Bra att veta om auktoriserade översättare

2019-01-16

den auktoriserade översättaren för utförandet av sina översättningstjänster | NovotermVill du anlita de bästa auktoriserade översättarna i Stockholm? Vi går igenom viktig information som är bra att känna till om både auktoriseringen, översättaren och tjänsterna som de utför.

Vad är en auktoriserad översättare?

Det är en översättare som har klarat av Kammarkollegiets auktoriseringsprov. Eftersom de översätter bindande juridiska och ekonomiska texter behöver översättarens kunskap och kompetens kvalitetssäkras. När man anlitar en auktoriserad översättare har översättaren även tystnadsplikt.

Hur blir man en auktoriserad översättare?

Man kan bli auktoriserad om man klarar av ett omfattande prov. Det är Kammarkollegiet som håller i proven och auktoriseringarna, åtminstone i Sverige. Auktorisationen utfärdas för ett språk till svenska eller från svenska till ett annat språk. Själva testet består av tre översättningsdelar, en juridisk text, en ekonomisk text och en allmän text. Samtliga tre texter ska översättas inom vissa tidsramar. Utöver dessa prov utförs även en redbarhetsprövning, vilket går ut på att Kammarkollegiet hämtar in vissa uppgifter från Polisen och Kronofogden för att säkerställa personens lämplighet i övrigt. Auktorisationen gäller i fem år, därefter behöver den förnyas.

Höga krav inom språk – juridik och ekonomi

För att klara av proven behöver översättare inte bara behärska det svenska språket och ytterligare ett språk, de måste även behärska ekonomi och juridik. Auktoriseringarna i Sverige utförs endast till och från svenska. Det går endast att bli auktoriserad för en språkkombination i taget (exempelvis svenska till engelska). En översättare behöver auktorisera sig specifikt för varje språkkombination. Den auktoriserade översättaren får ett translatornummer för att en översättning ska kunna spåras.

Vilka tjänster utför en auktoriserad översättare?

Eftersom en auktoriserad översättare har god inblick i både juridik och ekonomi är det relativt vanligt, även om det inte är ett krav, att en auktoriserad översättare anlitas för att översätta ekonomiska och juridiska texter, exempelvis årsbokslut för företag. Det kan även handla om att översätta intyg, betyg eller andra typer av viktiga dokument.

Varför behöver översättare auktoriseras?

Alla översättare behöver inte vara auktoriserade för att få utföra en översättning, och det finns många väldigt duktiga översättare som aldrig väljer att bli auktoriserade. Det är dock vanligt att översättare som fokuserar på just juridiska och ekonomiska texter auktoriserar sig. Anledningen till detta är enkel: kunden anser att det är av yttersta vikt att informationen som översätts blir rätt, eftersom den översatta handlingen är lika bindande som originalet, och auktoriseringen blir en kvalitetsstämpel.

Hitta en auktoriserad översättare i Stockholm

Det finns flera sätt att hitta bästa auktoriserade översättare i Stockholm. Först och främst kan du gå på vad andra säger, bra översättare har även goda rykten. Du kan även kolla med ett översättningsföretag som erbjuder just översättningar av auktoriserad translator för vissa språk. Bland våra tjänster kan du se vilka språk vi översätter till och från samt vilka områden våra översättare behärskar, exempelvis juridik och ekonomi samt medicinska översättningar, marknadsföring och mycket mer.

Notera att auktoriseringen till stor del fokuserar på juridiska och ekonomiska översättningar. Andra områden har i skrivande stund ingen auktorisering men vi säkerställer själva att alla översättningar alltid håller högsta kvalitet.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

tekniska översättningar | Novoterm

Behöver du hjälp med en översättning inom medicin? Anlita rätt översättare

2019-01-16

Det är svårare än vad man kan tro att hitta en riktigt bra översättare. Det handlar nämligen inte bara om språkligt kunnande utan även om kunskapsbredd inom olika områden. För att dina texter ska skapa förtroende hos kunden är det dock av högsta vikt att hitta rätt. Vi hjälper dig.

