Din översättningsbyrå i Stockholm: Novoterm Translation

2019-08-30

En man som arbetar i Översättningsbyrå | NovotermI en allt mer globaliserad, digital och mångkulturell värld spelar landsgränser en allt mindre roll. Det är lätt att nå ut till världens alla hörn var man än befinner sig. I och med det ökar möjligheterna att kommunicera med allt fler människor, kunna bredda sin verksamhet, och därmed utöka sin kundkrets globalt. Det stora hindret som finns i denna process är just kommunikationen. Alla länder har sina egna språk, och även om man i en stor del av världen talar engelska så räcker det inte alltid till. Ord, fraser och nyanser försvinner ibland mellan språken då det inte alltid finns en perfekt översättning. Dessutom varierar nivån man talar engelska på från person till person och från land till land. Så hur tar man sig över detta kommunikationshinder på det effektivaste och enklaste sättet? Med hjälp av en översättningsbyrå.

Varför en översättningsbyrå?

Att använda sig av en översättningsbyrå är det bästa alternativet när ni måste få något översatt. Ni får hjälp av professionella och utbildade översättare som är insatta i ämnet eller branschen ni behöver översättning inom.

Med en översättningsbyrå kan ni vara säkra på att ni får en översättning av er text som är korrekt i både form och för sitt ändamål. Varje språk är unikt på sitt sätt, och är man inte insatt i hur själva språket är uppbyggt eller känner till kulturen där språket används riskerar man att missa nyanser, underliggande betydelser eller kulturella referenser. Det är en risk man inte vill ta eftersom det i slutänden kan betyda att avsändarens budskap går förlorat i översättningen.

Novoterm översättningsbyrå i Stockholm

Novoterm Translation är en översättningsbyrå i Stockholm som startades redan 1996. Vårt mål är detsamma nu som då: att bistå med översättningar så att alla kan ta del av viktig och relevant information på sitt modersmål.

Vårt team består av ett tiotal projektledare och översättare på vårt kontor i Stockholm. Med hjälp av våra internationella samarbetspartners och noggrant utvalda översättare och språkgranskare runt om i världen kan vi erbjuda en rad olika tjänster inom översättning på över 40 olika språk och språkvarianter. Vi arbetar tätt ihop med alla våra översättare och kan inte nog understryka vilken oerhört värdefull tillgång de är, och hur nödvändigt deras arbete är i dagens samhälle och värld.

Novoterm har alltså i snart 25 år levererat översättningar och språkgranskningar av vitt skilda typer av text och inom de flesta branscher och ämnen. Vi ställer höga krav på oss själva där vi alltid jobbar för att våra kunders behov och önskemål ska uppfyllas. Vi som översättningsbyrå har ett tätt samarbete med och involverar våra kunder i vår arbetsprocess och ställer gärna många frågor till dem. Vårt mål är korrekthet och att leverera en text som lever upp till deras förväntningar och behov.

Behöver ni en översättningsbyrå i Stockholm?

Kontakta Novoterm direkt, eller fyll i vårt digitala kontaktformulär. Ta gärna en titt runt på vår hemsida och läs mer om vilka tjänster vi som översättningsbyrå i Stockholm har att erbjuda och vad de innebär. Våra översättare i Stockholm åtar sig alla uppdrag, oavsett hur små eller stora de än må vara.

Våra språkgranskare och översättare i Stockholm och runt om i världen har en sak gemensamt: vår kärlek för språk och text. Vi jobbar för att texten ska vara så levande och korrekt som möjligt. Vi har alla variabler som kan vara relevanta i åtanke när vi översätter och granskar texter. Vi tar oss alltid tid att undersöka i vilket sammanhang texten kommer att användas, vilken målgrupp den främst är riktad till, inom vilken kultur den ska publiceras och annat som kan påverka textens utformning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Teknisk översättning och när den bör användas

2019-07-27

Översättningar är något som många företag behöver då de expanderar internationellt. De flesta översättningar bör alltid gå via en översättningsbyrå eftersom det annars är lätt hänt att en text blir felöversatt, får ett sämre flyt eller upplevs översatt och stel. Att vända sig till en professionell översättningsbyrå är ännu viktigare när det kommer till texter av teknisk natur. Här krävs nämligen specifik kunskap gällande terminologi och även förståelse för det enskilda ämnet.

