KORREKTURLÄSNING

Korrekturläsning för företag på alla språk

De flesta av våra korrekturläsare är samma professionella lingvister och översättare som vi arbetar tillsammans med för våra uppdrag inom språköversättning. Det betyder att vi förutom svenska och engelska kan hjälpa till med korrekturläsning på en mängd olika språk. Det är naturligtvis även viktigt att den hos oss som ska korrekturläsa din text är väl bevandrad i ämne och genre, och här erbjuder vi expertis inom de flesta yrkesområden tack vare våra professionella medarbetare.

Oavsett vilket språk det gäller och oavsett om ni behöver en korrekturläsare i Stockholm på plats hos er eller en korrekturläsare online, så kan vi oftast hjälpa till. Ring eller mejla för mer information om korrekturläsning och pris så resonerar vi tillsammans kring vilken lösning som kan passa just er.

De flesta av våra korrekturläsare är samma professionella lingvister och översättare som vi arbetar tillsammans med för våra uppdrag inom språköversättning.

Läs mer

Det betyder att vi förutom svenska och engelska kan hjälpa till med korrekturläsning på en mängd olika språk. Det är naturligtvis även viktigt att den hos oss som ska korrekturläsa din text är väl bevandrad i ämne och genre, och här erbjuder vi expertis inom de flesta yrkesområden tack vare våra professionella medarbetare. Oavsett vilket språk det gäller och oavsett om ni behöver en korrekturläsare i Stockholm på plats hos er eller en korrekturläsare online, så kan vi oftast hjälpa till. Ring eller mejla så resonerar vi tillsammans kring vilken lösning som kan passa just er.

Stäng

Korrekturläsa text

Korrekturläsning är enkelt förklarat en språkgranskning på textens ytligaste nivå. Vi ser exempelvis till att det inte förekommer några stavfel, att språket är grammatiskt korrekt och att det följer rådande skrivregler. Förutom att rätta rena stavfel rätar vi även ut felaktig meningsbyggnad och ser över interpunktion och ordval. Generellt sett mår alla texter bra av en korrekturläsning av en annan person än textförfattaren, eftersom det är lätt att man som skribent drabbas av ”textblindhet”. Det innebär att hjärnan tolkar och läser texten såsom den var tänkt, vilket gör det lätt att missa slarvfel, att det i meningen saknas ett ord, eller om det finns ett syftningsfel, eftersom man som skribent har texten klar för sig i huvudet. Om en utomstående korrekturläsare istället läser igenom texten med fräscha ögon har hen större möjlighet att hitta denna typ av felaktigheter.

Korrekturläsning är enkelt förklarat en språkgranskning på textens ytligaste nivå. Vi ser exempelvis till att det inte förekommer några stavfel, att språket är grammatiskt korrekt och att det följer rådande skrivregler.

Läs mer

Förutom att rätta rena stavfel rätar vi även ut felaktig meningsbyggnad och ser över interpunktion och ordval. Generellt sett mår alla texter bra av en korrekturläsning av en annan person än textförfattaren, eftersom det är lätt att man som skribent drabbas av ”textblindhet”. Det innebär att hjärnan tolkar och läser texten såsom den var tänkt, vilket gör det lätt att missa slarvfel, att det i meningen saknas ett ord, eller om det finns ett syftningsfel, eftersom man som skribent har texten klar för sig i huvudet. Om en utomstående korrekturläsare istället läser igenom texten med fräscha ögon har hen större möjlighet att hitta denna typ av felaktigheter.