Det måste bli rätt

Om du är i behov av översättning av mer komplicerade texter, eller texter som rör specifika arbetsområden, är det desto viktigare att hitta rätt översättare. När det kommer till en medicinsk översättning säger det sig självt varför innehållet måste bli korrekt översatt. Det får inte finnas någon risk för felöversättning när det handlar om något så viktigt som medicin. När du vänder dig till en professionell översättningsbyrå ska du kunna bli tilldelad en översättare som inte bara behärskar de två språk det handlar om till 100 %, men som även har erfarenhet inom det fält som texterna rör. Idag finns höga krav på översättare, både när det kommer till erfarenhet men också utbildning. Översättare riktar ofta in sig inom olika kategorier, till exempel skönlitteratur, IT, medicin eller byggbranschen.

Rätt terminologi – ett måste i en medicinsk översättning

Att välja en översättare som kan området är av högsta vikt. Då har personen nämligen med största sannolikhet även koll på branschens terminologi. När det kommer till områden som exempelvis medicin finns en rad branschspecifika termer som endast personer inom den branschen har koll på. Genom att få en översättare som behärskar dessa ökar trovärdigheten i texten. En medicinsk översättning från svenska till engelska behöver utföras av en översättare vars modersmål är engelska, men hen ska givetvis behärska båda språk till fullo. Därtill bör översättaren vara väl insatt inom området för att kunna leverera en korrekt text.

Översättaren hålls ansvarig

När det kommer till något så viktigt som en översättning för medicin är det alltid bäst att investera i en översättningsbyrå där byrån eller översättaren hålls ansvarig för att texten är korrekt. Skulle exempelvis texten bli felöversatt och väsentlig information bli fel kan det ha förödande konsekvenser i slutledet. Därför är det viktigt att du som anlitar en frilansande översättare eller en byrå alltid har koll på vad som gäller, det bör stå tydligt i kontraktet. När du anlitar översättare via oss har vi alltid vad vi kallar för kvalitetssäkring. Detta innebär att allt arbete granskas av en annan person än översättaren. Vi går även igenom eventuella önskemål som exempelvis texter av sekretessnivå eller liknande innan vi börjar projektet.

När du behöver en medicinsk översättning från engelska till svenska

För dig som är i behov av medicinska översättningar kan vi hjälpa till. Vi har översättare som översätter från både engelska och svenska till många olika språk. Dessutom blir du givetvis tilldelad en översättare med stor kompetens inom det valda området. Vi är särskilt inriktade på just medicin men även bioteknik, IT och finans. Kolla gärna in våra tjänster för att se vad vi kan erbjuda. Vi hjälper dig när du behöver en medicinsk översättning från svenska till engelska i Sverige.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Fördelarna med professionell teknisk översättning

2019-01-16

professionell översättare som arbetar med teknisk översättning | NovotermBehöver du hjälp med översättningar av teknisk natur? När det kommer till översättningar, oavsett om de är tekniska texter eller mer lättsamma texter är det alltid viktigt att gå via en översättningsbyrå. Att på egen hand försöka sig på en teknisk översättning kan inte bara resultera i ett dåligt språk, det kan även uppstå stora felöversättningar. Detta kan i sin tur leda till många missnöjda kunder. När du anlitar en professionell översättningsbyrå med personer som jobbar just med tekniska texter kan du känna dig trygg med att innehållet blir korrekt översatt. Översättarna har ofta spetskompetens inom olika områden, exempelvis medicin, IT, bygg eller industri. Detta innebär stora fördelar eftersom de har koll på de rätta termerna och uttrycken som används inom respektive bransch – översättningen blir korrekt.

Därför bör du använda professionell teknisk översättning för svenska till engelska

Som vi nämnde ovan är det jätteviktigt att låta en professionell översättare anta sig jobbet när det kommer till tekniska texter. Om du har ett företag som exempelvis säljer industriella maskiner eller medicinska verktyg är det såklart oerhört viktigt att texterna blir helt korrekt översatta. När du anlitar en byrå blir du ofta tilldelad en person som har koll på din bransch och som även sätter sig in i ämnet och din verksamhet innan arbetet påbörjas. På vis kan du säkerställa att du får rätt känsla och tonalitet i språket och framförallt, att innehållet och budskapet kommer fram på rätt sätt.