Behovet av teknisk översättning

Behovet av kvalitativa översättningar är idag enormt. Allt fler företag vill söka sig utanför landets gränser och nå en större kundkrets. Då är översättningar det bästa sättet att nå ut med sin produkt. När det kommer till just tekniska texter, exempelvis inom industri eller medicin, är det av största vikt att översättaren har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hantera den typen av text. Bland annat bör översättaren, förutom att ha koll på branschens specifika termer, även ha kännedom kring produkten som beskrivs. På så sätt kan översättaren göra ett bra arbete och skriva en korrekt text med bra flyt.

Olika översättningsmetoder används av tekniska översättare

För att översättare ska kunna leverera ett korrekt och bra jobb samarbetar de ofta med skickliga språkgranskare och korrekturläsare. Förutom att översättare som tilldelas uppdraget ska ha erfarenhet från det specifika branschområdet, bör de även ha en lista med termer, allt för att säkerställa att översättningen blir helt korrekt. Tillsammans med språkgranskaren och korrekturläsaren kan de sedan säkerställa att tonaliteten är anpassad efter målgruppen samt att textens budskap kommit fram på ett korrekt och tydligt sätt. För att berätta mer om sina arbetsprocesser, kan företag ibland ha en flik på sin hemsida där det står ”Så här arbetar vi”. Där kan du ofta få mer information.

Teknisk översättning från svenska till engelska och andra språk

Det finns många fördelar med teknisk översättning, särskilt när du går via en översättningsbyrå. De har många skickliga översättare över hela världen. Detta innebär att de oftast har en perfekt person för jobbet, någon som är kvalificerad för just ditt uppdrag. Dessutom kan översättningsbyråer erbjuda översättningar till mängder av språk, inte bara från engelska till svenska och vice versa. En översättning av teknisk natur kan med fördel översättas till många språk för att ert företag ska kunna nå nya marknader och en bredare publik. Detta är vanligt för företag inom bland annat medicin, IT och bygg.

Djupare förståelse och kunskap krävs för teknisk översättning

Några av de stora fördelarna med teknisk översättning är att du helt plötsligt kan sälja en produkt över flera kontinenter och till många länder. Om språket är den enda barriären är problemet snart löst. Skickliga översättare har en omfattande förståelse för språk, särskilt översättning av teknisk karaktär. 

Hitta en bra översättningsbyrå för teknisk engelskaöversättning i Sverige

Om du är intresserad av en professionell översättare kan du ofta gå in under fliken våra tjänster hos företag, där brukar priser och vad som ingå stå. De flesta större företag tar sig an stora som små uppdrag och utför översättningar inom en rad olika områden, bland annat hållbarhet, medicin, finans och juridik. Ett teknisk engelska översättning pris kan variera en hel del beroende på ordmängd och hur uppdraget ser ut.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Allt du behöver veta om korrekturläsarens egenskaper

2019-06-26

Oavsett om du skapar en hemsida, uppdaterar en blogg eller webbshop är det otroligt viktigt att kvaliteten på texterna är hög.

En dåligt skriven text kan få läsaren att både tvivla på kvaliteten och tappa intresset för innehållet. Vare sig ni skriver era egna texter eller anlitar ett företag som arbetar fram innehållet åt er, är det en bra idé att investera i en professionell korrekturläsare. Korrekturläsarens jobb är nämligen att kontrollera språket, grammatiken och flytet i texten så att den passar ert företags målgrupp samt är enkel att förstå. Det handlar om mer än bara rättstavning. Texten kontrolleras även för att låta bra och ha ett bra flyt. Om den som läser hakar upp sig på olika textstycken kommer informationen och budskapet riskera att inte nå fram till mottagaren.

Vad innebär korrekturläsning?

En korrekturläsare arbetar med olika typer av texter, alltifrån kommersiella till informativa texter eller mer branschspecifika texter. Det huvudsakliga syftet är att se till att texten är korrekt enligt alla skrivregler. Det handlar bland annat om stavning, meningsuppbyggnad, grammatik och användandet av olika tecken. Du som är intresserad av att veta mer om vilka tjänster en korrekturläsare utför kan läsa mer på Novoterms hemsida.

