Blogg - Senaste nytt

Fyra misstag att undvika när du anlitar en översättningsbyrå

2018-07-27

Om du går i tankarna på att anlita en översättningsbyrå kan det vara bra att även känna till några vanliga misstag i samband med detta. Det är misstag som är enkla att göra och som ofta leder till att resultatet blir lidande. Vi går igenom fyra misstag som du kan lära dig av och undvika att göra själv.

Att inte be om referenser

Det är alltid bra att be om referenser. Det är trots allt med hjälp av referenserna som du kan säkerställa att ett företag verkligen kan leverera vad de har lovat. Genom att ta kontakt med tidigare kunder kan du inte bara få en känsla för hur väl en byrå utfört sina tidigare projekt. Du kan även få höra i första hand hur en tidigare kund upplevt samarbetet och eventuellt få råd som kan underlätta ditt egna projekt.

Att inte förstå översättningsbyråns expertisområde

Det är lätt att underskatta jobbet och kompetensen som krävs för att översätta en text på rätt sätt, speciellt om det är från ”vanligt” språk som exempelvis engelska till svenska. En översättningsbyrå är i första hand experter på att översätta, vilket handlar om mer än att bara översätta ord för ord. Det handlar i hög grad om att förstå syftet med texten och förmedla budskapet på ett sådant sätt att den är likvärdig med originaltexten.

Dagens översättningsbyråer kan dessutom ha snarlika tjänster men det finns ofta särskiljande faktorer i form av expertisområden. Det kan exempelvis handla om att översättningsbyrån har översättare som behärskar flera språk eller att de kan leverera översatta texter snabbare än vanligt. Det kan även handla om att byrån är bättre på att översätta texter inom vissa ämnen. För att verkligen kunna leverera en bra text behöver översättaren inte bara behärska bägge språk utan även ha god kännedom om ämnet. Vi är exempelvis bra på översättningar inom ämnen som finans, medicin, bioteknik, teknik, IT, mode och marknadsföring.

Oavsett om du väljer en auktoriserad översättningsbyrå i Stockholm som är experter på medicinska översättningar eller en byrå som klarar av flera språk är det bra att känna till företagets styrkor när du anlitar en byrå.

Att inte förstå översättningsbyråns process

Alla översättningsbyråer har en process, det vill säga ett sätt att arbeta på för att få ett tillfredställande resultat. Processen kan se ut på olika sätt och börjar oftast vid den första kundkontakten. Det första steget handlar om att diskutera uppdraget för att klargöra vad som förväntas från bägge parter. Därefter sänds en offert så att kunden kan ta ställning till priset innan projektet startar.

Så gott som alla byråer har en process där kunden behöver vara redo att svara på frågor, skicka referensmaterial och se till att projektet är så tydligt som möjligt. Genom att tidigt räta ut alla frågetecken blir det även lättare att översätta en text på bästa sätt. Det finns även interna processer som en kund bör ta hänsyn till. En färdig text levereras inte direkt till kund utan utsätts först för en språkgranskning och korrekturläsning innan den är helt färdig och redo att sändas. Genom att förstå processen från start blir det lättare att förstå när en text levereras och även vilket ansvar du som kund har när det kommer till projektets resultat.

Att endast fokusera på priset

En översättning tar tid och kräver både kompetens och erfarenhet. Det är lätt att stirra sig blind på priset men det är viktigt att komma ihåg allt du får. En text som översätts av en översättningsbyrå i Stockholm som oss ska vara perfekt vid leverans. Det är en av anledningarna till att vi alltid kvalitetssäkrar våra texter, för att kunna säkerställa att våra kunder får en professionell översättning som håller högsta nivå. Det är viktigt inte bara för oss utan även för dig som kund och för ditt förtroende hos dina kunder. Hög kvalitet kostar. Se till att satsa på en byrå som levererar bästa resultat i alla led.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”