En stor risk när man på egen hand försöker sig på en teknisk översättning på svenska till engelska är felöversättningar. En felöversättning kan leda till att innehållet blir fel, att den potentiella kunden missförstår vad som säljs eller att trovärdigheten av ditt företag sjunker. För att undvika felöversättningar är det bästa sättet att låta proffs arbeta med texten.

Översättningar till många språk

En fördel med att anlita en översättningsbyrå är att du ofta kan få hjälp med många olika språk. Vid just teknisk dokumentation är det väldigt vanligt att det behövs översättning till många språk, inte bara till engelska. En byrå kan ofta erbjuda många språk, något som underlättar arbetet. Dessutom kan en byrå även ofta erbjuda språkgranskning, något som skiljer sig en hel del från korrekturläsning. Språkgranskaren säkerställer att all information är korrekt, att inga fel förekommer samt att språket flyter på bra och att tonen i texten känns rätt för den kund det gäller. För dig som behöver hjälp med en teknisk översättning i Stockholm finns många byråer att välja bland. Ett tips är att alltid undersöka recensioner och även se vad tidigare kunder säger om erfarenheten. Var byrån tidsenliga?

Hitta byråer som erbjuder teknisk engelska översättning i Sverige

För att nå ut till fler kunder globalt och för att ditt företag ska utstråla professionalitet är det av största vikt att innehållet på hemsidan är perfekt. Anlita en byrå så kan du känna dig helt trygg med att texterna och innehållet låter lika bra på andra språk som de gör på svenska. Hitta företag som hjälper till med teknisk översättning redan idag.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Därför bör du välja ett språköversättningsföretag – vi listar anledningarna

2018-09-28

Översättare är ett yrke som kräver både lång utbildningar och stor erfarenhet. Det är lätt att tro att jobbet är enkelt, att det bara är att översätta ord för ord. Idag kan väl alla engelska? Riktigt så enkelt är det inte. Att vara översättare sätter höga krav på såväl språk som kunskapsområden. En översättare erbjuder sällan tjänster inom alla kategorier utan specialiserar sig på exempelvis IT, skönlitteratur, medicin eller teknik. Eftersom alla branscher använder sin specifika branschterminologi, alltså speciella termer och ord, behöver översättaren behärska dessa och ha dem i sitt ordförråd. Om en text inom ett byggföretag vänder sig till byggmästare eller inköpare på byggvaruhus tappar en text trovärdighet om den är översatt av någon som inte är insatt i byggbranschen. Precis som att en text om medicinsk utrustning måste bli helt korrekt.

Om du driver en näthandel eller av någon annan anledning behöver bredda företaget globalt finns det många anledningar till varför du bör välja auktoriserad språköversättning. En auktoriserad översättare är någon som tar sitt yrke på allvar och som genomgår olika prover för att få sin skyddade arbetstitel. Auktoriserade översättare har klarat prov från kammarkollegiet inom juridiska, ekonomiska och allmänna texter. När du väljer beställa en språköversättning från en auktoriserad översättare kan du känna dig trygg med att personen i fråga kan sitt yrke.

Bestäm vad du behöver för typ av översättningar

Innan du anlitar ett översättningsföretag är det bra om du själv funderar över vilken typ av översättningar det gäller. Är det avancerade texter med mycket branschterminologi? Eller är det lättare allmäntexter? När du bestämt vad du behöver hjälp med kan du beställa en auktoriserad språköversättning där översättaren i fråga är specialist inom ditt yrkesområde. Större översättningsbyråer har oftast många översättare som arbetar hos dem. En annan fördel när du väljer en översättningsbyrå är att du kan få översättare inom många olika språk. Förutom nordiska språk kan du få hjälp med såväl amerikansk som brittisk engelska, arabiska och spanska.

Ett tips innan du väljer ut ett språköversättningsföretag är att du kollar igenom deras referenser och ser vilka kunder de jobbat med tidigare. Då får du dels en uppfattning om hur stora de är samt vilken typ av kunder de översätter åt.

Vill du översätta?

Att översätta är ett roligt yrke som passar många. Om du själv är intresserad att bli översättare finns det mycket att tänka på. Dels är det viktigt med utbildning, fundera även på om du vill specialisera dig inom en viss kategori, exempelvis skönlitterära texter eller kanske översättningar för teve och film. Sedan gäller det att kontakta byråer för att få in foten. Väldigt många som arbetar med översättning är frilansare, något som ger mycket frihet men som också kan göra det svårt att hitta jobb.

