Blogg - Senaste nytt
språköversättningar

Framtidens språköversättningar för företag

2021-02-10

I dagsläget där även den lilla verksamheten kan tjäna en global kundbas växer behovet av kommunikation mellan olika språk och kulturer snabbt. Men kommunikation av gränsöverskridande karaktär är komplex. Om man inte lägger möda på arbetet finns det risk för att ord eller betydelser försvinner eller ändras i språköversättningar på grund av en felöversättning och/eller en felaktig tolkning av något i originaltexten. 

Kostnaden av felaktiga eller bristfälliga språköversättningar är oftast mer än bara ekonomisk. Misskommunikation kan leda till försämrat rykte, juridiska problem, fysisk skada eller till och med industriella katastrofer. Av denna anledning är tydlig, korrekt och effektiv kommunikation – mellan kulturer, språk, discipliner och industrier – av allt högre prioritet och många företag spenderar en påtaglig mängd resurser på att säkerställa kommunikationen inom sin egen verksamhet och det egna nätverket av agenter, partners och kunder. Detta behov av att kunna dela information mellan och inom olika delar av en verksamhet eller ett nätverk kallas idag lokalisering

Lokalisering är definierat som teknologier och processer som anpassar produkter och tjänster för användning inom och av specifika länder, regioner eller grupper. Det är ofta beskrivet som en komplex process som inkluderar att översätta text och ljud, att anpassa dokument och mjukvara för att reflektera lokala konventioner (till exempel hur decimaler och datum representeras) såväl som att kontinuerligt analysera regler, bestämmelser och skattekrav i specifika länder, stater och städer att inkorporera i produkter och tjänster.

Språköversättningar vid en vändpunkt

Mängden resurser och pengar som spenderas på språköversättningar inom företagsvärlden växer snabbt jämsides med globaliseringen och antalet texter som produceras över hela världen. 

Denna tillväxt stimuleras också av ny teknologi. Många organisationer använder sig av artificiell intelligens (AI) i form av maskinöversättning för att reducera kostnaden av språköversättningar. AI-automatiserade översättningsplattformar som Google Translate, Microsoft Translator och Amazon Translate har under de senaste åren gjort stora framsteg i hur korrekta översättningar de kan producera, av två anledningar:

  1. De bygger på de senaste förbättringarna inom maskinöversättningsalgoritmer.
  2. De har tillgång till mycket mer språkdata från sökmotorer, sociala nätverk och e-handelswebbplatser.

För en privatperson är översättningstjänster direkt i webbläsaren ofta mer än tillräckligt. Dessa språköversättningar, som får sitt ekonomiska stöd via reklam på webbplatsen, är vanligtvis helt gratis och användaren brukar vara nöjd med den kvalitet de får. Eventuella felaktigheter får begränsade konsekvenser.

I kontrast till detta står B2B-marknaden. Kvaliteten av en webbaserad språköversättning är sällan tillräcklig för en verksamhet då deras krav är högre eftersom eventuella felaktigheter har allvarligare konsekvenser. Låt oss ta översättningen av en användarmanual för en industriell maskin som exempel. Om operatören inte förstår eller misstolkar hur maskinen ska användas på grund av en felaktig eller bristfällig språköversättning riskerar det att störa produktionsflödet och i absolut värsta fall orsaka en industriell katastrof där personer i maskinens närhet kan skadas.

AI och slutet för mänskliga språköversättare?

De senaste förbättringarna i korrekthet av maskinöversättningar har lett till att många siar om att maskiner kommer att innebära slutet för mänskliga språköversättare, även inom B2B. Det spekuleras om att tusentals jobb inom produkt- och tjänstelokalisering, publicering, marknadsföring och en myriad andra områden kommer att försvinna även om själva behovet av språköversättningar fortsätter öka.

Detta är dock en bristfällig prognos. Även om den senaste utvecklingen inom maskinöversättning gjort stora framsteg så finns det en rad argument som talar emot att de inom kort kan dominera översättningsbranschen:

  1. Ribban för kvalitet i språköversättningar ligger betydligt högre för ett företag än för en privatperson. En maskinöversatt språköversättning uppnår i dagsläget inte de minimikrav som många företag ställer.
  2. Nya behov uppstår kontinuerligt och det kan vara svårt att hålla översättningsprogram ständigt uppdaterade då det saknas språkdata:

– Ökat behov av översättningar för fler språk och dialekter.
– Ökat behov av översättningar inom vertikala marknader med specifik terminologi, såsom hälsovård och juridik.
– Ökat behov av översättningar av fler specialiserade, övergripande dokumenttyper, såsom dokument för att beskriva beslut, krav och system.

  1. Utvecklingen av automatiska översättningsverktyg kommer inte att kunna fortsätta i samma tempo som tidigare. De stora framsteg som skett under de senaste åren härstammar främst från nyttjandet av bibliotek av redan översatt material för att översätta liknande texter. I verkligheten är de flesta översättningsuppdrag väldigt specifika gällande både kontext och disciplin där det finns minimalt med redan översatt material.

Kontakta Novoterm för språköversättning för ditt företag

Framtiden för språkindustrin är oviss. Ingen vet med full säkerhet när nästa teknologiska genombrott kommer att ske, eller om den ens kommer att revolutionera processen för att översätta språk. I dagsläget behövs det mänskliga språköversättare för att tillgodose behoven av främst B2B-industrin, men även B2C-marknaden.

Novoterm är en professionell översättningsbyrå som erbjuder språköversättningar på över 40 olika språk inom en rad olika branscher inklusive:

  • Finans
  • Medicin
  • Juridik
  • Teknik
  • Webb & IT

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med alla dina språk- och textbehov. Utöver språköversättning erbjuder vi även språkgranskning i form av korrekturläsning och textbearbetning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sex − tre =