta bästa auktoriserade översättare i Stockholm. Först och främst kan du gå på vad andra säger, bra översättare har även goda rykten. Du kan även kolla med ett översättningsföretag som erbjuder just översättningar av auktoriserad translator för vissa språk. Bland våra tjänster kan du se vilka språk vi översätter till och från samt vilka områden våra översättare behärskar, exempelvis juridik och ekonomi samt medicinska översättningar, marknadsföring och mycket mer.

Notera att auktoriseringen till stor del fokuserar på juridiska och ekonomiska översättningar. Andra områden har i skrivande stund ingen auktorisering men vi säkerställer själva att alla översättningar alltid håller högsta kvalitet.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Behöver du hjälp med en översättning inom medicin? Anlita rätt översättare

2019-01-16

Det är svårare än vad man kan tro att hitta en riktigt bra översättare. Det handlar nämligen inte bara om språkligt kunnande utan även om kunskapsbredd inom olika områden. För att dina texter ska skapa förtroende hos kunden är det dock av högsta vikt att hitta rätt. Vi hjälper dig.

Det måste bli rätt

Om du är i behov av översättning av mer komplicerade texter, eller texter som rör specifika arbetsområden, är det desto viktigare att hitta rätt översättare. När det kommer till en medicinsk översättning säger det sig självt varför innehållet måste bli korrekt översatt. Det får inte finnas någon risk för felöversättning när det handlar om något så viktigt som medicin. När du vänder dig till en professionell översättningsbyrå ska du kunna bli tilldelad en översättare som inte bara behärskar de två språk det handlar om till 100 %, men som även har erfarenhet inom det fält som texterna rör. Idag finns höga krav på översättare, både när det kommer till erfarenhet men också utbildning. Översättare riktar ofta in sig inom olika kategorier, till exempel skönlitteratur, IT, medicin eller byggbranschen.

Rätt terminologi – ett måste i en medicinsk översättning

Att välja en översättare som kan området är av högsta vikt. Då har personen nämligen med största sannolikhet även koll på branschens terminologi. När det kommer till områden som exempelvis medicin finns en rad branschspecifika termer som endast personer inom den branschen har koll på. Genom att få en översättare som behärskar dessa ökar trovärdigheten i texten. En medicinsk översättning från svenska till engelska behöver utföras av en översättare vars modersmål är engelska, men hen ska givetvis behärska båda språk till fullo. Därtill bör översättaren vara väl insatt inom området för att kunna leverera en korrekt text.

Översättaren hålls ansvarig

När det kommer till något så viktigt som en översättning för medicin är det alltid bäst att investera i en översättningsbyrå där byrån eller översättaren hålls ansvarig för att texten är korrekt. Skulle exempelvis texten bli felöversatt och väsentlig information bli fel kan det ha förödande konsekvenser i slutledet. Därför är det viktigt att du som anlitar en frilansande översättare eller en byrå alltid har koll på vad som gäller, det bör stå tydligt i kontraktet. När du anlitar översättare via oss har vi alltid vad vi kallar för kvalitetssäkring. Detta innebär att allt arbete granskas av en annan person än översättaren. Vi går även igenom eventuella önskemål som exempelvis texter av sekretessnivå eller liknande innan vi börjar projektet.

När du behöver en medicinsk översättning från engelska till svenska

För dig som är i behov av medicinska översättningar kan vi hjälpa till. Vi har översättare som översätter från både engelska och svenska till många olika språk. Dessutom blir du givetvis tilldelad en översättare med stor kompetens inom det valda området. Vi är särskilt inriktade på just medicin men även bioteknik, IT och finans. Kolla gärna in våra tjänster för att se vad vi kan erbjuda. Vi hjälper dig när du behöver en medicinsk översättning från svenska till engelska i Sverige.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Fördelarna med professionell teknisk översättning

2019-01-16

Behöver du hjälp med översättningar av teknisk natur? När det kommer till översättningar, oavsett om de är tekniska texter eller mer lättsamma texter är det alltid viktigt att gå via en översättningsbyrå. Att på egen hand försöka sig på en teknisk översättning kan inte bara resultera i ett dåligt språk, det kan även uppstå stora felöversättningar. Detta kan i sin tur leda till många missnöjda kunder. När du anlitar en professionell översättningsbyrå med personer som jobbar just med tekniska texter kan du känna dig trygg med att innehållet blir korrekt översatt. Översättarna har ofta spetskompetens inom olika områden, exempelvis medicin, IT, bygg eller industri. Detta innebär stora fördelar eftersom de har koll på de rätta termerna och uttrycken som används inom respektive bransch – översättningen blir korrekt.