Stäng

Korrekturläsartjänster

Korrekturläsning sker som sagt på textens yta. Textens läsbarhet ökar eftersom fel som pockar på läsarens uppmärksamhet har strukits under korrekturläsningen, som samtidigt är en mindre tidskrävande process än en textbearbetning. Vid en korrekturläsning koncentrerar vi oss framför allt på att texten ska vara korrekt i fråga om grammatik, meningsbyggnad, stavning och rena idiomatiska uttryck, men vi lägger oss inte i textens innehåll eller disposition. Korrekturläsning innefattar att granska bland annat:

Korrekturläsning på alla språk av Novoterm

 • Stavning
 • Böjning
 • Skiljetecken
 • Syftningsfel
 • Förkortningar
 • Sifferuttryck
 • Särskrivningar
 • Stor och lite bokstav
 • Avstavning
 • Språkliga uttryck
 • Formateringar

TEXTBEARBETNING

En språkgranskning i form av textbearbetning sker däremot på en djupare nivå i texten. Det är ett mer krävande arbete som ofta innebär både bearbetning och redigering av texten där vi tittar på konsekvens, logik och huruvida det finns en röd tråd som löper genom hela texten. Vi kan komma att rekommendera att du flyttar runt, kortar ner eller förtydligar något, beroende på vad du är ute efter. Du kan läsa mer om våra olika språkgranskningstjänster här.

Korrekturläsning sker som sagt på textens yta. Textens läsbarhet ökar eftersom fel som pockar på läsarens uppmärksamhet har strukits under korrekturläsningen, som samtidigt är en mindre tidskrävande process än en textbearbetning. Vid en korrekturläsning koncentrerar vi oss framför allt på att texten ska vara korrekt i fråga om grammatik, meningsbyggnad, stavning och rena idiomatiska uttryck, men vi lägger oss inte i textens innehåll eller disposition. Korrekturläsning innefattar att granska bland annat:
 • Stavning
 • Böjning
 • Skiljetecken
 • Syftningsfel
 • Förkortningar
 • Sifferuttryck
 • Särskrivningar
 • Stor och lite bokstav
 • Avstavning
 • Språkliga uttryck
 • Formateringar

Läs mer

Professionell korrekturläsare på Novoterm

TEXTBEARBETNING

En språkgranskning i form av textbearbetning sker däremot på en djupare nivå i texten. Det är ett mer krävande arbete som ofta innebär både bearbetning och redigering av texten där vi tittar på konsekvens, logik och huruvida det finns en röd tråd som löper genom hela texten. Vi kan komma att rekommendera att du flyttar runt, kortar ner eller förtydligar något, beroende på vad du är ute efter. Du kan läsa mer om våra olika språkgranskningstjänster här.

Stäng

Korrekturläsare i Stockholm

När vi utför en grundligare textbearbetning ser vi till att texten håller ihop och att den tjänar sitt syfte i sitt tänkta sammanhang. Är det en säljande, informativ eller uppmanande text? På den här nivån ingår även anpassning till en given målgrupp eller kultur och konsekvenskontroll utifrån företagsspecifik terminologi. Fördelen med att anlita oss är att vi inte är ”hemmablinda” – att vi inte kan allt om ditt företag eller din verksamhet och därför lättare kan hjälpa dig att korrekturläsa texter som ska nå fram till utomstående läsare på ett begripligt sätt.

Korrekturläsningstjänster | NovotermSöker du korrekturläsare som kan sitta på plats och hjälpa till? Vi vet att din text måste fungera i sin helhet men också i sitt sammanhang. Flera av våra projektledare är även utbildade språkvetare med svenska som modersmål och som har arbetat som språkvårdare, facköversättare och korrekturläsare i Stockholm. Vårt kontor ligger centralt på Kungsholmen och det är därför en smal sak för oss att hjälpa våra kunder på plats om det skulle behövas. Kanske rör det texter som finns publicerade på en intern plattform eller så befinner ni er i en skrivande fas och vill ha hjälp med formuleringar, genomgång av textens disposition eller kanske bara ha någon som kan agera grammatiskt eller stilistiskt bollplank hos er under ett par dagar? Hör av dig så diskuterar vi hur den bästa lösningen för just er verksamhet kan se ut!