Fördelarna med korrekturläsning

Den största fördelen med att få hjälp med korrekturläsningen av en text är att du säkerställer dess kvalitet. Det är lätt att som skribent bli “textblind”. Det kan handla om stavfel, att man har missat en punkt eller rentav ett ord. En korrekturläsare kan därför med nya ögon upptäcka denna sortens fel.
Besök gärna Novoterm Translations hemsida och läs mer om våra korrekturläsartjänster.

Skillnaden mellan korrekturläsare och språkgranskare

Någon som arbetar som språkgranskare har liknande egenskaper som någon som korrekturläser texter. Skillnaden är att språkgranskaren inte bara kontrollerar att texten följer skrivregler och säkerställer att texten är rättstavad. Språkgranskaren ska även förbättra texten vid behov, se till att meningarna är så korrekta som möjligt och att innehållet i texten går att förstå. De är även väl insatta i de specifika branschtermerna och kan därför se till att dessa följs. Besök gärna Novoterm Translations hemsida och läs mer under Våra tjänster.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Så fungerar textbearbetning

2019-06-24

När det kommer till text och språk finns det mycket att tänka på. En välskriven text kan till exempel öka intresset hos läsaren, något som gör texter i marknadsföringssyfte otroligt viktiga. Men för att en text ska bli intressant och fånga läsaren behöver den, förutom att innehålla rätt information, också vara välskriven med ett bra flyt. En del personer är exempelvis skickliga på att skriva informativt men kanske inte särskilt läsvänligt. Det finns olika tjänster inom text- och språkbranschen som erbjuds för att hjälpa till med just detta. Genom att få hjälp med textbearbetning eller textredigering, kan texten återfå rätt flyt, känsla och tonalitet utan att information försvinner. Korrekturläsning säkerställer att texten är korrekt utifrån rådande språkliga och grammatiska regler.

Vad är skillnaden mellan textbearbetning och textredigering?

Om man jämför bearbetning av text med textredigering, vad skiljer sig egentligen? En textredigerare arbetar ofta mer som en korrekturläsare vars huvudsakliga uppgift är att korrigera grammatiska och språkliga fel eller rena slarvfel. En textredigerare går även igenom texten för att få den att flyta på bra och vara enkel att förstå. Ibland lägger redigeraren till någon rubrik eller en ingress, men hen kan också korta ner texten och förändra själva dispositionen. Skillnaden mellan bearbetaren och redigeraren är därför kort sagt att den som bearbetar en text kan göra betydligt större förändringar medan redigeraren försöker låta så mycket av originaltexten som möjligt bestå.

Vad är textbearbetning?

t bearbeta en text innebär ett mer omfattande arbete än att redigera. Man kan säga att bearbetning är ett arbete som sker på djupet, eftersom bearbetaren inte bara gör allt som en redigerare gör – dvs. kontrollerar textens språkliga korrekthet, flyt och läsvänlighet – utan även kan komma att skriva om hela textstycken för att skapa ett mera sammanhållet innehåll med tydlig röd tråd. Bearbetaren kan även lägga till nya rubriker eller citat för att skapa en ännu bättre och mer läsvänlig text.

 

Hur fungerar textbearbetning av information?

För dig som vill ha en genomgång av en mer branschspecifik och informationsspäckad text, är textbearbetning av information rätt val. Bearbetaren är van att arbeta med ”tyngre” texter med mycket information. Personen ser till att kontrollera att texten har rätt tonalitet, flyt och riktar sig till rätt målgrupp, samtidigt som informationen kommer fram på bästa sätt. Textbearbetning av information är vanligt inom branscher som IT, medicin och bygg.

Kontakta rätt företag

För dig som är i behov av textbearbetning eller korrekturläsning, finns mängder av företag att välja bland. Men innan du bestämmer dig bör du jämföra företagen, framförallt genom att kontrollera deras recensioner och referenser. Det finns både frilansande språkgranskare och större företag som kan erbjuda kompletta språktjänster med allt från översättningar mellan flera språk till korrekturläsning, textredigering och textbearbetning. Gäller det stora textmängder, kan det vara bra att välja ett större företag. Då kan du vanligtvis få hjälp med allt från bearbetning och korrekturläsning av dina texter till översättning (till många olika språk) och kvalitetskontroll av dessa utan att leveranstiden blir för alltför lång. För att veta mer om hur bearbetning eller korrektur fungerar kan du vanligtvis läsa mer på fliken ”Våra tjänster” på företagens hemsidor.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Skillnaden mellan översättningstjänster och tolktjänster

2019-05-08

För att kommunikationen mellan två parter ska fungera behövs ett gemensamt språk eller en länk som behärskar bägge språk och kan förtälja vad den andra parten försöker säga. Generellt kallas detta för att översätta men det är viktigt att belysa skillnaden mellan de översättningstjänster som finns för både tal och skrift.