Därför bör du använda professionell teknisk översättning för svenska till engelska

Som vi nämnde ovan är det jätteviktigt att låta en professionell översättare anta sig jobbet när det kommer till tekniska texter. Om du har ett företag som exempelvis säljer industriella maskiner eller medicinska verktyg är det såklart oerhört viktigt att texterna blir helt korrekt översatta. När du anlitar en byrå blir du ofta tilldelad en person som har koll på din bransch och som även sätter sig in i ämnet och din verksamhet innan arbetet påbörjas. På vis kan du säkerställa att du får rätt känsla och tonalitet i språket och framförallt, att innehållet och budskapet kommer fram på rätt sätt.

En stor risk när man på egen hand försöker sig på en teknisk översättning på svenska till engelska är felöversättningar. En felöversättning kan leda till att innehållet blir fel, att den potentiella kunden missförstår vad som säljs eller att trovärdigheten av ditt företag sjunker. För att undvika felöversättningar är det bästa sättet att låta proffs arbeta med texten.

Översättningar till många språk

En fördel med att anlita en översättningsbyrå är att du ofta kan få hjälp med många olika språk. Vid just teknisk dokumentation är det väldigt vanligt att det behövs översättning till många språk, inte bara till engelska. En byrå kan ofta erbjuda många språk, något som underlättar arbetet. Dessutom kan en byrå även ofta erbjuda språkgranskning, något som skiljer sig en hel del från korrekturläsning. Språkgranskaren säkerställer att all information är korrekt, att inga fel förekommer samt att språket flyter på bra och att tonen i texten känns rätt för den kund det gäller. För dig som behöver hjälp med en teknisk översättning i Stockholm finns många byråer att välja bland. Ett tips är att alltid undersöka recensioner och även se vad tidigare kunder säger om erfarenheten. Var byrån tidsenliga?

Hitta byråer som erbjuder teknisk engelska översättning i Sverige

För att nå ut till fler kunder globalt och för att ditt företag ska utstråla professionalitet är det av största vikt att innehållet på hemsidan är perfekt. Anlita en byrå så kan du känna dig helt trygg med att texterna och innehållet låter lika bra på andra språk som de gör på svenska. Hitta företag som hjälper till med teknisk översättning redan idag.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Därför bör du välja ett språköversättningsföretag – vi listar anledningarna

2018-09-28

Översättare är ett yrke som kräver både lång utbildningar och stor erfarenhet. Det är lätt att tro att jobbet är enkelt, att det bara är att översätta ord för ord. Idag kan väl alla engelska? Riktigt så enkelt är det inte. Att vara översättare sätter höga krav på såväl språk som kunskapsområden. En översättare erbjuder sällan tjänster inom alla kategorier utan specialiserar sig på exempelvis IT, skönlitteratur, medicin eller teknik. Eftersom alla branscher använder sin specifika branschterminologi, alltså speciella termer och ord, behöver översättaren behärska dessa och ha dem i sitt ordförråd. Om en text inom ett byggföretag vänder sig till byggmästare eller inköpare på byggvaruhus tappar en text trovärdighet om den är översatt av någon som inte är insatt i byggbranschen. Precis som att en text om medicinsk utrustning måste bli helt korrekt.

Om du driver en näthandel eller av någon annan anledning behöver bredda företaget globalt finns det många anledningar till varför du bör välja auktoriserad språköversättning. En auktoriserad översättare är någon som tar sitt yrke på allvar och som genomgår olika prover för att få sin skyddade arbetstitel. Auktoriserade översättare har klarat prov från kammarkollegiet inom juridiska, ekonomiska och allmänna texter. När du väljer beställa en språköversättning från en auktoriserad översättare kan du känna dig trygg med att personen i fråga kan sitt yrke.

Bestäm vad du behöver för typ av översättningar

Innan du anlitar ett översättningsföretag är det bra om du själv funderar över vilken typ av översättningar det gäller. Är det avancerade texter med mycket branschterminologi? Eller är det lättare allmäntexter? När du bestämt vad du behöver hjälp med kan du beställa en auktoriserad språköversättning där översättaren i fråga är specialist inom ditt yrkesområde. Större översättningsbyråer har oftast många översättare som arbetar hos dem. En annan fördel när du väljer en översättningsbyrå är att du kan få översättare inom många olika språk. Förutom nordiska språk kan du få hjälp med såväl amerikansk som brittisk engelska, arabiska och spanska.