Hitta auktoriserad språköversättning i Stockholm, kontakta oss på Novoterm. Vi har erfarna översättare som är specialiserade inom en rad olika ämnen. Med bra översättningar kan du öppna upp företaget globalt och knyta fler kontakter internationellt.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

certifierad översättare | Novoterm

Allt du behöver veta när du ska anlita en auktoriserad översättare

2018-08-28

Om du behöver en översättare för att översätta ett viktigt dokument, en manual eller en hemsida är det en mycket god idé att anlita en auktoriserad översättare. Det gäller speciellt för juridiska och ekonomiska texter. Anledningen är enkel: det är en säkerhet att översättningen håller hög kvalitet. För att bli auktoriserad behöver en översättare klara av ett auktoriseringsprov där två av de tre texterna är just juridiska och ekonomiska texter. Med hjälp av dessa punkter kan du enkelt hitta den bästa auktoriserade översättaren i Stockholm.

Varför ska jag anlita en auktoriserad översättare

För att bli en auktoriserad översättare behöver översättaren först och främst klara av ett tufft prov. Dessutom måste översättaren förnya sin auktorisering vart femte år. Om proven godkänns har översättaren visat att de kan översätta komplicerade texter från ett specifikt prov till eller från svenska.

Att tänka på när du ska anlita en auktoriserad översättare

Vi har samlat några punkter som är bra att känna till när du ska anlita en översättare för en auktoriserad översättning.

1. En auktoriserad översättare har olika språkinriktningar

När översättaren utför provet kan de välja olika språk och språkinriktningar. Det innebär att de exempelvis kan vara auktoriserade att översätta från spanska till svenska eller från svenska till spanska. En översättare kan skriva testet flera gånger och för olika språk och inriktningar.

2. Auktoriserad översättare kan ha olika erfarenhet inom olika branscher

När en översättare ska utföra provet behöver de klara av att översätta tre texter. Det handlar om en juridisk text, en ekonomisk text och en allmän text. Samtliga texter behöver bli godkända för att översättaren ska kunna bli auktoriserad. Det innebär att den auktoriserade översättaren behöver ha god kännedom om just de juridiska- och ekonomiska branschen. I många fall har de även bra koll på andra branscher också.

3. Be den auktoriserade översättaren om referenser

Det är alltid viktigt att be om referenser, oavsett om du ska arbeta med en auktoriserad översättare i Stockholm eller en vanlig översättare i en annan stad. Ett arbetsprov och en tidigare kund kan ge svar på flera viktiga frågor när det kommer till att arbeta med översättaren.

Inför valet av översättare

Har du bestämt dig för att du behöver en översättare som är auktoriserad behöver du även kunna välja rätt översättare. Det finns trots allt flera översättare som har klarat av det tuffa provet. Vi ger dig tre punkter som du bör kolla upp.

1. Kartlägg ditt översättningsbehov

En av de första sakerna du bör göra innan du kontaktar en översättare är att kolla upp allt du behöver översätta. Det kan även vara bra att undersöka om du behöver andra översättningstjänster, exempelvis av den nuvarande texten på hemsidan. Genom att kartlägga allt du behöver från en översättare blir det lättare att välja bland de olika frilansarna och översättningsföretagen.

2. Verifiera översättarens auktorisering och företagets kompetens

Det är enkelt att verifiera om en översättare är auktoriserad eller ej. Du kan söka på översättarens namn inne på Kammarkollegiets hemsida. Det är Kammarkollegiet som håller i auktoriseringsprovet. Många översättare jobbar för översättningsbyråer. Det är en god idé att ta kontakt med byråns kunder för att undersöka hur de upplevde översättningsarbetet.

3. Undersök marknadspriset

Att kolla priset är en självklarhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns en koppling mellan pris och kvalitet. Vill du välja den översättare i Stockholm bör du även räkna med ett högre pris än vanligt. Om kvalitet är viktigt för verksamheten är det en investering som lönar sig både kortsiktigt och långsiktigt.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Fyra misstag att undvika när du anlitar en översättningsbyrå

2018-07-27

Om du går i tankarna på att anlita en översättningsbyrå kan det vara bra att även känna till några vanliga misstag i samband med detta. Det är misstag som är enkla att göra och som ofta leder till att resultatet blir lidande. Vi går igenom fyra misstag som du kan lära dig av och undvika att göra själv.