En tolk är en person som möjliggör kommunikationen mellan människor genom muntlig översättning på plats. Själva tolkningen sker så fort det bara går, i regel ögonblicket efter att den andra personen har talat. Tolken tar emot den muntliga informationen och omvandlar den till en passande tolkning som sedan förmedlas. Detta kräver givetvis att tolken behärskar bägge språken mycket väl då översättningen i princip sker i realtid.
Språk- och översättningstjänster har helt andra förutsättningar när det kommer till översättningen. Detta är ju en översättning som sker från ett dokument eller liknande och ska levereras i textform. Så här får översättaren gott om tid på sig att läsa texten, sätta sig in i ämnet och skriva en översättning som är så trogen originaltexten som möjligt.
Så det som skiljer tolkningstjänster och översättningstjänster åt är att tolken jobbar med det talade språket medan översättaren jobbar med skriven text.

Översättningstjänster fokuserar på skriftlig text

Detta är en av de mest basala skillnaderna. Tolken hjälper till vid ett samtal mellan två parter medan översättaren tar en text och översätter den till ett annat språk. Språk- och översättningstjänster förutsätter att det finns eller kommer att finnas någon form av text som sedan kan översättas till ett eller flera andra språk.

Översättningstjänster är inte omedelbara

En översättare tar betydligt längre tid på sig att överlämna sin översatta text. Beroende på volymen av text som ska översättas eller på hur komplicerad den är, tar det olika lång tid att översätta. Ett bra exempel är en bok som är rik på text. Föreställ dig när Tolkiens välkända bok om hobbiten Bilbo skulle lanseras till flera länder. Här behövdes översättningstjänster som klarade att översätta påhittade ord, termer och i vissa fall hela språk utan att det skulle kännas konstigt för läsaren. Oavsett om du väljer översättningstjänster i Stockholm eller på annan ort kommer översättaren alltid att behöva tid för att klara av uppgiften.

En översättare måste ta hänsyn till kulturen kring språket

Detta gäller även för tolken men till skillnad från tolken har en översättare inte möjlighet att omedelbart förklara eller släta ut kulturella missförstånd. Översättningstjänster kan bli komplicerade när vissa formuleringar, fraser eller hela stycken behöver omarbetas för att uppfattas som det var tänkt. Det kan bero på att författaren använder ordspråk och metaforer som endast finns i den specifika kulturen. Alla språk- och översättningstjänster behöver ta hänsyn till kontexten och kulturen bakom de texter som översätts.

Översättningstjänster kräver mer noggrannhet

En felöversättning kan leda till stora konsekvenser, speciellt när det kommer till viktiga juridiska dokument. Tänk vad som skulle hända om ett avtal mellan två parter inte översätts helt korrekt. För att undvika missförstånd krävs det att dessa språk- och översättningstjänster håller mycket hög kvalitet när det kommer till noggrannhet. I många fall, exempelvis med juridiska dokument, krävs det även att översättaren är auktoriserad och behärskar de juridiska termerna och principerna.

Det är fullt möjligt att hitta översättningstjänster i Stockholm och andra orter som kan tillfredsställa just ditt specifika översättningsbehov, oavsett om det handlar om mängder av produkttexter som ska översättas eller om komplicerad information där noggrannhet är av yttersta vikt. Du kan alltid klicka på ”våra tjänster” för att se vad vi erbjuder och om någon av våra tjänster passar ditt tänkta uppdrag. Ett annat alternativ är att helt enkelt ta kontakt, många översättningsbyråer har flera översättare med olika specialiteter. Det kan mycket väl hända att de erbjuder tjänster som inte finns med på hemsidan.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Saker att fundera över när du ska anlita en översättningsbyrå

2019-04-11

Det finns en rad fördelar med att översätta sidinnehåll såsom bloggar och hemsidor till andra språk. Du når helt plötsligt en ny marknad, ett nytt land eller till och med en ny världsdel. Men innan du sätter dig med Google Translate och själv försöker dig på att översätta dina texter, bör du fundera på vikten av att anlita en byrå som kan hjälpa dig med din språköversättning.

