Blogg - Senaste nytt
VÄLKOMMEN TILL ROB ENGSTRÖM | Rob Engström

FEM ANLEDNINGAR ATT JOBBA SOM ÖVERSÄTTARE

2018-06-19

ATT JOBBA SOM ÖVERSÄTTARE

Behovet av duktiga översättare är stort, både från översättningsbyråerna och även från marknaden som vill kunna översätta texter av olika slag från ett språk till ett annat. Det handlar inte bara om böcker utan även om hemsidor, tekniska manualer, broschyrer, information som är viktig för samhället och mycket mer. Det finns många anledningar att jobba som översättare.

Som översättare gäller det att ha en mycket god känsla för språket. Det handlar inte bara om att kunna översätta ord för ord utan även om att se till att budskapet förmedlas på rätt sätt. Ibland kan nämligen en direktöversättning ge ett helt annat budskap än det tänkta. För att kunna översätta på bästa sätt gäller det att översättaren behärskar bägge språk och eventuellt även det ämne som översättningen handlar om. Den finska översättaren Thomas Warburton liknar översättarens roll med rörmokarens. Att genom språklig kunskap och begåvning skapa en förbindelse mellan ett språk och ett annat. Professionella översättningar är ett krävande tjänst som lägger mycket vikt på översättarens kompetens.

1 – Ett roligt och oftast varierat jobb

Att arbeta som översättare innebär att dina uppgifter kan vara mycket varierande. Om du dessutom arbetar som frilansare, vilket är vanligt i branschen, är det upp till dig hur du lägger upp din tid. Många översättare jobbar hemifrån, vilket innebär att du slipper åka till och från arbetsplatsen. Naturligtvis kan du även vara anställd som en översättare och jobba från ett kontor. Som översättare har du många valmöjligheter helt enkelt.

2 – Frihet under ansvar när du ska jobba som översättare

Att kunna bestämma över din egen tid ger en känsla av frihet. Det gäller dock att alltid komma ihåg att du även har ett ansvar att bli klar med ett projekt i tid och utan att tumma på kvalitén. För många passar det utmärkt att arbeta på detta sätt. Det krävs dock en hel del självkännedom och disciplin. Det är trots allt upp till dig själv att säkerställa att du kan leverera professionella översättningar inom de tidsfrister du fått.

3 – Din tidigare erfarenhet är värd mycket när du ska jobba som översättare

Alla översättare måste behärska olika språket fullt ut. Det finns många utbildningar som kan förbättra dessa kunskaper, från rena översättarutbildningar till språkliga utbildningar. En annan faktor som också är viktig är ämneskunskaper. Att behärska en annan bransch eller ett ämne kan ibland vara ovärderligt i rollen som översättare. Det innebär att det är möjligt att bli en översättare inom ett visst område om du både har god kunskap om ämnet och även behärskar språket på ett bra sätt. Det är en upplyftande känsla att få skriva om ett ämne som du kan en hel del om. I vissa fall, när det inte finns färdigt översatta ord att använda sig av, är det dina översättningar som kommer att användas i branschen. Det kan till exempel handla om branschterminologi eller benämningar i tekniska manualer.

Professionella översättningar och andra tjänster som vi erbjuder

Hos oss kan du göra mer än bara jobba som översättare. Vi erbjuder även tjänster inom språkgranskning, projektledning och bearbetning av texter för både små och stora projekt. En fördel att börja arbeta som en översättare hos en översättningsbyrå är att vi som byrå kan fokusera på kundkontakt och projektledning, vilket ger översättaren möjlighet att fokusera fullt ut på sina styrkor.

Om du är intresserad av att arbeta som översättare så finns det goda möjligheter till det. Det kommer alltid att finnas ett behov av översättningar som är grammatiskt korrekta och utförda med en känsla för professionalism. Oavsett om du vill frilansa eller vara anställd som översättare så kan det vara en bra idé att höra av dig till en översättningsbyrå.

Kontakta oss

Vi på Novoterm tar oss an alla möjliga utmaningar, från stora projekt med flera språk och översättare involverade till mindre projekt som bara kräver en ensam översättare. Vi erbjuder även korrekturläsning, översättning av hemsidor och bearbetning av andras texter. Några av de ämnen som vi är särskilt bra på är finans, marknadsföring, utbildningsmaterial och IT. Totalt erbjuder vi översättningar inom flera ämnesområden och på fler än 40 språk. Om du tycker att du har vad som krävs för att arbeta som en översättare kan det vara värt att ta kontakt med oss, speciellt om du tror att du kan erbjuda något unikt.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”