Juridisk översättning

Juridiska översättningar på fler än 40 språk av kontrakt, domslut, prospekt, avtal, protokoll och andra juridiska dokument som lyder under sträng sekretess.

Vad vi gör

Översättning av juridiska dokument

Juridiska översättningar kan omfatta många olika typer av text. En gemensam nämnare är att det ofta handlar om någon typ av överenskommelse mellan två eller flera parter, exempelvis ett kontrakt, köpe- eller hyresavtal eller domstolsbeslut.

Det kan också vara någon typ av policy eller riktlinjer, som ett företags etiska kod och uppförandekod, finansiella, försäkrings- eller medarbetarpolicys, helt enkelt dokument där en verksamhet förbinder sig att följa vissa standarder eller bestämmelser utöver vad som krävs enligt nationella eller internationella lagar.

Juridisk översättning kan också delas upp i texter som behöver vara auktoriserade översättningar och sådana som inte behöver vara det, beroende på i vilket sammanhang de ska användas. Oftast räcker det att översättningen är korrekt utförd av en professionell översättare, men vissa offentliga instanser som domstolar, myndigheter eller lärosäten, både i Sverige och utomlands, kan kräva att översättningen även ska vara bestyrkt. Ta gärna reda på vilket som gäller i ditt fall eller kontakta oss så brukar vi kunna hjälpa till att reda ut det.

Auktoriserad översättning

Auktoriserad översättning – i Sverige och andra länder

Vi får många förfrågningar gällande auktoriserade, certifierade eller legitimerade översättningstjänster. I strikt bemärkelse kan en översättning dock enbart vara korrekt eller inte i förhållande till underlaget. Vad man egentligen syftar på är översättningar som är bestyrkta på olika sätt: genomförda och stämplade exempelvis av en certifierad översättare – i Sverige kallad auktoriserad translator – eller försedda med en så kallad apostille hos en notarius publicus. Exempel på dokument som kan kräva detta i översättning är betyg, arbetsintyg och registreringsbevis, olika avtal och kontrakt eller domar, beslut och andra offentliga handlingar.

Företag och översättningsbyråer kan aldrig vara auktoriserade, således är Novoterm inte heller det. Däremot kan vi hjälpa dig med korrekta översättningar och kan även utfärda ett certifikat som intygar översättningens äkthet och korrekthet. Vi kan även ordna med översättningar från och till en handfull språk gjorda av en certifierad översättare eller en auktoriserad translator i Stockholm och på andra platser i och utanför Sverige, tack vare vårt nätverk.

En auktoriserad translator har i svenska statens namn behörighet att översätta och intyga översättningens korrekthet på egen hand. En översättare som certifierats av utländska organ (ATA eller CIOL exempelvis) har i regel också rätt behörighet att intyga översättningens korrekthet.

Exakt vilka krav som ställs på översättningen kan dock variera, därför vill vi understryka vikten av att kontrollera vad som gäller i ditt specifika fall. Ibland är auktoriserad översättning inte ett krav, trots att man lätt kan tro det. I vissa länder finns det utvalda, av landet anvisade översättare som måste utföra översättningen om den ska användas i ett myndighetssammanhang. Dessutom måste en översättning gjord av en auktoriserad svensk translator ibland kompletteras med en apostille, eftersom en svensk translatorstämpel inte alltid gäller i andra länder.

Är du privatperson, rekommenderar vi att du vänder dig till en auktoriserad translator direkt. Se mer information på Kammarkollegiet, eller Föreningen Auktoriserade Translatorer, FAT. Där kan du hitta auktoriserade översättare från svenska till engelska eller tvärtom, samt till en del andra språk.

Texttyper

Policys, koder och standarder

Vi översätter interna och externa dokument åt företag som policys, uppförandekoder och standarder till ett flertal språk. Det kan vara ett företags etiska kod (Code of Ethics, CoE) eller uppförandekod (Code of Conduct, CoC), finansiella policys som rör antikorruption eller risker, andra medarbetarpolicys som rör underleverantörer, försäkringar, löneförmåner, säkerhet eller hälsa. Många gånger anlitar våra kunder oss för att översätta dessa dokument till samtliga språk som talas på de marknader där företaget bedriver verksamhet.

Övrig översättning juridik

Andra typer av handlingar för språköversättning där det är avgörande att den juridiska översättningen är korrekt är de lagbestämmelser och standarder som används för finansiell rapportering, exempelvis i årsredovisningar, kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer. Ett börsintroduktions- eller nyemissionsprospekt innehåller också avsnitt av juridisk karaktär som vi kan hjälpa till att översätta. Våra svenska och engelska översättare har lång erfarenhet av juridiska översättningstjänster av det här slaget.

Våra tjänster

Översättning och språkgranskning för din bransch

Översättning

Novoterm erbjuder professionell språköversättning och språkgranskning på över 40 olika språk.

Språkgranskning

Är du i behov av språkgranskning eller textbearbetning på svenska, engelska eller annat språk?

Textbearbetning

När vi på Novoterm utför textbearbetning ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang.

Korrekturläsning

Novoterm erbjuder professionell korrekturläsning för över 40 olika språk.

Kundcase

Våra kunder, deras berättelser

Betrodd av svenska och internationella företag

Vi är proffs på språk — det kan våra kunder intyga. Läs kundcase från andra företag och deras resa tillsammans med oss.

professionell översättningsbyrå | Novoterm

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  • 1

  • 2

  1/2


  Blogg

  Språkbloggen – Läs om språk, text och översättning

  Översättning av HR-material
  En person som gör kvalitetsöversättningar | Novoterm