Terminologi och erfarenhet

Det är svårare än man kan tro att utföra en professionell språköversättning, anledningen är att en översatt text måste bevara allt från information till flyt och språkkänsla. Även om de flesta svenskar behärskar engelska i såväl tal som skrift, är det ändå få som skulle kunna översätta en text på ett korrekt och professionellt sätt. När det handlar om något så viktigt som marknadsföring och företags översättningar, bör du inte snåla utan istället vända dig till en språköversättning företag. Men vad ska du leta efter när det kommer till att anlita en översättningsbyrå?

Noggrannhet och kvalitet

En av de viktigaste delarna är såklart noggrannhet och kvalitet. När du hittat en översättningsbyrå som du tror kan passa era behov, så bör du ta reda på hur de arbetar. Har de utbildade och erfarna översättare? Eller finns det ingen information om det? För att du ska få en språköversättning som speglar innehållet på rätt sätt behöver översättaren ha full förståelse för verksamheten men också för branschen. En översättare som inte har någon erfarenhet eller kunskap om IT-branschen kan exempelvis inte utföra en korrekt och bra översättning inom det området.

Riktiga översättningar – högre kvalitet

När du beställer en översättning, så görs denna av en person. Med andra ord behöver du inte vara orolig att texten gått genom något översättningsprogram som exempelvis Google Translate. Om du själv använt ett översättningsprogram har du säkert erfarenhet av att många ord eller meningar ofta kan bli konstiga och inte helt rätt. Många ord på svenska kan ju mer än en betydelse, något ett översättningsprogram kan ha svårt att uppfatta.

Recensioner och betyg

Om du hittat ett företag som erbjuder språköversättning till olika språk är det viktigt att du kollar upp verksamhetens recensioner och betyg. Vad säger tidigare kunder om deras utförda arbeten? Kolla inte bara betygen på deras egen hemsida utan gå till externa sidor för betygssättning för att bilda en uppfattning om deras trovärdighet.

Specialister inom vissa områden

När du anlitar oss, så får du tillgång till översättare med expertis inom olika områden. Vi tilldelar aldrig en översättare ett jobb om han eller hon inte har kunskap och erfarenhet inom just den branschen. Exempel på branschspecifika områden som vi kan hjälpa er inom är IT, medicin, byggbranschen och juridik. Vi är behjälpliga oavsett vilken nivå det gäller, både för avancerade och enklare översättningar.

Rigorösa kontroller

Det ingår i våra tjänster att alla texter vi översätter ska kvalitetssäkras. Det betyder att vi genomför en språkgranskning av texten innan den levereras till dig. Detta är inte samma sak som korrekturläsning. En språkgranskare kontrollerar nämligen allt från grammatik och slarvfel till flytet i texten, säkerställer att all information finns med samt att tonaliteten och branschterminologin är rätt. Språkgranskningen är en av de viktigaste bitarna i kvalitetskontrollen.

Många språk

När du behöver hjälp med att översätta hemsidan eller annat arbetsmaterial kanske du vill ha texten översatt till många olika språk? Detta är vanligt, särskilt hos större företag som expanderar internationellt. Vi kan hjälpa till med översättningar till många olika språk, bland annat franska, arabiska, estniska, ryska och kinesiska. Och givetvis även amerikansk och brittisk engelska.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Anlita en professionell översättningsbyrå

2019-02-04

Det finns många situationer där du behöver översätta ett dokument från ett språk till ett annat. Det kan exempelvis handla om att du ska flytta till en partner utomlands och behöver översätta ett äktenskapscertifikat. Det kan även handla om att du ska studera utomlands och behöver översätta dina betyg. Även företag kan använda sig av denna tjänst, exempelvis för att översätta avtal, användarvillkor, finansiell information till aktieägare och så vidare. Språköversättning är en tjänst som kan användas i många sammanhang. Vi går igenom vilka fördelarna är med att anlita ett professionellt språköversättningsföretag i Sverige.

