Översättning av kvartalsrapporter

Kvartalsrapporter är några av de känsligaste dokumenten som ditt företag producerar under året. Förutom att publikationerna ska vara korrekta är det nödvändigt att informationen behandlas med strikt sekretess. Det gäller förstås även vid översättning av kvartalsrapporter.

Introduktion

En kvartalsrapport innehåller information med potential att påverka aktiekursen och börsen i stort. Det är därför av yttersta vikt att informationen i en översatt kvartalsrapport är korrekt och tydlig – annars finns risken att intressenter drar felaktiga slutsatser.

Vi på Novoterm är experter på finansiell översättning och vi får återkommande förtroendet att översätta kvartalsrapporter för några av Sveriges största börsnoterade företag. Våra översättare är vana vid sekretess och insiderloggning, och följer de säkerhetsrutiner som du som kund kräver. Kontakta oss för en högkvalitativ översättning av företagets kvartalsrapport.

Utmaningar

Utmaningar med översättning av en kvartalsrapport

Översättning av kvartalsrapporter innebär flera komplexa utmaningar förutom hanteringen av känsliga uppgifter. Produktionen av kvartalsrapporter kännetecknas av ett högt tempo och en strikt tidsram. Inte sällan skiljer det endast timmar från det att rapporten är klar till dess den ska presenteras för styrelsen. Det ställer höga krav på att översättaren är väl insatt i både terminologin och verksamheten för att kunna leverera en högkvalitativ översättning av en kvartalsrapport inom utsatt tid.

Utmärkande för en högkvalitativ översättning

Det finns, som vi tidigare har nämnt, många utmaningar med att översätta en kvartalsrapport. Det som kännetecknar en högkvalitativ översättning är att:

 • rätt terminologi används genomgående och konsekvent
 • innehållet är korrekt
 • företagets tonalitet bibehålls
 • kravet på sekretess efterlevs
 • tidsramen följs

För att säkerställa att översättningen lever upp till de högt ställda förväntningarna är det en god idé att anlita en välrenommerad översättningsbyrå med duktiga översättare och erfarna projektledare. 

Varför Novoterm?

Anlita oss för att översätta företagets kvartalsrapport

Vi på Novoterm har lång erfarenhet av finansiella översättningstjänster och ett nära samarbete med alla översättare i vårt nätverk. Våra översättare översätter endast till sitt modersmål och bor vanligen i det land där målspråket talas. Översättningen granskas alltid av ytterligare en lingvist innan den levereras till dig.

Vi värdesätter den personliga relationen med dig som kund och vi släpper inte projektet förrän du är helt nöjd. Genom att anlita oss för att översätta en kvartalsrapport kan du vara säker på att du får en premiumprodukt.

Tre råd inför att beställa översättning av kvartalsrapporter:

 1. Kontakta oss i god tid.

  Vår rekommendation är att du i samband med publicering av en kvartalsrapport preliminärbokar översättning av rapport för nästkommande kvartal. Kommunicera det aktuella publiceringsdatumet och gör en uppskattning gällande start- och slutdatum för översättningsarbetet, så att vi kan säkerställa att ni får samma översättare som tidigare (om ni är återkommande kunder). Det är särskilt viktigt för de kvartal som infaller under traditionella semesterveckor.

 2. Skicka så färdigt material som möjligt.

  Vi är vana vid och kan hantera mindre sista minuten-ändringar, men större ändringar innebär en onödig merkostnad för dig som kund.

 3. Tänk taktiskt när du skickar oss underlaget.

  Om du inte har tillgång till, och därmed inte kan skicka allt material samtidigt, rekommenderar vi att du skickar material som sällan kräver större ändringar i ett tidigt skede – exempelvis notpaketet. Skicka gärna vd-ord sist eftersom det ofta ändras sent i processen.

Annan finansiell översättning

Vi erbjuder översättning av kvartalsrapporter och andra finansiella översättningstjänster

Utöver översättning av kvartalsrapporter – exempelvis delårs- och halvårsrapporter eller bokslutskommunikén i kvartal fyra – erbjuder Novoterm också tjänster för översättning av bokslut, hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. Kontakta oss om du vill anlita en professionell översättningsbyrå för finansiell översättning.

