Blogg - Senaste nytt
tekniska översättningar

De tre nivåerna av textgranskning

2021-09-09

Textgranskning, även kallat språkgranskning, är ett paraplybegrepp som omfattar korrekturläsning, textbearbetning och stilistisk textbearbetning (line editing) – de tre nivåerna av textgranskning. Varje nivå behandlar texter på olika djup. Genom att förstå skillnaderna mellan dem blir det enklare att välja den servicenivå du behöver för din text. 

Nivå 1 – Korrekturläsning

Korrekturläsning handlar om att kontrollera grammatik, stavning, interpunktion, versaler och gemener, tempus på verb, pronomen, mellanrum och formateringskonsekvens. Förvänta dig inte några större förändringar av texten, meningar eller ord. Korrekturläsning är den första nivån av textgranskning som behandlar den ytligaste nivån av en text.

Nivå 2 – Textbearbetning

Textbearbetning är den som främst associeras med textgranskning. Utöver korrekturläsningstjänsterna fokuserar textbearbetning även på de så kallade “5 K:na”:

  • Klart (Tydligt)
  • Korrekt
  • Koncist
  • Komplett
  • Konsekvent

Textbearbetning innebär att man justerar meningar och styckeindelning, tar bort överflödiga ord, ersätter upprepningar som stör läsflytet med synonymer och byter ut “svaga” ord, fraser och meningar mot kraftfullare alternativ. Du kan förvänta dig noterbara förändringar i ditt originaldokument och bör vara redo att granska ändringarna för att säkerställa att du accepterar dem.

Nivå 3 – Stilistisk textbearbetning (Line editing)

Stilistisk textbearbetning innebär stora omskrivningar av ditt dokument. De flesta som behöver denna tjänst behöver egentligen hjälp med att skriva (om) texten, inte bara redigera den. Nivå 3 är utvecklande redigering där redaktören skriver om ditt dokument med intentionen att lära dig skriva bättre. Förvänta dig stora förändringar av ditt originaldokument. 

Stilistik textbearbetning går ända ner till botten av din text där redaktören i princip blir en andra författare till texten. Stilistisk textbearbetning är en väldigt sällsynt form av textgranskning som inte bara tar lång tid, det är även väldigt dyrt.

Notera att Novoterm inte erbjuder någon form av stilistisk textbearbetning i nuläget. 

Vilken nivå är rätt för dig?

Novoterm erbjuder korrekturläsning och textbearbetning av befintliga texter på över 40 olika språk. Vi vet att din text måste fungera i sin helhet men också i sitt sammanhang, att ditt företag ofta har ett eget internt och/eller externt språkbruk med fastslagna riktlinjer, och att det är viktigt att det följs i allt skriftligt material, oavsett skribent och språk. 

Så vilken nivå är rätt för dig? Kontakta oss och berätta om dina behov så hjälper vi dig. Vi erbjuder utöver textgranskning även språköversättning inom en rad olika branscher inklusive finans, medicin, juridik, teknik och webb & IT.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton − 14 =