Blogg - Senaste nytt

EN SPRÅKGRANSKARE SÄKERSTÄLLER EFFEKTIV INFORMATION

2018-06-19

Olika former av texttyper följer olika riktlinjer för innehåll och upplägg. En rapport ska till exempel skrivas på annat sätt än en webbtext, en facktext eller ett PM. Betydelsefullt för all form av kommunicerat innehåll är förstås att det når fram till läsaren på ett korrekt och effektivt sätt. Inom företag är detta extra viktigt eftersom texterna då fungerar som en förlängning av verksamheten, bland annat i kommunikation med kunder och samarbetspartners.

Arbetet med att säkerställa att skrivregler och formalia följs kan vara resurskrävande och ta mycket tid från övrig verksamhet. Det gäller framförallt om den som får uppgiften på sitt bord saknar tillräcklig erfarenhet av texthantering. Verksamheter och organisationer som istället tar hjälp av en professionell språkgranskare har därför mycket att vinna i både kvalitet och tid. Några exempel på olika texttyper, och vad man bör tänka på när man skriver dem beskrivs här nedanför:

Teknisk rapport

Rapporter är ett vanligt format inom den akademiska världen, men även inom företag, myndigheter och andra organisationer. Sammanfattningsvis ska en text av det slaget guida läsaren från bakgrund, via redogörelse för arbetet till faktiska slutsatser. Rapportformatet kräver ett enkelt och konkret språk, anpassat för målgruppen. Författaren bör hålla sig till ämnet och variera meningsbyggnaden för bästa läsupplevelse. Mängden text i en rapport är ofta omfattande och kräver noggrann språkgranskning.

Pressrelease

Företag som till exempel ska lansera en ny produkt, tjänst eller investering kan informera om satsningen via en pressrelease och på så vis enkelt nå ut till en stor publik. Men för att releasen ska göra nytta är det viktigt att den är formulerad på rätt sätt. Först och främst är det viktigt för skribenten att hitta en nyhet att fokusera på och bygga texten kring. För att journalister ska fastna för innehållet, och i sin tur skriva om det, bör det viktigaste i nyheten alltid komma i tidigt i texten. Den ska också gärna ge snabba svar på frågor som vad, var, när, vem, hur och varför. Språket ska vara tydligt, direkt och informativt.

Manual

En manual är av betydelse för konsumenter som vill lära sig använda en produkt på ett effektivt och säkert sätt, men kan också användas för att beskriva ett företags verksamhet. Det viktigaste med en manual är att läsaren lätt hittar rätt och därför är det avgörande att den innehåller innehållsförteckning, tydliga rubriker och korta men informativa meningar. För att säkerställa textens fokus ska manualen ha ett klart syfte och författaren bör alltid försöka sätta sig in i läsarens situation för att lättare förstå dennes behov.

Oavsett textformat är det alltid bra att ta hjälp av en utomstående korrekturläsare för att säkerställa syfte och kvalitet. En översättningsbyrå som Novoterm erbjuder sådana tjänster, inom ett flertal olika språk. Kontakta dem idag!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”