Blogg - Senaste nytt

Hur ser arbetsprocessen ut för en översättningsbyrå? – Novoterms processguide för översättning och språkgranskning

2019-10-29

Två översättare från Novoterm översättningsbyrå språkgranskar en text | Novoterm
Novoterm översättningsbyrå har över 20 års erfarenhet av textöversättning och språkgranskning. Vi strävar ständigt efter att förbättras och erbjuda tjänster av förstklassig kvalitet, och har gjort det sedan starten. En av de främsta anledningarna till att vi lyckas upprätthålla hög kvalitet är att vi alltid följer en väldefinierad uppdragsprocess. Det är en process som vi under dessa 20 år sakta men säkert slipat och filat på för att skapa något som är enkelt att förstå och följa – både för er som kund, men också för alla som är delaktiga i översättnings- och språkgranskningsprocessen inom Novoterm.

Är ni i behov av en översättningsbyrå i Stockholm för språkgranskning eller översättning av texter? Kontakta Novoterm redan idag eller fortsätt läsa om hur processen ser ut i ett samarbete med oss som översättningsbyrå i Stockholm.

Novoterms arbetsprocess

Vår arbets- och uppdragsprocess består av sex steg, utformade för att säkerställa att våra översättningar håller högsta kvalitet och alltid är korrekta. Vi kommer nedan att gå igenom de olika stegen utförligt och beskriva vad de innebär, hur de går till, och varför vi valt att lägga upp vår arbetsprocess på detta vis.

Översättare från Novoterm översättningsbyrå skriver på sin laptop | Novoterm

De sex stegen som ingår i vår arbetsprocess är:

– Förfrågan och offert

 Projektstart

– Val av översättare

 Översättningsfas

 Kvalitetssäkring

 Leverans och uppföljning

Steg 1: Förfrågan och offert

Första steget och första kontakten består av att vi tillsammans med er diskuterar uppdraget och vilken typ av tjänst ni är ute efter. Vi rekommenderar starkt att ni ringer då det dels sparar tid för er, dels skapar det de rätta förutsättningarna för att vi ska få en tydlig bild av vad uppdraget innebär. Att prata på telefon eller på plats gör det möjligt för oss att snabbt förstå era önskemål, samtidigt som vi kan diskutera och besvara eventuella frågor och funderingar.

Efter att vi har gått igenom detaljerna kring uppdraget levererar vi en offert till er så att ni i ett tidigt stadium vet vad det kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta.

Ni kan kontakta Novoterm översättningsbyrå via:

– Mejl: info@novoterm.se

 Telefon: 08-21 17 19

 Vårt digitala kontaktformulär

Steg 2: Projektstart

Vi tilldelar er en projektledare som även blir er kontaktperson på Novoterm. Hen går igenom detaljerna för uppdraget och tittar, tillsammans med er, på vilket referensmaterial som finns tillgängligt och ska användas, vilken språklig ton texten är tänkt att ha, samt vilken målgrupp den vänder sig till. Alla dessa detaljer är viktiga för att våra översättare ska ha ett bra underlag att utgå ifrån så att de kan skapa en översättning som uppfyller sitt tänkta syfte och är anpassad efter era behov.

Hela uppdraget kontrolleras noggrant, för en god överblick kring dess utformning. Vi stämmer av om ni har specifika önskemål för texten, om det finns krav på sekretess eller användning av företagsspecifika uttryck, eller i vilket filformat ni vill ha översättningen levererad. Vid behov och baserat på uppdraget och er verksamhet tar vi fram termlistor och stilguider tillsammans med er, och stämmer av önskemål om specifika termer på det/de språk texten ska översättas till. Vi försöker räta ut alla eventuella frågetecken inför översättningsfasen.

Steg 3: Val av översättare

Utifrån själva uppdraget väljer projektledaren ut en eller flera översättare eller språkgranskare med rätt språkkompetens och relevant erfarenhet inom ämnet. Alla våra översättare i Stockholm och runt om i världen är noggrant utvalda – genom provöversättning – och uppfyller våra kvalitetskrav. Vi fortsätter dessutom att utvärdera dem kontinuerligt så att vi kan vara säkra på att texterna de översätter bibehåller en förstklassig kvalitet.

Långa och nära samarbeten är något vi på Novoterm värdesätter högt och som är ryggraden för vår verksamhet som översättningsbyrå. Det gäller både för er som kund, men också för våra översättare. Detta gör att vi kan anlita samma översättare för era texter och personen blir därmed välbekant med er verksamhet och era önskemål. Med samma projektledare såväl som översättare skapar vi förutsättningarna för att leveranserna alltid är av högsta kvalitet och uppfyller era behov.

Våra översättare översätter alltid TILL sitt modersmål. Detta anser vi är en förutsättning för att korrekt kunna återge olika språkliga nyanser och uttryck samt kunna anpassa texten utifrån eventuella kulturella skillnader. Våra översättare skapar en översättning som inte bara uppfyller era krav och ert syfte med texten, utan också är anpassad efter de rådande språkliga och kulturella omständigheterna.

Steg 4: Översättningsfas

Efter valet av översättare påbörjar vi textbearbetningen. Översättaren eller granskaren jobbar tätt ihop med projektledaren och löser tillsammans eventuella frågetecken som dyker upp under processen. Vi uppskattar alltid en öppen dialog med er som kund. Det tillåter oss att ställa frågor och lösa oklarheter.

Eftersom vi redan vid ett tidigare tillfälle genomfört en noggrann genomgång av texten och det tillgängliga referensmaterialet, och gjort en kartläggning över era önskemål, blir översättningsprocessen effektiv.

Steg 5: Kvalitetssäkring

Att vara blind för sin egen text är en vanlig åkomma bland dem som arbetar med text. De kan bli så inne i sin text att även de mest självklara misstagen kan gå dem obemärkt förbi. Vid sådana situationer kan en lösning vara att låta texten ”vila” ett tag, men ännu bättre är att låta någon annan läsa igenom den för att bistå med konstruktiv kritik och korrektur.

För att säkerställa högsta kvalitet granskas därför alla våra texter av minst en annan person än översättaren själv, före leverans till er. Om så önskas, kan vi även skicka texterna på remiss till en person inom er verksamhet. De får då möjligheten att granska vår översättning och ge oss feedback.

Steg 6: Leverans och uppföljning

Till sist är vi framme vid projektets slut och överlämning av texten. Hur stort eller litet uppdrag det än handlar om, uppskattar vi feedback om såväl den levererade texten som vår arbetsprocess. Det hjälper oss att bli ännu bättre inför nästa uppdrag.

Översättning, språkgranskning och korrekturläsning i Stockholm

Behöver ni en översättningsbyrå i Stockholm? Kontakta Novoterm. Vi kan bistå er med professionell översättning till över 40 språk – vi behärskar i stort sett alla europeiska språk och de största central- och östasiatiska språken. Vi hjälper företag och organisationer världen över med översättningar och granskningar inom ett stort antal branscher, bland annat: juridik, marknadsföring, personalutveckling, hållbarhet, utbildning, IT, medicin och mode.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

16 + 7 =