Medicinsk översättning

Medicinska översättningar på fler än 40 språk inom allt från vård & omsorg, livsvetenskap (Life Science) och apoteksvärlden till läkemedel, bioteknik och avancerade medicinteknik.

Vad vi gör

Medicinsk översättning med professionella facköversättare

Vi erbjuder översättning inom medicin till och från svenska, brittisk och amerikansk engelska och flera andra europeiska språk inom olika medicinska områden.

Våra kunder för medicinsk översättning verkar på olika områden som läkemedelsutveckling, life science, vård och omsorg samt bio- och medicinteknik. Vi översätter allt från pressmeddelanden och forskningsrapporter till patientmanualer och verksamhetsberättelser för flera stora kunder både i och utanför Norden.

Det är naturligtvis oerhört viktigt att just medicinsk översättning blir korrekt eftersom det kan få förödande konsekvenser om det överlåts till någon som saknar kompetensen och något översatts på ett felaktigt sätt. Medicinsk översättning kräver en hög nivå av språkkunskaper, analytisk förmåga samt djupa kulturella kunskaper i både käll- och målspråket. Därför är vi extra noga med att ha ett tätt samarbete med våra kunder så att alla begrepp översätts på exakt det vis som krävs för ändamålet och kontexten. De av våra översättare som vi använder vid medicinska översättningar har en bakgrund som bland annat läkare, sjuksköterskor, kemister och naturvetare.

Kombinationen av kvalificerade medicinska facköversättare och att våra översättare inom medicinöversättning alltid har målspråket som sitt modersmål skapar förutsättningarna för att texten kommer att vara korrekt och uppfylla sitt syfte. Vi utför alltid en noggrann granskning av varje medicinsk översättning. Detta är den viktigaste delen i vårt kvalitetssäkringsarbete och som alltid utförs av någon annan än översättaren själv.

Översättning av medicinska texter kan lyda under sträng sekretess gällande exempelvis forskningsfynd som befinner sig i ett känsligt skede, medicintekniska innovationer med mera. Samtlig personal inom våra medicinska översättningar är bundna till strikta sekretessavtal och har en lång erfarenhet av sekretessbelagda uppdrag.

Vad ingår?

Medicinsk översättning – våra huvudområden

Vi har en lång erfarenhet av medicinska översättningar och erbjuder översättningar inom ett flertal olika medicinska discipliner.

Life science

Life science, eller livsvetenskap på svenska, är ett mycket brett område som innefattar flera discipliner, helt enkelt det mesta vi tänker på när vi talar om texter av medicinsk karaktär. Det kan handla om biomedicin, naturvetenskaplig forskning, farmakologi, psykiatri eller biologi. Vi har flera specialister i vårt nätverk inom olika områden.

Läkemedel

Vi har länge samarbetat med olika bolag som sysslar med läkemedel på olika vis. Det kan handla om framtagandet av specifika läkemedelskandidater, särläkemedel (orphan drugs), återförsäljning av receptfria läkemedel (OTC) eller verksamheter som bedriver apoteksverksamhet.

Vård och omsorg

En del av våra kunder verkar inom vård och omsorg och driver till exempel vårdinrättningar, provtagningskliniker och äldreboenden. Vi erbjuder medicinska översättningar för flera olika typer av texter för dessa bolag, bland annat verksamhetsberättelser, finansiella rapporter och patientinformation.

Medicinteknik

Inom medicinteknik översätter vi exempelvis användarmanualer och patientinformation till ett flertal språk, liksom mer avancerade tekniska specifikationer för nya produkter och tjänster. Det kan handla om mätinstrument, screening-mjukvara eller läkemedelsadministrering.

Texttyper

Vårt utbud av medicinska texter

Den medicinska världen är oerhört bred och det finns otaliga typer och former av texter. Samtlig översättare inom Novoterm som arbetar med medicinsk översättning har en lång erfarenhet inom det medicinska yrket och har förstahandserfarenhet med de olika typerna av medicinska texter.

Vi erbjuder medicinöversättning av bland annat:

 1. Medicinska läromedel
 2. Patientinformation
 3. Bruksanvisningar för medicinsk utrustning och programvara
 4. Produktetiketter
 5. Produkthandböcker
 6. Medicinska protokoll
 7. Medicinsk terminologi
 8. Medicinska artiklar och avhandlingar
 9. Medicinska forskningsresultat
 10. Medicinska journaler och utlåtanden
 11. Medicinska webbapplikationer
 12. Kliniska protokoll
 13. Kliniska rapporter och studier
 14. Kliniska prövningar
 15. Bruksanvisningar för medicinsk personal och patienter

Medicinsk översättning från svenska till engelska

Engelska är ett av världens mest talade språk och Sveriges befolkning är speciellt omtalad för sin goda engelska. När det kommer till att översätta vardagliga dokument, meningar och enstaka ord är vår engelska förmåga mer än tillräckligt. Det är dock en helt annan historia med andra förutsättningar när det kommer till att göra en medicinsk översättning från svenska till engelska eller medicinsk översättning från engelska till svenska.

Som tidigare nämnt så ställer en medicinsk översättning enormt höga krav på både noggrannhet och medicinsk kompetens hos översättaren för att garantera att den blir korrekt. Det finns inte utrymme för misstag då minsta lilla fel i medicinska översättningar kan ha förödande konsekvenser.

Behövs en medicinsk översättning från svenska till engelska, eller vice versa, så är det bästa alternativet att anlita en professionell översättningsbyrå som Novoterm. Våra medicinska översättningar sparar i slutändan både tid och pengar för våra kunder, och garanterar att deras medicinöversättning är korrekt översatt, och anpassad för kontext.

Språk

Medicinska översättningar på över 40 olika språk

Inom medicin översätter vi främst mellan svenska, brittisk och amerikansk engelska och de nordiska språken, men vi är inte begränsade till dem och erbjuder medicinska översättningar på över 40 olika språk.

För mer information om våra andra översättningstjänster och ämnen som vi är experter inom kan du antingen kontakta oss direkt, eller besöka respektive produktsida för finansiell översättningteknisk översättning och juridisk översättning.

Kontakta oss redan idag för medicinska översättningar från svenska till engelska, vice versa, eller på någon annan av våra många språkkombinationer, så ser vi till att dina medicinska dokument och texter håller högsta kvalitet och uppfyller sitt syfte.

Våra tjänster

Översättning och språkgranskning för din bransch

Översättning

Novoterm erbjuder professionell språköversättning och språkgranskning på över 40 olika språk.

Språkgranskning

Är du i behov av språkgranskning eller textbearbetning på svenska, engelska eller annat språk?

Textbearbetning

När vi på Novoterm utför textbearbetning ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang.

Korrekturläsning

Novoterm erbjuder professionell korrekturläsning för över 40 olika språk.

Kundcase

Våra kunder, deras berättelser

Betrodd av svenska och internationella företag

Vi är proffs på språk — det kan våra kunder intyga. Läs kundcase från andra företag och deras resa tillsammans med oss.

professionell översättningsbyrå | Novoterm

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  • 1

  • 2

  1/2


  Blogg

  Språkbloggen – Läs om språk, text och översättning

  Skrivning av den nya texten i processen för språkgranskning
  Vad är transcreation | Novoterm
  medicinsk översättning