Korrekturläsning

Öka textens läsbarhet med Novoterm. Vi säkerställer att det inte förekommer några slarvfel och att din text är grammatiskt korrekt och följer rådande skrivregler.

Introduktion

Korrekturläsning för företag på över 40 språk

De flesta av våra korrekturläsare är samma professionella lingvister och översättare som vi arbetar tillsammans med inom våra övriga översättningstjänster. Det betyder att vi kan hjälpa till med korrekturläsning på en mängd olika språk.

Det är naturligtvis även viktigt att den hos oss som ska korrekturläsa din text är väl bevandrad i ämne och genre, och här erbjuder vi expertis inom de flesta yrkesområden tack vare våra professionella medarbetare.

Oavsett vilket språk det gäller och oavsett om ni behöver en korrekturläsare i Stockholm på plats hos er eller en korrekturläsare online, så kan vi oftast hjälpa till. Ring eller mejla för mer information om korrekturläsning och pris så resonerar vi tillsammans kring vilken lösning som kan passa just er.

Vad ingår?

Vad är korrekturläsning?

Korrekturläsning är enkelt förklarat en språkgranskning på textens ytligaste nivå. Vi ser exempelvis till att det inte förekommer några stavfel, att språket är grammatiskt korrekt och att det följer rådande skrivregler. Förutom att rätta rena stavfel rätar vi även ut felaktig meningsbyggnad och ser över interpunktion och ordval. Generellt sett mår alla texter bra av en korrekturläsning av en annan person än textförfattaren, eftersom det är lätt att man som skribent drabbas av ”textblindhet”. Det innebär att hjärnan tolkar och läser texten såsom den var tänkt, vilket gör det lätt att missa slarvfel, att det i meningen saknas ett ord, eller om det finns ett syftningsfel, eftersom man som skribent har texten klar för sig i huvudet. Om en utomstående korrekturläsare istället läser igenom texten med fräscha ögon har hen större möjlighet att hitta denna typ av felaktigheter.

Korrekturläsare i Stockholm

Söker du korrekturläsare som kan sitta på plats och hjälpa till? Vi vet att din text måste fungera i sin helhet men också i sitt sammanhang. Flera av våra projektledare är även utbildade språkvetare med svenska som modersmål och har arbetat som språkvårdare, facköversättare och korrekturläsare i Stockholm.

Vårt kontor ligger centralt på Kungsholmen och det är därför en smal sak för oss att hjälpa våra kunder på plats om det skulle behövas. Kanske rör det texter som finns publicerade på en intern plattform eller så befinner ni er i en skrivande fas och vill ha hjälp med formuleringar, genomgång av textens disposition eller kanske bara ha någon som kan agera grammatiskt eller stilistiskt bollplank hos er under ett par dagar? Hör av dig så diskuterar vi hur den bästa lösningen för just er verksamhet kan se ut!

Korrekturläsning till fast pris

Priset för en korrekturläsning baseras på bland annat textens längd (tid för genomgången), textens karaktär och den ursprungliga textens kvalitet. Om du vill få ett fast pris på korrekturläsning kontakta oss och beskriv uppdraget samt skicka gärna in underlag så att vi enklare kan bedöma tidsåtgången.

FRÅGOR & SVAR

Ett korrekturfel kan till exempel vara en felstavning, en särskrivning, ett syftningsfel eller felaktig användning av skiljetecken.

Vid en korrekturläsning granskas och redigeras en text ytligt. I första hand åtgärdas grammatiska misstag och formateringsfel, men en korrekturläsare säkerställer även att tonaliteten, strukturen och stilen bibehålls genom hela texten.

Stavfel, syftningsfel eller felaktig användning av skiljetecken gör att läsaren tappar förtroendet för avsändaren. Därför behöver alla texter någon form av korrekturläsning. Ju viktigare en text är, desto mer noggrann behöver korrekturläsningen vara. Oavsett hur grundlig skribenten har varit finns alltid en risk att bli “textblind”, då hjärnan läser texten som den är tänkt att vara vilket gör det lätt att missa stavfel eller att man inte märker att ett självklart ord saknas i en mening. Därför är det viktigt att låta en kollega eller en professionell korrekturläsare gå igenom texten noggrant.

Tidsåtgången beror på hur erfaren korrekturläsaren är och på textens grundkvalitet. Räkna med cirka 2 000 ord per timme vid standard korrekturläsning och cirka 1 000 ord per timme vid mer omfattande textbearbetning. Kontakta oss om du har fler frågor eller vill få ett fast pris på korrekturläsning.

Priset för en korrekturläsning baseras på bland annat textens längd (tid på genomgången), karaktär och den ursprungliga kvaliteten på texten. Kontakta oss för att få ett fast pris på korrekturläsning för uppdraget på förhand.

Korrekturläsning blandas ofta samman med textbearbetning, därför är det viktigt att svara tydligt på frågan “vad är korrekturläsning?”. Vid en korrekturläsning åtgärdas grammatiska misstag och formateringsfel, korrekturläsaren säkerställer även att tonaliteten, strukturen och stilen bibehålls genom hela texten. Textbearbetning är en komplett genomgång av texten där texten även anpassas efter kultur och målgrup

PRIS

Språköversättare – pris

Priset för korrekturläsning beror på textens grundkvalitet och i förlängningen på hur lång tid genomgången tar.  Våra korrekturläsare är erfarna och kan därför oftast snabbt bilda sig en uppfattning om hur lång tid det kommer att ta att korrekturläsa en text eller översättning.

Kontakta oss för mer information om korrekturläsning, pris och vår arbetsprocess.

Utöver översättningstjänster erbjuder vi även språkgranskning i form av korrekturläsning eller textbearbetning av befintliga texter på svenska, engelska och andra språk. Vi ser till att texterna är grammatiskt och idiomatiskt korrekta och kan ge förslag på alternativa formuleringar om du så önskar.

BRANSCHER

Språktjänster på över 40 språk med översättare och språkgranskare som förstår din bransch

CALCULATE YOUR PRICE

Calculate your price using our calculator

Språk

Professionell översättning mellan 40 språk

Vi kan erbjuda professionell översättning och språkgranskning på ett 40-tal språk. I listan nedan ser du några av dem, men vi översätter till i stort sett alla europeiska språk och till de största central- och östasiatiska språken. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

 • brittisk engelska
 • amerikansk engelska
 • svenska
 • danska
 • norska
 • finska
 • franska
 • italienska
 • tyska
 • spanska
 • ukrainska
 • nederländska
 • polska
 • turkiska
 • japanska
 • förenklad kinesiska
 • traditionell kinesiska
 • arabiska
 • portugisiska
 • estniska
 • kroatiska
 • m.fl.

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  • 1

  • 2

  1/2