Ett tips innan du väljer ut ett språköversättningsföretag är att du kollar igenom deras referenser och ser vilka kunder de jobbat med tidigare. Då får du dels en uppfattning om hur stora de är samt vilken typ av kunder de översätter åt.

Vill du översätta?

Att översätta är ett roligt yrke som passar många. Om du själv är intresserad att bli översättare finns det mycket att tänka på. Dels är det viktigt med utbildning, fundera även på om du vill specialisera dig inom en viss kategori, exempelvis skönlitterära texter eller kanske översättningar för teve och film. Sedan gäller det att kontakta byråer för att få in foten. Väldigt många som arbetar med översättning är frilansare, något som ger mycket frihet men som också kan göra det svårt att hitta jobb.

Hitta auktoriserad språköversättning i Stockholm, kontakta oss på Novoterm. Vi har erfarna översättare som är specialiserade inom en rad olika ämnen. Med bra översättningar kan du öppna upp företaget globalt och knyta fler kontakter internationellt.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Allt du behöver veta när du ska anlita en auktoriserad översättare

2018-08-28

Om du behöver en översättare för att översätta ett viktigt dokument, en manual eller en hemsida är det en mycket god idé att anlita en auktoriserad översättare. Det gäller speciellt för juridiska och ekonomiska texter. Anledningen är enkel: det är en säkerhet att översättningen håller hög kvalitet. För att bli auktoriserad behöver en översättare klara av ett auktoriseringsprov där två av de tre texterna är just juridiska och ekonomiska texter. Med hjälp av dessa punkter kan du enkelt hitta den bästa auktoriserade översättaren i Stockholm.

Varför ska jag anlita en auktoriserad översättare

För att bli en auktoriserad översättare behöver översättaren först och främst klara av ett tufft prov. Dessutom måste översättaren förnya sin auktorisering vart femte år. Om proven godkänns har översättaren visat att de kan översätta komplicerade texter från ett specifikt prov till eller från svenska.

Att tänka på när du ska anlita en auktoriserad översättare

Vi har samlat några punkter som är bra att känna till när du ska anlita en översättare för en auktoriserad översättning.

1. En auktoriserad översättare har olika språkinriktningar

När översättaren utför provet kan de välja olika språk och språkinriktningar. Det innebär att de exempelvis kan vara auktoriserade att översätta från spanska till svenska eller från svenska till spanska. En översättare kan skriva testet flera gånger och för olika språk och inriktningar.

2. Auktoriserad översättare kan ha olika erfarenhet inom olika branscher

När en översättare ska utföra provet behöver de klara av att översätta tre texter. Det handlar om en juridisk text, en ekonomisk text och en allmän text. Samtliga texter behöver bli godkända för att översättaren ska kunna bli auktoriserad. Det innebär att den auktoriserade översättaren behöver ha god kännedom om just de juridiska- och ekonomiska branschen. I många fall har de även bra koll på andra branscher också.

3. Be den auktoriserade översättaren om referenser

Det är alltid viktigt att be om referenser, oavsett om du ska arbeta med en auktoriserad översättare i Stockholm eller en vanlig översättare i en annan stad. Ett arbetsprov och en tidigare kund kan ge svar på flera viktiga frågor när det kommer till att arbeta med översättaren.

Inför valet av översättare

Har du bestämt dig för att du behöver en översättare som är auktoriserad behöver du även kunna välja rätt översättare. Det finns trots allt flera översättare som har klarat av det tuffa provet. Vi ger dig tre punkter som du bör kolla upp.

1. Kartlägg ditt översättningsbehov

En av de första sakerna du bör göra innan du kontaktar en översättare är att kolla upp allt du behöver översätta. Det kan även vara bra att undersöka om du behöver andra översättningstjänster, exempelvis av den nuvarande texten på hemsidan. Genom att kartlägga allt du behöver från en översättare blir det lättare att välja bland de olika frilansarna och översättningsföretagen.

