Medicinsk översättning

Medicinska översättningar på fler än 40 språk inom allt från vård och omsorg, livsvetenskap (Life Science) och apoteksvärlden till läkemedel, bioteknik och avancerade medicinteknik.

Vad vi gör

Professionell medicinsk översättning är ett avgörande krav för legitimitet

Vi erbjuder översättning inom medicin till och från svenska, brittisk och amerikansk engelska och flera andra europeiska språk inom olika medicinska områden. Våra kunder som har behov av medicinsk översättning verkar på olika områden som läkemedelsutveckling, life science, vård och omsorg samt bio- och medicinteknik. Vi översätter allt från pressmeddelanden och forskningsrapporter till patientmanualer och verksamhetsberättelser för flera stora kunder både i och utanför Norden.

Det är naturligtvis oerhört viktigt att just medicinsk översättning blir korrekt eftersom det kan få förödande konsekvenser om det överlåts till någon som saknar kompetensen och något översätts på ett felaktigt sätt.

Kvalificerade medicinska facköversättare med målspråket som sitt modersmål

Medicinsk översättning kräver en hög nivå av språkkunskaper, analytisk förmåga samt djupa kulturella kunskaper i både käll- och målspråket. Därför är vi extra noga med att ha ett tätt samarbete med våra kunder så att alla begrepp översätts på exakt det vis som krävs för ändamålet och kontexten. Våra medicinska översättare, som vi anlitar för medicinsk översättning från engelska till svenska eller något av de 40+ andra språk vi erbjuder, är kunniga inom det naturvetenskapliga området.

Kombinationen av kvalificerade medicinska facköversättare och att våra översättare inom medicinöversättning alltid har målspråket som sitt modersmål skapar förutsättningar för att texten blir korrekt och uppfyller sitt syfte. Vi utför alltid en noggrann granskning av varje medicinsk översättning. Detta är den viktigaste delen i vårt kvalitetssäkringsarbete och utförs alltid av någon annan än översättaren själv.

Vi följer strikt sekretess

Översättning av medicinska texter kan lyda under sträng sekretess gällande exempelvis forskningsfynd som befinner sig i ett känsligt skede, medicintekniska innovationer med mera. Samtlig personal som arbetar med våra medicinska översättningar är bundna till strikta sekretessavtal och har en lång erfarenhet av sekretessbelagda uppdrag.

Vad ingår?

Medicinsk översättning – våra huvudområden

Vi har en lång erfarenhet av medicinsk översättning från engelska till svenska, vice versa och flera andra språk inom ett flertal olika medicinska discipliner.

Life science

Life science, eller livsvetenskap på svenska, är ett mycket brett område som innefattar flera discipliner, helt enkelt det mesta vi tänker på när vi talar om texter av medicinsk karaktär. Det kan handla om biomedicin, naturvetenskaplig forskning, farmakologi, psykiatri eller biologi. Vi har flera specialister i vårt nätverk inom olika områden.

Läkemedel

Vi har länge samarbetat med olika bolag som sysslar med läkemedel på olika vis. Det kan handla om framtagandet av specifika läkemedelskandidater, särläkemedel (orphan drugs), återförsäljning av receptfria läkemedel (OTC) eller verksamheter som bedriver apoteksverksamhet.

Vård och omsorg

En del av våra kunder verkar inom vård och omsorg och driver till exempel vårdinrättningar, provtagningskliniker och äldreboenden. Vi erbjuder medicinska översättningar för flera olika typer av texter för dessa bolag, bland annat verksamhetsberättelser, finansiella rapporter och patientinformation.

Medicinteknik

Inom medicinteknik översätter vi exempelvis användarmanualer och patientinformation till ett flertal språk, liksom mer avancerade tekniska specifikationer för nya produkter och tjänster. Det kan handla om mätinstrument, screening-mjukvara eller läkemedelsadministrering.

Texttyper

Vårt utbud av medicinska texter

Den medicinska världen är oerhört bred och det finns otaliga typer och former av texter. Samtliga översättare inom Novoterm som arbetar med medicinsk översättning har en lång erfarenhet inom det naturvetenskapliga området och har förstahandserfarenhet av de olika typerna av medicinska texter.

Vi erbjuder medicinöversättning av bland annat:

 1. Medicinska läromedel
 2. Patientinformation
 3. Bruksanvisningar för medicinsk utrustning och programvara
 4. Produktetiketter
 5. Produkthandböcker
 6. Medicinska protokoll
 7. Medicinsk terminologi
 8. Medicinska artiklar och avhandlingar
 9. Medicinska forskningsresultat
 10. Medicinska journaler och utlåtanden
 11. Medicinska webbapplikationer
 12. Kliniska protokoll
 13. Kliniska rapporter och studier
 14. Kliniska prövningar
 15. Bruksanvisningar för medicinsk personal och patienter

Medicinsk översättning från svenska till engelska

Engelska är ett av världens mest talade språk och Sveriges befolkning är speciellt omtalad för sin goda engelska. När det handlar om att översätta vardagliga dokument, meningar och enstaka ord är vår engelska förmåga mer än tillräckligt. Det krävs dock helt andra förutsättningar när det gäller att göra en medicinsk översättning från svenska till engelska eller medicinsk översättning från engelska till svenska.

Som tidigare nämnts så ställer en medicinsk översättning enormt höga krav på både noggrannhet och medicinsk kompetens hos översättaren för att garantera att den blir korrekt. Det finns inte utrymme för misstag då minsta lilla fel i medicinska översättningar kan ha förödande konsekvenser.

Behövs en medicinsk översättning från svenska till engelska, eller vice versa, så är det bästa alternativet att anlita en professionell översättningsbyrå som Novoterm. Våra medicinska översättningar sparar i slutänden både tid och pengar för våra kunder, och garanterar att deras medicinöversättning är korrekt översatt, och anpassad för den aktuella kontexten.

Språk

Medicinska översättningar på över 40 olika språk

Inom medicin översätter vi främst mellan svenska, brittisk och amerikansk engelska och de nordiska språken, men vi är inte begränsade till dem och erbjuder medicinska översättningar på över 40 olika språk.

För mer information om våra andra översättningstjänster och ämnen som vi är experter inom kan du antingen kontakta oss direkt, eller besöka respektive produktsida för finansiell översättningteknisk översättning och juridisk översättning.

Kontakta oss redan idag för medicinsk översättning från svenska till engelska, vice versa, eller för någon annan av våra många språkkombinationer, så ser vi till att dina medicinska dokument och texter håller högsta kvalitet och uppfyller sitt syfte.

Våra tjänster

Översättning och språkgranskning för din bransch

Översättning

Novoterm erbjuder professionell språköversättning och språkgranskning på över 40 olika språk.

Språkgranskning

Är du i behov av språkgranskning eller textbearbetning på svenska, engelska eller annat språk?

Textbearbetning

När vi på Novoterm utför textbearbetning ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang.

Korrekturläsning

Novoterm erbjuder professionell korrekturläsning för över 40 olika språk.

Kundcase

Våra kunder, deras berättelser

Betrodd av svenska och internationella företag

Vi är proffs på språk — det kan våra kunder intyga. Läs kundcase från andra företag och deras resa tillsammans med oss.

professionell översättningsbyrå | Novoterm

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  • 1

  • 2

  1/2


  Artiklar

  Läs om språk, text och översättning

  Översättning av HR-material
  En person som gör kvalitetsöversättningar | Novoterm