Annan finansiell översättning

Hjälp med översättningen av årsredovisning och delårsrapporter

Vi på Novoterm kan också ta oss an översättningen av årsredovisning och delårsrapporter. Att en årsredovisning är korrekt är centralt för att värna företagets varumärke. Ett fel i en kvartalsrapport eller en delårsrapport är inte heller önskvärt och kan leda till juridiska konsekvenser. Det är minst lika viktigt att anlita oss för översättningen av delårsrapporter och årsredovisning som för kvartalsrapporter.

FRÅGOR & SVAR

Alla branscher som behöver översätta en kvartalsrapport till eller från svenska kan dra nytta av Novoterms tjänster. Vi översätter till ca 40 språk och är experter på översättningar inom:

 • finans
 • medicin
 • juridik
 • teknik
 • webb och IT
 • marknadsföring/PR
 • hållbarhet
 • HR
 • utbildning och ledarskap
 • bygg och konstruktion
 • mode och design

Novoterm förbinder sig att strikt följa de rutiner som kunden har satt upp gällande skydd och hantering av dokumenten. Om så krävs använder vi kundens egen plattform för ner- och uppladdning av filer och endast loggade personer har tillgång till materialet fram till publiceringsdatumet – som kan vara efter projektets avslut.

Att översätta kvartalsrapporter till svenska eller engelska hör till de vanligaste uppdragen, men vi kan även översätta finansiella rapporter till andra språk med hjälp av våra internationella kollegor. Kontakta oss om du vill veta vilka språkkombinationer vi erbjuder.

Våra översättare är inte bara språkexperter, de har också djup kunskap inom finansområdet. Det innebär att de är vana vid terminologin och att hantera den sekretess som omgärdar kvartalsrapporter.

Tidsramen för arbetet är snäv, men varierar lite beroende på kvartalsrapportens längd, komplexitet och målspråk. Vi diskuterar alltid tidsramen med dig i detalj innan vi påbörjar ett översättningsprojekt.

Kontakta oss via e-post, telefon eller fyll i formuläret på vår webbplats för att begära en offert för översättning av kvartalsrapporter. Inkludera gärna så mycket information du kan om ditt projekt – rapportens längd, källspråk, målspråk och önskad leveranstid – för att vi ska kunna ge dig en väl avvägd offert. Om du har möjlighet, kan du även bifoga förra kvartalets publicerade rapport för referens.

Språktjänster för företag med höga krav

Språköversättning, språkgranskning, textbearbetning och korrekturläsning på över 40 olika språk.

Kontakta oss

Vi hjälper ditt företag med finansiella översättningar

Behöver ditt företag hjälp med översättning av årsredovisning, delårsrapporter eller kvartalsrapporter? Vi hjälper ett flertal investmentbolag, banker och större advokat- och produktionsbyråer med finansiella översättningar, och vi är vana att hantera den sekretess och insiderloggning som ett projekt av den här typen kräver. Kontakta oss för högkvalitativ översättning – vi svarar dig inom några timmar.

Önskar du få hjälp med er kvartalsrapporter? Kontakta Novoterm

Behöver du också hjälp med årsredovisningen?

  Genom att skicka i formuläret godkänner jag att bli kontaktad i sälj och marknadsföringssyfte samt att Novoterm behandlar mina uppgifter.

  FRÅGOR & SVAR

  Den vanligaste språkkombinationen är översättning från och till svenska och engelska. Vi kan tillhandahålla översättningar till både brittisk och amerikansk engelska, beroende på kundens preferenser. Vi kan också hjälpa till med översättningar av kompletta kvartalsrapporter eller sammanfattningar till andra språk. Kontakta oss så hjälper vi till.

  Våra översättare är kvalificerade lingvister som endast översätter till sitt modersmål. De har arbetat med oss i många år, har omfattande erfarenhet av att arbeta med finansiella texter och håller sig uppdaterade med den aktuella och korrekta terminologin. De är också väl medvetna om den strikta konfidentialitet som dessa typer av uppdrag kräver.