Talangfulla resurser

En av de första sakerna du bör känna till är att en översättning till stor del bygger på översättarens kunskap och kompetens. En översättningsbyrå har kontakt med flera översättare, både interna och externa, som de använder för olika typer av översättningar. En av fördelarna med att vända sig till en byrå för språköversättning är tillgången till ett stort nätverk av översättare. De bästa resultaten får du när översättaren både behärskar de olika språken och har annan kunskap som är till stor hjälp för uppdraget.

Garanterad kvalitet

Att jobba med duktiga översättare är viktigt. Genom höga krav och tuffa kriterier kan vi säkerställa att våra översättare levererar översättningar av hög kvalitet. Detta ställer även höga krav på oss, översättarna behöver de bästa förutsättningarna för att kunna göra sitt jobb på ett effektivt sätt. Vi utför även interna kvalitetssäkringar, både för språköversättning och även andra tjänster. För en översättare är det av allra högsta vikt att en språköversättning blir korrekt, inte bara språkligt utan även ur ett kulturellt perspektiv. Detta för oss till nästa punkt.

Kulturellt korrekt

En duktig översättare är väl medveten om att det inte går att översätta vissa saker bokstavligen. Detta gäller både vid språköversättning för företag och för andra uppdrag. Uttryck, slang och speciella formuleringar behöver anpassas när de översätts till ett nytt språk. Det innebär två saker, för det första att översättaren förstår vad uttrycket betyder och hur det har använts i originaltexten. För det andra behöver översättaren även kunna använda ett liknande uttryck, eller ett helt nytt men med samma andemening. Allt detta kräver att översättaren behärskar bägge språken även från ett kulturellt perspektiv. Språköversättning för företag kan även kräva att översättaren känner till ett specifikt verksamhetsområde och termerna som används inom den branschen.

Ett stort utbud av tjänster

En språköversättning kan se ut på alla möjliga sätt. Det kan handla om privatpersoner som vill översätta juridiska dokument från ett språk till ett annat. Det kan även handla om språköversättning för företag som vill etablera sig på en ny marknad eller behöver hjälp med att översätta en årsredovisning. Genom att gå via ett språköversättningsföretag i Sverige har du tillgång till alla möjliga översättningstjänster.

Hitta en auktoriserad översättare genom ett professionellt översättningsföretag i Sverige

Vissa texter kan endast översättas av auktoriserade översättare, det vill säga översättare som certifierats av Kammarkollegiet för specifika språkkombinationer. En auktoriserad språköversättning behövs ofta när det handlar om juridiska dokument. Det kan exempelvis handla om äktenskapscertifikat, vigselintyg, dokument från utländska skattemyndigheter, betyg från skolan och så vidare. Bland våra tjänster kan du hitta information om vilka som utför just auktoriserad språköversättning mellan olika språk. Vill du veta mer, ta kontakt med oss och berätta vad du har för översättningsbehov så hjälper vi dig vidare.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Bra att veta om auktoriserade översättare

2019-01-16

den auktoriserade översättaren för utförandet av sina översättningstjänster | NovotermVill du anlita de bästa auktoriserade översättarna i Stockholm? Vi går igenom viktig information som är bra att känna till om både auktoriseringen, översättaren och tjänsterna som de utför.

Vad är en auktoriserad översättare?

Det är en översättare som har klarat av Kammarkollegiets auktoriseringsprov. Eftersom de översätter bindande juridiska och ekonomiska texter behöver översättarens kunskap och kompetens kvalitetssäkras. När man anlitar en auktoriserad översättare har översättaren även tystnadsplikt.

Hur blir man en auktoriserad översättare?

Man kan bli auktoriserad om man klarar av ett omfattande prov. Det är Kammarkollegiet som håller i proven och auktoriseringarna, åtminstone i Sverige. Auktorisationen utfärdas för ett språk till svenska eller från svenska till ett annat språk. Själva testet består av tre översättningsdelar, en juridisk text, en ekonomisk text och en allmän text. Samtliga tre texter ska översättas inom vissa tidsramar. Utöver dessa prov utförs även en redbarhetsprövning, vilket går ut på att Kammarkollegiet hämtar in vissa uppgifter från Polisen och Kronofogden för att säkerställa personens lämplighet i övrigt. Auktorisationen gäller i fem år, därefter behöver den förnyas.