2. Verifiera översättarens auktorisering och företagets kompetens

Det är enkelt att verifiera om en översättare är auktoriserad eller ej. Du kan söka på översättarens namn inne på Kammarkollegiets hemsida. Det är Kammarkollegiet som håller i auktoriseringsprovet. Många översättare jobbar för översättningsbyråer. Det är en god idé att ta kontakt med byråns kunder för att undersöka hur de upplevde översättningsarbetet.

3. Undersök marknadspriset

Att kolla priset är en självklarhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns en koppling mellan pris och kvalitet. Vill du välja den översättare i Stockholm bör du även räkna med ett högre pris än vanligt. Om kvalitet är viktigt för verksamheten är det en investering som lönar sig både kortsiktigt och långsiktigt.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Fyra misstag att undvika när du anlitar en översättningsbyrå

2018-07-27

Om du går i tankarna på att anlita en översättningsbyrå kan det vara bra att även känna till några vanliga misstag i samband med detta. Det är misstag som är enkla att göra och som ofta leder till att resultatet blir lidande. Vi går igenom fyra misstag som du kan lära dig av och undvika att göra själv.

Att inte be om referenser

Det är alltid bra att be om referenser. Det är trots allt med hjälp av referenserna som du kan säkerställa att ett företag verkligen kan leverera vad de har lovat. Genom att ta kontakt med tidigare kunder kan du inte bara få en känsla för hur väl en byrå utfört sina tidigare projekt. Du kan även få höra i första hand hur en tidigare kund upplevt samarbetet och eventuellt få råd som kan underlätta ditt egna projekt.

Att inte förstå översättningsbyråns expertisområde

Det är lätt att underskatta jobbet och kompetensen som krävs för att översätta en text på rätt sätt, speciellt om det är från ”vanligt” språk som exempelvis engelska till svenska. En översättningsbyrå är i första hand experter på att översätta, vilket handlar om mer än att bara översätta ord för ord. Det handlar i hög grad om att förstå syftet med texten och förmedla budskapet på ett sådant sätt att den är likvärdig med originaltexten.

Dagens översättningsbyråer kan dessutom ha snarlika tjänster men det finns ofta särskiljande faktorer i form av expertisområden. Det kan exempelvis handla om att översättningsbyrån har översättare som behärskar flera språk eller att de kan leverera översatta texter snabbare än vanligt. Det kan även handla om att byrån är bättre på att översätta texter inom vissa ämnen. För att verkligen kunna leverera en bra text behöver översättaren inte bara behärska bägge språk utan även ha god kännedom om ämnet. Vi är exempelvis bra på översättningar inom ämnen som finans, medicin, bioteknik, teknik, IT, mode och marknadsföring.

Oavsett om du väljer en auktoriserad översättningsbyrå i Stockholm som är experter på medicinska översättningar eller en byrå som klarar av flera språk är det bra att känna till företagets styrkor när du anlitar en byrå.

Att inte förstå översättningsbyråns process

Alla översättningsbyråer har en process, det vill säga ett sätt att arbeta på för att få ett tillfredställande resultat. Processen kan se ut på olika sätt och börjar oftast vid den första kundkontakten. Det första steget handlar om att diskutera uppdraget för att klargöra vad som förväntas från bägge parter. Därefter sänds en offert så att kunden kan ta ställning till priset innan projektet startar.

Så gott som alla byråer har en process där kunden behöver vara redo att svara på frågor, skicka referensmaterial och se till att projektet är så tydligt som möjligt. Genom att tidigt räta ut alla frågetecken blir det även lättare att översätta en text på bästa sätt. Det finns även interna processer som en kund bör ta hänsyn till. En färdig text levereras inte direkt till kund utan utsätts först för en språkgranskning och korrekturläsning innan den är helt färdig och redo att sändas. Genom att förstå processen från start blir det lättare att förstå när en text levereras och även vilket ansvar du som kund har när det kommer till projektets resultat.

Att endast fokusera på priset

En översättning tar tid och kräver både kompetens och erfarenhet. Det är lätt att stirra sig blind på priset men det är viktigt att komma ihåg allt du får. En text som översätts av en översättningsbyrå i Stockholm som oss ska vara perfekt vid leverans. Det är en av anledningarna till att vi alltid kvalitetssäkrar våra texter, för att kunna säkerställa att våra kunder får en professionell översättning som håller högsta nivå. Det är viktigt inte bara för oss utan även för dig som kund och för ditt förtroende hos dina kunder. Hög kvalitet kostar. Se till att satsa på en byrå som levererar bästa resultat i alla led.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”