Att inte be om referenser

Det är alltid bra att be om referenser. Det är trots allt med hjälp av referenserna som du kan säkerställa att ett företag verkligen kan leverera vad de har lovat. Genom att ta kontakt med tidigare kunder kan du inte bara få en känsla för hur väl en byrå utfört sina tidigare projekt. Du kan även få höra i första hand hur en tidigare kund upplevt samarbetet och eventuellt få råd som kan underlätta ditt egna projekt.

Att inte förstå översättningsbyråns expertisområde

Det är lätt att underskatta jobbet och kompetensen som krävs för att översätta en text på rätt sätt, speciellt om det är från ”vanligt” språk som exempelvis engelska till svenska. En översättningsbyrå är i första hand experter på att översätta, vilket handlar om mer än att bara översätta ord för ord. Det handlar i hög grad om att förstå syftet med texten och förmedla budskapet på ett sådant sätt att den är likvärdig med originaltexten.

Dagens översättningsbyråer kan dessutom ha snarlika tjänster men det finns ofta särskiljande faktorer i form av expertisområden. Det kan exempelvis handla om att översättningsbyrån har översättare som behärskar flera språk eller att de kan leverera översatta texter snabbare än vanligt. Det kan även handla om att byrån är bättre på att översätta texter inom vissa ämnen. För att verkligen kunna leverera en bra text behöver översättaren inte bara behärska bägge språk utan även ha god kännedom om ämnet. Vi är exempelvis bra på översättningar inom ämnen som finans, medicin, bioteknik, teknik, IT, mode och marknadsföring.

Oavsett om du väljer en auktoriserad översättningsbyrå i Stockholm som är experter på medicinska översättningar eller en byrå som klarar av flera språk är det bra att känna till företagets styrkor när du anlitar en byrå.

Att inte förstå översättningsbyråns process

Alla översättningsbyråer har en process, det vill säga ett sätt att arbeta på för att få ett tillfredställande resultat. Processen kan se ut på olika sätt och börjar oftast vid den första kundkontakten. Det första steget handlar om att diskutera uppdraget för att klargöra vad som förväntas från bägge parter. Därefter sänds en offert så att kunden kan ta ställning till priset innan projektet startar.

Så gott som alla byråer har en process där kunden behöver vara redo att svara på frågor, skicka referensmaterial och se till att projektet är så tydligt som möjligt. Genom att tidigt räta ut alla frågetecken blir det även lättare att översätta en text på bästa sätt. Det finns även interna processer som en kund bör ta hänsyn till. En färdig text levereras inte direkt till kund utan utsätts först för en språkgranskning och korrekturläsning innan den är helt färdig och redo att sändas. Genom att förstå processen från start blir det lättare att förstå när en text levereras och även vilket ansvar du som kund har när det kommer till projektets resultat.

Att endast fokusera på priset

En översättning tar tid och kräver både kompetens och erfarenhet. Det är lätt att stirra sig blind på priset men det är viktigt att komma ihåg allt du får. En text som översätts av en översättningsbyrå i Stockholm som oss ska vara perfekt vid leverans. Det är en av anledningarna till att vi alltid kvalitetssäkrar våra texter, för att kunna säkerställa att våra kunder får en professionell översättning som håller högsta nivå. Det är viktigt inte bara för oss utan även för dig som kund och för ditt förtroende hos dina kunder. Hög kvalitet kostar. Se till att satsa på en byrå som levererar bästa resultat i alla led.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

TIPS SOM HJÄLPER DIG ATT VÄLJA RÄTT ÖVERSÄTTNINGSBYRÅ

2018-06-19

I dagens globala samhälle minskar de geografiska avstånden ständigt i takt med nya tekniska innovationer. Att kommunicera eller göra affärer med en person som bedriver verksamhet i ett annat land eller som talar ett annat språk är nu snarare regel än undantag. Men språket kan fortfarande utgöra ett hinder, och företag som behöver kommunicera viktig information använder därför ofta översättningstjänster för att nå ut till sina målgrupper på deras respektive språk.

