Juridisk översättning

Juridiska översättningar på fler än 40 språk av kontrakt, domslut, prospekt, avtal, protokoll och andra juridiska dokument som lyder under sträng sekretess.

Vad vi gör

Översättning av juridiska dokument

Juridiska översättningar kan omfatta många olika typer av text. En gemensam nämnare är att det ofta handlar om någon typ av överenskommelse mellan två eller flera parter, det kan vara ett kontrakt, köpe- eller hyresavtal eller domstolsbeslut.

Det kan också vara någon typ av policy eller riktlinjer, som ett företags etiska kod och uppförandekod, finansiella, försäkrings- eller medarbetarpolicyer, helt enkelt dokument där en verksamhet förbinder sig att följa vissa standarder eller bestämmelser utöver vad som krävs enligt nationella eller internationella lagar.

Juridisk översättning kan också delas upp i texter som behöver vara juridiskt bindande i översättning och inte, beroende på i vilket sammanhang de ska användas. Oftast räcker det att översättningen är korrekt, men vissa offentliga instanser som domstolar, myndigheter eller lärosäten, både i Sverige och utomlands, kräver att översättningen även ska vara juridiskt bindande. Ta gärna reda på vilket som gäller i ditt fall eller kontakta oss så brukar vi kunna hjälpa till att reda ut det.

Auktoriserad översättning

Auktoriserad översättning

Vi får många förfrågningar gällande auktoriserade, certifierade eller legitimerade översättningstjänster. I strikt bemärkelse kan en översättning enbart vara korrekt eller inte i förhållande till underlaget. Vad man syftar på är översättningar utfärdade av en så kallad auktoriserad translator. Företag och översättningsbyråer kan aldrig vara auktoriserade.

Däremot kan vi hjälpa dig med korrekta översättningar ihop med ett intyg som du sedan själv tar med till en notarius publicus som i sin tur utfärdar en så kallad apostille som intygar översättningens äkthet och gör den juridiskt bindande. Exempel på dokument som kan kräva ett sådant intyg är betyg, arbetsintyg och registreringsbevis, olika avtal och kontrakt eller domar, beslut och andra offentliga handlingar.

Vi kan undantagsvis ordna med översättningar på en handfull språk gjorda av en auktoriserad översättare i Stockholm och på andra platser i och utanför Sverige tack vare vårt nätverk, men vi skulle rekommendera att du vänder dig till en auktoriserad translator direkt. En auktoriserad översättare har i svenska statens namn behörighet att översätta och intyga översättningens korrekthet på egen hand som translator.

Vi vill dock understryka att om du ska använda översättningen i utlandet kan mottagaren ändå kräva att den ska intygas med en apostille för att godkännas eftersom en svensk translatorstämpel inte alltid gäller i andra länder, trots att den rent sakligt är laggill. Se mer information på Kammarkollegiet, eller Föreningen Auktoriserade Translatorer, FAT. Där kan du hitta auktoriserade översättare från svenska till engelska eller tvärtom, samt till en del andra språk.

Texttyper

Policyer, koder och standarder

Vi översätter interna och externa dokument åt företag som policyer, koder och standarder till ett flertal språk. Det kan vara ett företags etiska kod (Code of Ethics, CoE) eller uppförandekod (Code of Conduct, CoC), finansiella policyer som rör antikorruption eller risker, eller andra medarbetarpolicyer som rör underleverantörer, försäkringar, löneförmåner, säkerhet eller hälsa. Många gånger anlitar våra kunder oss för att översätta dessa dokument till samtliga språk som talas på de marknader där företaget bedriver verksamhet.

Övrig översättning juridik

Andra typer av handlingar för språköversättning som kan behöva vara juridiskt bindande är de lagbestämmelser och standarder som används vid räkenskaper, resultatrapportering och noter i finansiella rapporter. Ett börsintroduktions- eller nyemissionsprospekt innehåller också avsnitt av juridisk karaktär som vi kan hjälpa till att översätta. Våra svenska och engelska översättare har lång erfarenhet av juridiska översättningstjänster av det här slaget.

Våra tjänster

Översättning och språkgranskning för din bransch

Översättning

Novoterm erbjuder professionell språköversättning och språkgranskning på över 40 olika språk.

Språkgranskning

Är du i behov av språkgranskning eller textbearbetning på svenska, engelska eller annat språk?

Textbearbetning

När vi på Novoterm utför textbearbetning ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang.

Korrekturläsning

Novoterm erbjuder professionell korrekturläsning för över 40 olika språk.

Kundcase

Våra kunder, deras berättelser

Betrodd av svenska och internationella företag

Vi är proffs på språk — det kan våra kunder intyga. Läs kundcase från andra företag och deras resa tillsammans med oss.

professionell översättningsbyrå | Novoterm

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  • 1

  • 2

  1/2


  Blogg

  Språkbloggen – Läs om språk, text och översättning

  Vad är transcreation | Novoterm
  medicinsk översättning