Översättning


Novoterm erbjuder professionell språköversättning och språkgranskning på över 40 olika språk.


Språkgranskning


Är du i behov av språkgranskning eller textbearbetning på svenska, engelska eller annat språk?


Textberabetning


När vi på Novoterm utför textbearbetning ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang.


Korrekturläsning


Novoterm erbjuder professionella korrekturläsare för över 40 olika språk.