Enligt en studie som nyligen genomfördes ökar behovet av språk och översättningstjänster samt språkrelaterad teknik med 5.5 procent årligen. Att hitta en översättningsbyrå som inte bara är professionell och kompetent utan även pålitlig är inte alltid det lättaste. Här nedan följer några tips på vad du kan utgå från när du ska välja översättningsbyrå:

Service

En översättningsbyrå bör kunna erbjuda en kontaktperson som kunden kan förklara sina behov för och som finns tillgänglig under hela projektet. En byrå som inte gör mer än att ta emot en text på ett språk och leverera den översatta versionen på ett annat, utan att föra en dialog med kunden om deras behov och önskemål, bör däremot undvikas. Om det handlar om komplexa projekt som kanske löper över längre tid är det viktigt att välja en byrå som har kompetent personal och resurser nog att kunna hantera många parallella projekt samtidigt utan att behöva kompromissa med kvaliteten eller äventyra en överenskommen deadline.

Översättare

Förmågan att tala ett visst språk innebär inte per automatik att man kan åstadkomma en språkligt korrekt översättning. En projektledare på en översättningsbyrå ska förstå kundens behov och önskemål och utifrån det välja en lämplig översättare för uppdraget. Om en kund önskar beställa en översättning från engelska till svenska ska med andra ord översättningsbyrån välja ut en professionell översättare som har svenska som modersmål, mycket goda kunskaper i både engelska och svenska samt är en duktig skribent. Samma sak gäller översättarens fackkunskap inom vissa avgränsade områden som kan krävas för att möta den branschspecifika terminologin. En byrå med ett stort och mångfacetterat nätverk av översättare och språkexperter kan erbjuda den översättning som bäst passar kundens behov.

Referenser

Det kan vara bra att välja en byrå som kan dela med sig av omdömen från tidigare kunder. Vid förfrågan om referenser bör du helst inte bara bli hänvisad till de vitsord som står att läsa på hemsidan. Om det behövs ska byrån kunna svara på om den tilltänkta översättaren har en viss efterfrågad expertis. Sådan information kan bidra till att ge en mer korrekt bild av byrån och dess resurser och kompetensområden.

För att säkerställa ditt budskap och att dokumentets ursprungliga syfte inte urholkas av en dålig översättning är det avgörande att samarbeta med rätt byrå. Ha gärna ovanstående punkter i åtanke när du söker efter företag som kan hjälpa dig med översättning från svenska till engelska eller något annat språk. Novoterm är en översättningsbyrå som alltid ser till att du som kund kan känna dig trygg i att kommunikationen med din målgrupp är genomarbetad och välformulerad. Kontakta oss redan idag!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Översättare diskuterar finansiell översättning av rapporten|Novoterm

FYRA VANLIGA FEL EN SPRÅKGRANSKARE BÖR VARA UPPMÄRKSAM PÅ

2018-06-19

År 1962 lanserade NASA ett rymdprogram med syfte att utforska Venus. Men efter uppskjutningen av sonden Mariner 1 dröjde det bara knappt två minuter innan den kraschade, trots noggrann planering och förberedelse. Misslyckandet kunde senare härröras till att ett bindestreck saknades i den programmeringssekvens som var avgörande för farkostens projektilbana – ett misstag som kostade NASA 80 miljoner dollar, och som idag betraktas som ett av de dyraste ”stavfelen” genom tiderna.

Innan en text är färdig att skickas till tilltänkta läsare eller publiceras i ett visst sammanhang är det viktigt att korrekturläsa materialet åtminstone en gång. Detta för att korrigera eventuella stavfel, syftningsfel, felaktig interpunktion eller liknande. När det gäller översatta texter kan en noggrann språkgranskning dessutom förebygga missförstånd och förhindra alltför fria tolkningar av underlaget. Det är A och O att vara konsekvent och att viktig information eller uppgifter om personer och företag som nämns i texten är korrekt. Här nedan listas fyra saker som en språkgranskare måste vara extra uppmärksam på.