Höga krav inom språk – juridik och ekonomi

För att klara av proven behöver översättare inte bara behärska det svenska språket och ytterligare ett språk, de måste även behärska ekonomi och juridik. Auktoriseringarna i Sverige utförs endast till och från svenska. Det går endast att bli auktoriserad för en språkkombination i taget (exempelvis svenska till engelska). En översättare behöver auktorisera sig specifikt för varje språkkombination. Den auktoriserade översättaren får ett translatornummer för att en översättning ska kunna spåras.

Vilka tjänster utför en auktoriserad översättare?

Eftersom en auktoriserad översättare har god inblick i både juridik och ekonomi är det relativt vanligt, även om det inte är ett krav, att en auktoriserad översättare anlitas för att översätta ekonomiska och juridiska texter, exempelvis årsbokslut för företag. Det kan även handla om att översätta intyg, betyg eller andra typer av viktiga dokument.

Varför behöver översättare auktoriseras?

Alla översättare behöver inte vara auktoriserade för att få utföra en översättning, och det finns många väldigt duktiga översättare som aldrig väljer att bli auktoriserade. Det är dock vanligt att översättare som fokuserar på just juridiska och ekonomiska texter auktoriserar sig. Anledningen till detta är enkel: kunden anser att det är av yttersta vikt att informationen som översätts blir rätt, eftersom den översatta handlingen är lika bindande som originalet, och auktoriseringen blir en kvalitetsstämpel.

Hitta en auktoriserad översättare i Stockholm

Det finns flera sätt att hitta bästa auktoriserade översättare i Stockholm. Först och främst kan du gå på vad andra säger, bra översättare har även goda rykten. Du kan även kolla med ett översättningsföretag som erbjuder just översättningar av auktoriserad translator för vissa språk. Bland våra tjänster kan du se vilka språk vi översätter till och från samt vilka områden våra översättare behärskar, exempelvis juridik och ekonomi samt medicinska översättningar, marknadsföring och mycket mer.

Notera att auktoriseringen till stor del fokuserar på juridiska och ekonomiska översättningar. Andra områden har i skrivande stund ingen auktorisering men vi säkerställer själva att alla översättningar alltid håller högsta kvalitet.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Behöver du hjälp med en översättning inom medicin? Anlita rätt översättare

2019-01-16

Det är svårare än vad man kan tro att hitta en riktigt bra översättare. Det handlar nämligen inte bara om språkligt kunnande utan även om kunskapsbredd inom olika områden. För att dina texter ska skapa förtroende hos kunden är det dock av högsta vikt att hitta rätt. Vi hjälper dig.

Det måste bli rätt

Om du är i behov av översättning av mer komplicerade texter, eller texter som rör specifika arbetsområden, är det desto viktigare att hitta rätt översättare. När det kommer till en medicinsk översättning säger det sig självt varför innehållet måste bli korrekt översatt. Det får inte finnas någon risk för felöversättning när det handlar om något så viktigt som medicin. När du vänder dig till en professionell översättningsbyrå ska du kunna bli tilldelad en översättare som inte bara behärskar de två språk det handlar om till 100 %, men som även har erfarenhet inom det fält som texterna rör. Idag finns höga krav på översättare, både när det kommer till erfarenhet men också utbildning. Översättare riktar ofta in sig inom olika kategorier, till exempel skönlitteratur, IT, medicin eller byggbranschen.

Rätt terminologi – ett måste i en medicinsk översättning

Att välja en översättare som kan området är av högsta vikt. Då har personen nämligen med största sannolikhet även koll på branschens terminologi. När det kommer till områden som exempelvis medicin finns en rad branschspecifika termer som endast personer inom den branschen har koll på. Genom att få en översättare som behärskar dessa ökar trovärdigheten i texten. En medicinsk översättning från svenska till engelska behöver utföras av en översättare vars modersmål är engelska, men hen ska givetvis behärska båda språk till fullo. Därtill bör översättaren vara väl insatt inom området för att kunna leverera en korrekt text.

