Client

IT-ÖVERSÄTTNING

IT-ÖVERSÄTTNINGAR MED PROFESSIONELLA FACKÖVERSÄTTARE

Vi översätter texter för digital publicering på olika plattformar till en rad olika språk. Det kan handla om hemsidor, utbildningsmaterial eller programvara. Vi hanterar en mängd olika format för IT-översättningar och kan även ordna med språköversättning online i WordPress eller motsvarande verktyg.

Nuförtiden stöter vi på informationsteknik i de flesta vardagsaktiviteter där nästan alla typer av modern utrustning antingen har en inbyggd dator eller kan förenas med någon typ av datorteknik. Behovet av korrekta och pålitliga IT-översättningar har skjutit i höjden det senaste decenniet och behovet växer ständigt. Men området IT är lika komplext som det är brett och för att en korrekt IT-översättning ska kunna framställas krävs det i de flesta fallen förstahandserfarenhet.

Det är oerhört viktigt att varje individuell term och begrepp behåller sin betydelse när de översätts. För att garantera att varje ämne och underkategori blir korrekt och har den tänkta målgruppen och kontexten i åtanke samarbetar vi med facköversättare från hela världen som har tidigare erfarenhet och innehar expertis inom IT, data och webb. De är flytande i källspråket och översätter alltid till deras modersmål. Vi värdesätter våra IT-översättare lika högt som vår relation med våra kunder. Vi tror på att konceptet om en transparent arbetsprocess, en öppen dialog och ett nära samarbete med kunden leder till det bästa resultatet.

Vi översätter texter för digital publicering på olika plattformar till en rad olika språk. Det kan handla om hemsidor, utbildningsmaterial eller programvara. Vi hanterar en mängd olika format för IT-översättningar och kan även ordna med språköversättning online i WordPress eller motsvarande verktyg.

Läs mer

Nuförtiden stöter vi på informationsteknik i de flesta vardagsaktiviteter där nästan alla typer av modern utrustning antingen har en inbyggd dator eller kan förenas med någon typ av datorteknik. Behovet av korrekta och pålitliga IT-översättningar har skjutit i höjden det senaste decenniet och behovet växer ständigt. Men området IT är lika komplext som det är brett och för att en korrekt IT-översättning ska kunna framställas krävs det i de flesta fallen förstahandserfarenhet. Det är oerhört viktigt att varje individuell term och begrepp behåller sin betydelse när de översätts. För att garantera att varje ämne och underkategori blir korrekt och har den tänkta målgruppen och kontexten i åtanke samarbetar vi med facköversättare från hela världen som har tidigare erfarenhet och innehar expertis inom IT, data och webb. De är flytande i källspråket och översätter alltid till deras modersmål. Vi värdesätter våra IT-översättare lika högt som vår relation med våra kunder. Vi tror på att konceptet om en transparent arbetsprocess, en öppen dialog och ett nära samarbete med kunden leder till det bästa resultatet.

Stäng

IT-ÖVERSÄTTNINGAR – VÅRA HUVUDOMRÅDEN

Vi har en lång erfarenhet av IT-översättningar och är vana att översätta content och hantera texter för digital publicering på olika plattformar, för såväl internt som externt bruk. Vi översätter även hård- och mjukvara, gränssnitt, produktinformation för e-handel, användarmanualer och e-läromaterial. Nedan följer ytterligare information om våra huvudområden inom IT-översättning.

Översättning för webb

Att översätta texter som ska publiceras online på hemsidor och digitala plattformar kräver ofta att vi anpassar dem efter riktlinjer från våra kunder i fråga om antal ord eller tecken, rubriksättning eller formatering. Ibland behöver vi också få veta om enstaka ord refererar till särskilda kodsträngar, knappar eller menyer på hemsidan. Vi hanterar de allra flesta filformat och har lång erfarenhet av översättningar mellan svenska, engelska och ytterligare ett trettiotal språk.

Läs mer

Om du redan har texter på olika språk kan vi hjälpa till att webbanpassa dem före publicering. Då utför vi en språkgranskning och textbearbetning så att texterna passar för er hemsida eller någon annan digital plattform där de ska publiceras. Du kan även ta vår hjälp med sökordsoptimering av texter på språk du själv kanske inte behärskar. Kontakta oss så löser vi det tillsammans.

Stäng

PROGRAMVARA

Vi kan hjälpa till med it-översättningar från engelska till svenska och vice versa för hård- och mjukvara, användargränssnitt, manualer och internt eller externt utbildningsmaterial. Vi har även översatt komplexa kassa- och logistiksystem med tillhörande dokumentation till ett tjugotal språk. Som översättningsbyrå arbetar vi i moderna verktyg som säkerställer terminologisk konsekvens och att texterna hamnar där de ska. Läs mer om hur vi arbetar med teknisk översättning här.

E-handel

Driver du en webbutik i till exempel Shopify eller erbjuder ni produkter och tjänster online? Vi erbjuder översättning av produktinformation, köpe- och leveransavtal med mera för din nätbutik. Vi har erfarenhet av översättning till ett fyrtiotal språk och kunskaper inom en rad olika branscher. Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med så kan vi säkert lösa det.

Filformat

Vi arbetar i branschens modernaste verktyg och vi kan hantera de allra flesta filformat, så länge de innehåller text, vill säga. Med det sagt tycker vi inte att vi är experter på medieöversättning som undertextning och tidskodning av filmer eller videoklipp, eftersom vi respekterar det specifika hantverk som sådan typ av textredigering innebär. Däremot kan vi hjälpa till att översätta färdiga manuskript för dialog eller voice-over, texter som ska visas i rörlig bild eller liknande, så fråga oss gärna.

ENKLA OCH FLEXIBLA IT-ÖVERSÄTTNINGAR

Är du i behov av flexibla och professionella IT-översättningar? Kontakta i så fall Novoterm redan idag så hjälper vi dig. Vi erbjuder enkla helhetslösningar för IT-översättningar där vi tar hand om hela översättningsprocessen.

Vi har även en stor erfarenhet av sekretessbelagda uppdrag och är vana vid att hantera känslig information.