Stavning

Läs igenom texten noggrant och var uppmärksam på de enskilda orden. Att följa varje rad med en penna samtidigt som du läser kan hjälpa dig att upptäcka eventuella stavfel. Lita inte för mycket på datorns stavningskontroll, ett ord som är felstavat i en kontext kanske är ett rättstavat ord men med en helt annan betydelse och upptäcks därför inte av sådana program. Ett annat vanligt exempel är särskrivna ord som kan förändra innebörden totalt.

Meningsbyggnad

En krånglig meningsbyggnad eller syftningsfel är ofta ett resultat av felplacerade ord eller omständliga formuleringar som leder till onödigt komplicerade meningar. Ett tips för att komma till rätta med dåligt genomarbetat satsbygge är att läsa texten högt för sig själv, då upptäcks en krånglig meningsbyggnad ofta lättare.

Skiljetecken

Som i NASA-exemplet ovan kan avsaknaden av eller felaktig interpunktion helt förändra budskapet eller innebörden i en text. I samband med språkgranskning är det bland annat bra att vara uppmärksam på felaktig användning av kommatecken, bindestreck eller apostrofer.

Upprepning eller avsaknad av ord

Att upprepa samma ord två gånger efter varandra, eller att ett ord helt enkelt har fallit bort, är vanligt i ett första utkast av en text. Med hjälp av din dators rättstavningsprogram och grammatikkontroll går det att komma tillrätta med en del sådana misstag, men det är alltid bra att läsa det slutgiltiga dokumentet en extra gång för att undvika felaktigheter.

Kontakta oss

Du bör alltid korrekturläsa dina texter minst en gång innan du lämnar ifrån dig dem. Det är alltid bra att ta en paus innan genomgången och det är ännu bättre om du kan ta hjälp av någon annan som inte har läst texten tidigare. Företag som behöver hjälp med detta kan anlita en språkgranskningsbyrå i Stockholm, som Novoterm, en byrå som erbjuder professionella korrekturläsningstjänster och som levererar korrekta texter och översättningar som tydligt kommunicerar avsändarens budskap.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

EN SPRÅKGRANSKARE SÄKERSTÄLLER EFFEKTIV INFORMATION

2018-06-19

Olika former av texttyper följer olika riktlinjer för innehåll och upplägg. En rapport ska till exempel skrivas på annat sätt än en webbtext, en facktext eller ett PM. Betydelsefullt för all form av kommunicerat innehåll är förstås att det når fram till läsaren på ett korrekt och effektivt sätt. Inom företag är detta extra viktigt eftersom texterna då fungerar som en förlängning av verksamheten, bland annat i kommunikation med kunder och samarbetspartners.

Arbetet med att säkerställa att skrivregler och formalia följs kan vara resurskrävande och ta mycket tid från övrig verksamhet. Det gäller framförallt om den som får uppgiften på sitt bord saknar tillräcklig erfarenhet av texthantering. Verksamheter och organisationer som istället tar hjälp av en professionell språkgranskare har därför mycket att vinna i både kvalitet och tid. Några exempel på olika texttyper, och vad man bör tänka på när man skriver dem beskrivs här nedanför:

Teknisk rapport

Rapporter är ett vanligt format inom den akademiska världen, men även inom företag, myndigheter och andra organisationer. Sammanfattningsvis ska en text av det slaget guida läsaren från bakgrund, via redogörelse för arbetet till faktiska slutsatser. Rapportformatet kräver ett enkelt och konkret språk, anpassat för målgruppen. Författaren bör hålla sig till ämnet och variera meningsbyggnaden för bästa läsupplevelse. Mängden text i en rapport är ofta omfattande och kräver noggrann språkgranskning.

Pressrelease

Företag som till exempel ska lansera en ny produkt, tjänst eller investering kan informera om satsningen via en pressrelease och på så vis enkelt nå ut till en stor publik. Men för att releasen ska göra nytta är det viktigt att den är formulerad på rätt sätt. Först och främst är det viktigt för skribenten att hitta en nyhet att fokusera på och bygga texten kring. För att journalister ska fastna för innehållet, och i sin tur skriva om det, bör det viktigaste i nyheten alltid komma i tidigt i texten. Den ska också gärna ge snabba svar på frågor som vad, var, när, vem, hur och varför. Språket ska vara tydligt, direkt och informativt.

