Blogg - Senaste nytt
Översättare diskuterar finansiell översättning av rapporten|Novoterm

FYRA VANLIGA FEL EN SPRÅKGRANSKARE BÖR VARA UPPMÄRKSAM PÅ

2018-06-19

År 1962 lanserade NASA ett rymdprogram med syfte att utforska Venus. Men efter uppskjutningen av sonden Mariner 1 dröjde det bara knappt två minuter innan den kraschade, trots noggrann planering och förberedelse. Misslyckandet kunde senare härröras till att ett bindestreck saknades i den programmeringssekvens som var avgörande för farkostens projektilbana – ett misstag som kostade NASA 80 miljoner dollar, och som idag betraktas som ett av de dyraste ”stavfelen” genom tiderna.

Innan en text är färdig att skickas till tilltänkta läsare eller publiceras i ett visst sammanhang är det viktigt att korrekturläsa materialet åtminstone en gång. Detta för att korrigera eventuella stavfel, syftningsfel, felaktig interpunktion eller liknande. När det gäller översatta texter kan en noggrann språkgranskning dessutom förebygga missförstånd och förhindra alltför fria tolkningar av underlaget. Det är A och O att vara konsekvent och att viktig information eller uppgifter om personer och företag som nämns i texten är korrekt. Här nedan listas fyra saker som en språkgranskare måste vara extra uppmärksam på.

Stavning

Läs igenom texten noggrant och var uppmärksam på de enskilda orden. Att följa varje rad med en penna samtidigt som du läser kan hjälpa dig att upptäcka eventuella stavfel. Lita inte för mycket på datorns stavningskontroll, ett ord som är felstavat i en kontext kanske är ett rättstavat ord men med en helt annan betydelse och upptäcks därför inte av sådana program. Ett annat vanligt exempel är särskrivna ord som kan förändra innebörden totalt.

Meningsbyggnad

En krånglig meningsbyggnad eller syftningsfel är ofta ett resultat av felplacerade ord eller omständliga formuleringar som leder till onödigt komplicerade meningar. Ett tips för att komma till rätta med dåligt genomarbetat satsbygge är att läsa texten högt för sig själv, då upptäcks en krånglig meningsbyggnad ofta lättare.

Skiljetecken

Som i NASA-exemplet ovan kan avsaknaden av eller felaktig interpunktion helt förändra budskapet eller innebörden i en text. I samband med språkgranskning är det bland annat bra att vara uppmärksam på felaktig användning av kommatecken, bindestreck eller apostrofer.

Upprepning eller avsaknad av ord

Att upprepa samma ord två gånger efter varandra, eller att ett ord helt enkelt har fallit bort, är vanligt i ett första utkast av en text. Med hjälp av din dators rättstavningsprogram och grammatikkontroll går det att komma tillrätta med en del sådana misstag, men det är alltid bra att läsa det slutgiltiga dokumentet en extra gång för att undvika felaktigheter.

Kontakta oss

Du bör alltid korrekturläsa dina texter minst en gång innan du lämnar ifrån dig dem. Det är alltid bra att ta en paus innan genomgången och det är ännu bättre om du kan ta hjälp av någon annan som inte har läst texten tidigare. Företag som behöver hjälp med detta kan anlita en språkgranskningsbyrå i Stockholm, som Novoterm, en byrå som erbjuder professionella korrekturläsningstjänster och som levererar korrekta texter och översättningar som tydligt kommunicerar avsändarens budskap.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”