När vi utför en grundligare textbearbetning ser vi till att texten håller ihop och att den tjänar sitt syfte i sitt tänkta sammanhang. Är det en säljande, informativ eller uppmanande text? På den här nivån ingår även anpassning till en given målgrupp eller kultur och konsekvenskontroll utifrån företagsspecifik terminologi. Fördelen med att anlita oss är att vi inte är ”hemmablinda” – att vi inte kan allt om ditt företag eller din verksamhet och därför lättare kan hjälpa dig att korrekturläsa texter som ska nå fram till utomstående läsare på ett begripligt sätt. Söker du korrekturläsare som kan sitta på plats och hjälpa till? Vi vet att din text måste fungera i sin helhet men också i sitt sammanhang. Facköversättare och korrekturläsare | Novoterm

Läs mer

Flera av våra projektledare är även utbildade språkvetare med svenska som modersmål och som har arbetat som språkvårdare, facköversättare och korrekturläsare i Stockholm. Vårt kontor ligger centralt på Kungsholmen och det är därför en smal sak för oss att hjälpa våra kunder på plats om det skulle behövas. Kanske rör det texter som finns publicerade på en intern plattform eller så befinner ni er i en skrivande fas och vill ha hjälp med formuleringar, genomgång av textens disposition eller kanske bara ha någon som kan agera grammatiskt eller stilistiskt bollplank hos er under ett par dagar? Hör av dig så diskuterar vi hur den bästa lösningen för just er verksamhet kan se ut!

Stäng

Korrekturläsning – pris

Priset för korrekturläsning beror på textens grundkvalitet och i förlängningen på hur lång tid genomgången tar.  Våra korrekturläsare är erfarna och kan därför oftast snabbt bilda sig en uppfattning om hur lång tid det kommer att ta att korrekturläsa en text eller översättning.

Kontakta oss för mer information om korrekturläsning, pris och vår arbetsprocess. 

Utöver översättningstjänster erbjuder vi även språkgranskning i form av korrekturläsning eller textbearbetning av befintliga texter på svenska, engelska och andra språk. Vi ser till att texterna är grammatiskt och idiomatiskt korrekta och kan ge förslag på alternativa formuleringar om du så önskar.

Vad är ett korrekturfel?

Ett korrekturfel kan till exempel vara en felstavning, en särskrivning, ett syftningsfel eller felaktig användning av skiljetecken.

Vad är korrekturläsning?

Vid en korrekturläsning granskas och redigeras en text ytligt. I första hand åtgärdas grammatiska misstag och formateringsfel, men en korrekturläsare säkerställer även att tonaliteten, strukturen och stilen bibehålls genom hela texten.

Vilka texter behöver korrekturläsas?

Stavfel, syftningsfel eller felaktig användning av skiljetecken gör att läsaren tappar förtroendet för avsändaren. Därför behöver alla texter någon form av korrekturläsning. Ju viktigare en text är, desto mer noggrann behöver korrekturläsningen vara. Oavsett hur grundlig skribenten har varit finns alltid risk att bli “textblind”, då hjärnan läser texten som den är tänkt att vara vilket gör det lätt att missa stavfel eller att man inte märker att ett självklart ord saknas i en mening. Därför är det viktigt att låta en kollega eller en professionell korrekturläsare gå igenom texten noggrant.

Hur lång tid tar korrekturläsning?

Tidsåtgången beror på hur erfaren korrekturläsaren är och på textens grundkvalitet. Räkna med cirka 2 000 ord per timme vid standard korrekturläsning och cirka 1 000 ord per timme vid mer omfattande textbearbetning. Kontakta oss om du har frågor kring korrekturläsning.

Pris på korrekturläsning?

Priset för en korrekturläsning baseras på bland annat textens längd (tid på genomgången), karaktär och den ursprungliga kvaliteten på texten. Kontakta oss för att få ett fast pris på korrekturläsning för uppdraget på förhand.