FINANSIELL ÖVERSÄTTNING

Vi har många års erfarenhet av översättning inom finans för några av Sveriges största börsnoterade bolag. Vi erbjuder finansiell översättning till och från främst svenska och brittisk och amerikansk engelska av exempelvis årsredovisningar, delårsrapporter, marknads- och riskanalyser samt nyemissions- och börsintroduktionsprospekt. Vi är vana att hantera den sekretess och insiderloggning som denna typ av information kan innebära och har ett flertal banker, investmentbolag och större advokat- och produktionsbyråer som återkommande kunder.

Vi har många års erfarenhet av översättning inom finans för några av Sveriges största börsnoterade bolag.

Läs mer

Vi erbjuder finansiell översättning till och från främst svenska och brittisk och amerikansk engelska av exempelvis årsredovisningar, delårsrapporter, marknads- och riskanalyser samt nyemissions- och börsintroduktionsprospekt. Vi är vana att hantera den sekretess och insiderloggning som denna typ av information kan innebära och har ett flertal banker, investmentbolag och större advokat- och produktionsbyråer som återkommande kunder.

Stäng

Finansiella rapporter

Alla företag och organisationer som är verksamma i Sverige behöver redovisa sin finansiella verksamhet på ett eller annat sätt. Ofta behövs informationen kunna delas på minst ytterligare ett språk – alla intressenter kanske inte talar svenska, moderbolaget kan vara utländskt och svenska aktörer eller myndigheter behöver kunna ta del av rapporten, eller så är koncernspråket ett annat – och samtliga parter behöver kunna förstå samma finansiella information.

Det kan handla om alltifrån mindre delårs- eller kvartalsrapporter som omfattar ett par sidor till omfattande årsredovisningar på hundratals sidor för stora, globala bolag – vi har återkommande fått förtroendet att översätta fyra av Sveriges tio största företags årsredovisningar!

Vi vinnlägger oss om att ständigt hålla oss uppdaterade inom framför allt svensk och engelsk finansiell terminologi, samt att hålla oss à jour med nya eller uppdaterade globala riktlinjer och redovisningsprinciper för att en finansiell översättning från Novoterm ska hålla högsta kvalitet. Vi ligger även i framkant vad gäller övergången till ESEF för börsnoterade bolag. Idag redovisar många bolag sina finanser enligt IFRS (International Financial Reporting Standards), och från och med räkenskapsåret 2020 ska alla företag inom EU som finns på en reglerad värdepappersmarknad rapportera sina års- och koncernredovisningar i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF). Företag som idag redovisar enligt IFRS ska dessutom märka upp sina finansiella rapporter enligt en särskild taxonomi i xhtml-format. Denna typ av it-översättning kan vi också hjälpa till med i samband med en finansiell översättning.

Vi kan utöver rena översättningstjänster hantera de flesta format som finansiella rapporter vanligtvis skapas i, som Excel, Word, Acrobat och InCopy/InDesign. Vi kan även ta hand om filer exporterade från olika interna system och plattformar och arbeta med uppdateringar direkt i t.ex. CtrlPrint om våra kunder önskar.

Alla företag och organisationer som är verksamma i Sverige behöver redovisa sin finansiella verksamhet på ett eller annat sätt.

Läs mer

Ofta behövs informationen kunna delas på minst ytterligare ett språk – alla intressenter kanske inte talar svenska, moderbolaget kan vara utländskt och svenska aktörer eller myndigheter behöver kunna ta del av rapporten, eller så är koncernspråket ett annat – och samtliga parter behöver kunna förstå samma finansiella information. Det kan handla om alltifrån mindre delårs- eller kvartalsrapporter som omfattar ett par sidor till omfattande årsredovisningar på hundratals sidor för stora, globala bolag – vi har återkommande fått förtroendet att översätta fyra av Sveriges tio största företags årsredovisningar! Vi vinnlägger oss om att ständigt hålla oss uppdaterade inom framför allt svensk och engelsk finansiell terminologi, samt att hålla oss à jour med nya eller uppdaterade globala riktlinjer och redovisningsprinciper för att en finansiell översättning från Novoterm ska hålla högsta kvalitet. Vi ligger även i framkant vad gäller övergången till ESEF för börsnoterade bolag. Idag redovisar många bolag sina finanser enligt IFRS (International Financial Reporting Standards), och från och med räkenskapsåret 2020 ska alla företag inom EU som finns på en reglerad värdepappersmarknad rapportera sina års- och koncernredovisningar i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF). Företag som idag redovisar enligt IFRS ska dessutom märka upp sina finansiella rapporter enligt en särskild taxonomi i xhtml-format. Denna typ av it-översättning kan vi också hjälpa till med i samband med en finansiell översättning. Vi kan utöver rena översättningstjänster hantera de flesta format som finansiella rapporter vanligtvis skapas i, som Excel, Word, Acrobat och InCopy/InDesign. Vi kan även ta hand om filer exporterade från olika interna system och plattformar och arbeta med uppdateringar direkt i t.ex. CtrlPrint om våra kunder önskar.

Stäng

Prospekt

Vi har gedigen erfarenhet av olika omfattande, komplexa uppdrag som exempelvis en börsintroduktion eller nyemission innebär. Ofta arbetar vi tätt ihop med både finansinstitut, revisions- och advokatbyråer som representerar klienten.

Vid prospektuppdrag råder inte bara sträng sekretess – det är ofta även en tidspressad och textintensiv produktion där vi involverar en eller flera av våra duktiga översättare utifrån innehållet i prospektets olika avsnitt. Vi är strukturerade och flexibla och arbetar med olika verktyg som säkerställer terminologisk konsekvens och sparar tid.

Oberoende av vilken verksamhet klienten bedriver kan vi oftast hjälpa till med översättningen av de finansiella och juridiska avsnitten, liksom information om bakgrund, verksamhet, marknad, risker och aktie.

Vi har gedigen erfarenhet av olika omfattande, komplexa uppdrag som exempelvis en börsintroduktion eller nyemission innebär. Ofta arbetar vi tätt ihop med både finansinstitut, revisions- och advokatbyråer som representerar klienten.

Läs mer

Vid prospektuppdrag råder inte bara sträng sekretess – det är ofta även en tidspressad och textintensiv produktion där vi involverar en eller flera av våra duktiga översättare utifrån innehållet i prospektets olika avsnitt. Vi är strukturerade och flexibla och arbetar med olika verktyg som säkerställer terminologisk konsekvens och sparar tid. Oberoende av vilken verksamhet klienten bedriver kan vi oftast hjälpa till med översättningen av de finansiella och juridiska avsnitten, liksom information om bakgrund, verksamhet, marknad, risker och aktie.

Stäng

Övrig Översättning Inom Finans

Behöver du hjälp med annan finansiell översättning mellan engelska och svenska – eller någon annan språkkombination – så hjälper vi gärna till. Det kan handla om marknads- och riskanalyser, årsstämmodokumentation eller pressmeddelanden i samband med lansering eller publicering av finansiella rapporter. Mer information om andra ämnen som vi är duktiga på kan du bland annat hitta under juridisk, teknisk, it- och medicinsk översättning.