Manual

En manual är av betydelse för konsumenter som vill lära sig använda en produkt på ett effektivt och säkert sätt, men kan också användas för att beskriva ett företags verksamhet. Det viktigaste med en manual är att läsaren lätt hittar rätt och därför är det avgörande att den innehåller innehållsförteckning, tydliga rubriker och korta men informativa meningar. För att säkerställa textens fokus ska manualen ha ett klart syfte och författaren bör alltid försöka sätta sig in i läsarens situation för att lättare förstå dennes behov.

Oavsett textformat är det alltid bra att ta hjälp av en utomstående korrekturläsare för att säkerställa syfte och kvalitet. En översättningsbyrå som Novoterm erbjuder sådana tjänster, inom ett flertal olika språk. Kontakta dem idag!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

ANLITA EN ÖVERSÄTTARE I STOCKHOLM FÖR ATT SÄKRA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

2018-06-19

Kommunikation är en grundläggande del av samspelet mellan människor. Oavsett var vi befinner oss i världen eller vilket språk vi talar så strävar vi i alla lägen efter att mötas och förstå varandras utgångspunkt. Den som anstränger sig tillräckligt mycket i mötet mellan två personer lyckas därför ofta göra sig förstådd även utan de rätta språkkunskaperna. Det kan ske exempelvis med hjälp av mimik, symboler eller kroppsspråk.

Inom såväl enskilda företag som i affärsvärlden i övrigt ser dock villkoren ofta annorlunda ut. Där fattas snabba beslut och för den som vill lyckas med sina internationella affärer, presentationer och möten gäller det att nå fram direkt till kunder och partners. Det gäller helt enkelt att vara tydlig och hålla sig till ämnet. I dessa sammanhang visas det mindre förståelse för bristande språkkunskaper. Företagets underlag och dokumentation förväntas istället finnas tillgängligt på olika språk, även utanför webben. För att vara säker på att texter och avtal fångar just det som ditt företag önskar förmedla är det bra att anlita en professionell översättare i Stockholm eller i andra städer, för att effektivt fånga in alla olika nyanser i kommunikationen.

Förutom detta bör du även tänka på följande när du besöker andra länder i affärssammanhang:

Hierarkisk eller informell kultur?

Olika länder har ofta olika företagskultur, vilket också innebär att kraven på dig och ditt uppträdande varierar beroende på var du befinner dig. I till exempel Japan råder en strikt och mer hierarkisk kultur där du bör presentera dig med för och efternamn och där du oftast förväntas överlämna ett tvåspråkigt visitkort helst med båda händerna. Detta jämfört med till exempel USA som präglas av mer informella koder och där du sällan behöver anpassa det sätt du uppträder på nämnvärt, jämfört med Sverige. I affärssammanhang är vi mer lika än man först kan tro och influenserna från USA är många. När t ex Casual Friday-trenden kom från Kalifornien blev det något av ett startskott för att ersätta kostymkulturen med den mer avslappnade klädstil som numera gäller i stora delar av svenskt näringsliv.

Tidsuppfattning?

Betydelsen av att vara punktlig, komma i tid till överenskomna möten eller hålla sina presentationer inom avsatt tid är visserligen många eniga om. Men, även i fråga om detta finns det kulturella skillnader och i vissa kulturer är det viktigt att uteslutande fokusera på en sak i taget, enligt ett förutbestämt schema, medan det i andra kulturer är lättare att växla mellan aktiviteter och till och med arbeta med flera punkter samtidigt. I affärssammanhang är det därför viktigt att redan i ett tidigt stadie ha pejlat in och kommit överens om vilka förutsättningar som ska gälla.

Ska ni exempelvis ha ett affärsmöte i Portugal? Översätt svenska till portugisiska med hjälp av en översättningsbyrå om ni vill vara säkra på att kommunikationen ska landa rätt i Lissabon.

Vi talar med varandra på många olika sätt och viss kommunikation är givetvis lättare att ta hand om själv. Men om ditt företag eller din organisation har många internationella kontakter kan det vara både resurssparande och ekonomiskt fördelaktigt att kontakta en översättningsbyrå som Novoterm. Översätt spanska till engelska eller andra språk och förbättra dina kundkontakter redan idag!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”