Översättaren hålls ansvarig

När det kommer till något så viktigt som en översättning för medicin är det alltid bäst att investera i en översättningsbyrå där byrån eller översättaren hålls ansvarig för att texten är korrekt. Skulle exempelvis texten bli felöversatt och väsentlig information bli fel kan det ha förödande konsekvenser i slutledet. Därför är det viktigt att du som anlitar en frilansande översättare eller en byrå alltid har koll på vad som gäller, det bör stå tydligt i kontraktet. När du anlitar översättare via oss har vi alltid vad vi kallar för kvalitetssäkring. Detta innebär att allt arbete granskas av en annan person än översättaren. Vi går även igenom eventuella önskemål som exempelvis texter av sekretessnivå eller liknande innan vi börjar projektet.

När du behöver en medicinsk översättning från engelska till svenska

För dig som är i behov av medicinska översättningar kan vi hjälpa till. Vi har översättare som översätter från både engelska och svenska till många olika språk. Dessutom blir du givetvis tilldelad en översättare med stor kompetens inom det valda området. Vi är särskilt inriktade på just medicin men även bioteknik, IT och finans. Kolla gärna in våra tjänster för att se vad vi kan erbjuda. Vi hjälper dig när du behöver en medicinsk översättning från svenska till engelska i Sverige.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Fördelarna med professionell teknisk översättning

2019-01-16

professionell översättare som arbetar med teknisk översättning | NovotermBehöver du hjälp med översättningar av teknisk natur? När det kommer till översättningar, oavsett om de är tekniska texter eller mer lättsamma texter är det alltid viktigt att gå via en översättningsbyrå. Att på egen hand försöka sig på en teknisk översättning kan inte bara resultera i ett dåligt språk, det kan även uppstå stora felöversättningar. Detta kan i sin tur leda till många missnöjda kunder. När du anlitar en professionell översättningsbyrå med personer som jobbar just med tekniska texter kan du känna dig trygg med att innehållet blir korrekt översatt. Översättarna har ofta spetskompetens inom olika områden, exempelvis medicin, IT, bygg eller industri. Detta innebär stora fördelar eftersom de har koll på de rätta termerna och uttrycken som används inom respektive bransch – översättningen blir korrekt.

Därför bör du använda professionell teknisk översättning för svenska till engelska

Som vi nämnde ovan är det jätteviktigt att låta en professionell översättare anta sig jobbet när det kommer till tekniska texter. Om du har ett företag som exempelvis säljer industriella maskiner eller medicinska verktyg är det såklart oerhört viktigt att texterna blir helt korrekt översatta. När du anlitar en byrå blir du ofta tilldelad en person som har koll på din bransch och som även sätter sig in i ämnet och din verksamhet innan arbetet påbörjas. På vis kan du säkerställa att du får rätt känsla och tonalitet i språket och framförallt, att innehållet och budskapet kommer fram på rätt sätt.

En stor risk när man på egen hand försöker sig på en teknisk översättning på svenska till engelska är felöversättningar. En felöversättning kan leda till att innehållet blir fel, att den potentiella kunden missförstår vad som säljs eller att trovärdigheten av ditt företag sjunker. För att undvika felöversättningar är det bästa sättet att låta proffs arbeta med texten.

Översättningar till många språk

En fördel med att anlita en översättningsbyrå är att du ofta kan få hjälp med många olika språk. Vid just teknisk dokumentation är det väldigt vanligt att det behövs översättning till många språk, inte bara till engelska. En byrå kan ofta erbjuda många språk, något som underlättar arbetet. Dessutom kan en byrå även ofta erbjuda språkgranskning, något som skiljer sig en hel del från korrekturläsning. Språkgranskaren säkerställer att all information är korrekt, att inga fel förekommer samt att språket flyter på bra och att tonen i texten känns rätt för den kund det gäller. För dig som behöver hjälp med en teknisk översättning i Stockholm finns många byråer att välja bland. Ett tips är att alltid undersöka recensioner och även se vad tidigare kunder säger om erfarenheten. Var byrån tidsenliga?

Hitta byråer som erbjuder teknisk engelska översättning i Sverige

För att nå ut till fler kunder globalt och för att ditt företag ska utstråla professionalitet är det av största vikt att innehållet på hemsidan är perfekt. Anlita en byrå så kan du känna dig helt trygg med att texterna och innehållet låter lika bra på andra språk som de gör på svenska. Hitta företag som hjälper till med teknisk översättning redan idag.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”