Blogg - Senaste nytt

En guide till språkgranskning: Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och textbearbetning?

2020-03-04

Korrekturläsning, textbearbetning och språkgranskning kan vara den avgörande detaljen som tar din text från att vara bra till att vara fantastisk. Korrekturläsning, textbearbetning och språkgranskning har mycket gemensamt, men innebär i slutänden lite olika saker. Det betyder också att en kombination av dem ibland kan vara nödvändig för att framställa en bra och korrekt text eller översättning.
Vi ska i denna text gå igenom dessa lite olika processer, jämföra dem och se vilka skillnader och likheter det finns mellan textbearbetning, korrekturläsning och språkgranskning.

Språkgranskning

Skrivning av den nya texten i processen för språkgranskning | NovotermSpråkgranskning kan betraktas som en övergripande form av textbearbetning. Det kan handla om en text du har skrivit själv eller låtit översätta. När man arbetar professionellt med översättning kan språkgranskning vara ett separat steg, där en granskare eller språkvetare ger en professionell bedömning av texten. Det kan innebära att man flyttar runt, kortar ned eller omformulerar texten vid behov.
Språkgranskaren fokuserar på ordval och idiomatiska uttryck i texten, disposition och kontext. Processen för språkgranskning innebär med andra ord en kontroll och en utvärdering av texten så att den passar i sitt tänkta sammanhang.
Språkgranskning av en översättning brukar ofta ske innan den slutgiltiga genomgången av texten där man jämför översättningen med originalet och stämmer av att eventuella riktlinjer eller önskemål har uppfyllts. Språkgranskning kan alltså innefatta allt från textredigering och bearbetning till stavningskontroll och omformuleringar.
Ett vanligt tillvägagångssätt när det kommer till språkgranskning är att låta en person som inte arbetat med texten tidigare läsa igenom den och återkoppla med förslag på ändringar.
Både textbearbetning och korrekturläsning bidrar till en bättre och mer precis översättning. Det spelar ingen roll om översättningsarbetet och språkgranskningen sker separat eller inkluderas i en och samma process. Språkgranskning är ett viktigt steg i det hela för att skapa den perfekta översättningen.

Korrekturläsning

Förbättra texten genom korrekturläsning av korrekturläsare | NovotermDet främsta syftet med korrekturläsning är att förbättra texten ur ett lexikaliskt och syntaktiskt perspektiv genom att till exempel åtgärda felaktig grammatik, interpunktion eller eventuella stavfel. Det kan ses som en språkgranskning av en texts yta.
Korrekturläsning är i många fall det sista steget i redigeringsprocessen innan texten är klar för att den ska bli korrekt och välskriven. För bästa resultat bör en korrekturläsning utföras av en professionell korrekturläsare eller översättare på modersmålet.
Textbearbetning eller språkgranskning av en översättning är i de flesta fall mer tidskrävande än en ren korrekturläsning eftersom det inte enbart involverar en kontroll av stavning och grammatik, utan även omfattar en genomgång av källtexten och dess budskap och syfte.
Vårt professionella tips: Underskatta inte korrekturläsning. Hoppa aldrig över den sista språkliga kontrollen av texten oavsett om den är allmänt riktad eller mycket branschspecifik, oavsett vad för typ av text det handlar om eller vad syftet med den är.

Novoterms tjänster inom språkgranskning

Novoterm erbjuder textbearbetning, korrekturläsning och professionell språkgranskning utförda av erfarna översättare och granskare som alltid arbetar på sitt modersmål. Vi ser till att dina texter är både grammatiskt och idiomatiskt korrekta, anpassade efter din målgrupp och att de fungerar i sin helhet och i sitt tänkta sammanhang. Korrekturläsning och språkgranskning ingår alltid i våra översättningstjänster. Det är vårt sätt att kvalitetssäkra texterna och se till att de alltid är korrekta och uppfyller sitt tänkta syfte.
För mer information om våra tjänster, priser för språkgranskning, textbearbetning eller korrekturläsning och annan information – kontakta Novoterm idag så hjälper vi dig.
“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × 2 =