Blogg - Senaste nytt
Juridiska Översättningar I Novoterm

Fyra juridiska översättningar som kan vara viktiga för företag

2021-04-23

I dagens globala värld behöver företag fokusera på såväl lokala som utländska målgrupper för att vara konkurrenskraftiga. Med tillgång till ett flertal kommunikativa verktyg är det nödvändigt för ett företag att kommunicera med flera målmarknader, och att göra det effektivt. De behöver tilltala sina olika målgrupper på deras specifika språk.

Men de rättsliga kraven varierar från land till land. Ett företags främsta prioritet är dels att förstå sina egna rättsliga förpliktelser, dels att hjälpa sina kunder att förstå deras. I sådana fall kommer juridiska översättningar till användning på flera sätt. I denna artikel presenterar vi fyra juridiska översättningar som de flesta företag brukar komma i kontakt med förr eller senare.

Översättning av rättslig information och dokumentation

Varje enskild marknad har sin uppsättning av lagar och förordningar som gäller för såväl lokala som utländska verksamheter. Alla medarbetare inom det internationella företaget behöver förstå de rättsliga kraven som påverkar verksamheten inom ett land eller område. Företaget måste efterleva de lokala lagar och förordningar som berör företagsdokumentation, finans, återbetalningsregler, marknadsföring och reklamkampanjer, produktsäkerhet och konsumenträttigheter.

Den rättsliga informationen måste finnas tillgänglig på de språk som talas inom företagets alla avdelningar, och på de språken de olika målgrupperna talar. Översättning av juridiska dokument är nödvändigt för att ge alla berörda chansen att förstå deras rättsliga skyldigheter och rättigheter.

Översättning av dokumentation om immateriella rättigheter

Varje förändring eller innovation av en produkt har rättsliga implikationer. För att skydda sin verksamhet och sina produkter måste internationella företag säkerställa sina immateriella rättigheter. Det förhindrar andra från att kopiera verksamheten, tjänsten eller produkten och ger företaget även rätten att vidta åtgärder mot alla som försöker kopiera dessa.

För att förhindra både avsiktliga och oavsiktliga rättsliga övertramp krävs goda juridiska översättningar för att skapa förutsättningar så att alla kan ta del av relevanta regler på sitt eget språk.

Översättning av kontrakt

Globala företag med en stor kundbas hanterar i många fall ett stort antal affärskontrakt inom olika länder. Professionella juridiska språktjänster säkerställer att kontrakten är korrekta och anpassade efter landets unika förutsättningar och ger vardera part bästa möjlighet att förstå innehållet.

Översättning av användarvillkor och integritetspolicy

Kunder måste bli informerade om sina rättigheter och skyldigheter när de köper en produkt, ger samtycke för företaget att behandla deras privata data eller när de registrerar sig för en tjänst. Det är ett krav i många länder att kunna bistå med användarvillkor och integritetspolicy på det språk webbplatsen använder för att alla kunder ska ha förutsättningar att förstå allt gällande företagets policyer, tjänster och produkter.

Utforska Novoterms juridiska språktjänster

Novoterm erbjuder ett brett utbud av juridiska språktjänster inklusive juridiska översättningar, korrekturläsning och textbearbetning. Kontakta oss idag för översättning av juridiska dokument mellan över 40 olika språk.

Läs vår artikel “Vad är juridiska översättningar?” för mer information om juridiska översättningar och dess många olika typer.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tolv + 4 =