OM OSS

VÅR HISTORIA

Novoterm Translation startade sin verksamhet 1996. Grundarnas idé var enkel: att se till att kundernas målgrupp kunde ta del av viktig information på sitt eget språk. Det är lika relevant idag som för dryga 20 år sedan, trots att fler och fler talar andra språk än sitt modersmål.

Varför är det då så relevant? Jo, helt enkelt för att man har bäst chans att tillgodogöra sig information om den är skriven på det egna språket. På andra språk finns alltid viss risk att man missar nyanser, underliggande betydelser eller kulturella referenser. Många förstår själva innebörden av en text skriven på ett annat språk, men det är onödigt att riskera att avsändarens budskap går förlorat i en alltför grovhuggen tolkning eller översättning. Så länge dagens språkliga mångfald och människors behov av att kommunicera med varandra finns kommer behovet av översättning mellan olika språk att bestå.

Med den här grundidén har Novoterm funnits och vuxit under snart ett kvarts sekel. Vi är ett tiotal personer som arbetar på kontoret i Stockholm idag, och alla talar ett eller fler andra språk utöver sitt modersmål, som i flera fall inte är svenska. Vi har ett väletablerat nätverk med ett hundratal noggrant utvalda översättare – våra internationella kollegor. Vi arbetar tätt ihop och lägger extra stort vikt vid en god relation till våra översättare eftersom vi vet vilken otroligt viktig tillgång de är. Vi är därför stolta över att många av dem har arbetat med oss mycket länge, flera till och med sedan starten.

I över tjugo års tid har vi levererat högkvalitativa översättningar inom de flesta ämnesområden och idag arbetar vi i nära samarbete med översättare till 40 olika språk och språkvarianter. Vi är också mycket duktiga på språkgranskning, och kan erbjuda det på de flesta språk vi översätter till. Vi strävar alltid efter att vara bäst på att möta dina och våra egna krav och leverera högsta kvalitet. De flesta av våra kunder återkommer år efter år, något vi är stolta över.

Novoterm Translation startade sin verksamhet 1996. Grundarnas idé var enkel: att se till att kundernas målgrupp kunde ta del av viktig information på sitt eget språk. Det är lika relevant idag som för dryga 20 år sedan, trots att fler och fler talar andra språk än sitt modersmål. Varför är det då så relevant? Jo, helt enkelt för att man har bäst chans att tillgodogöra sig information om den är skriven på det egna språket.

Läs mer

På andra språk finns alltid viss risk att man missar nyanser, underliggande betydelser eller kulturella referenser. Många förstår själva innebörden av en text skriven på ett annat språk, men det är onödigt att riskera att avsändarens budskap går förlorat i en alltför grovhuggen tolkning eller översättning. Så länge dagens språkliga mångfald och människors behov av att kommunicera med varandra finns kommer behovet av översättning mellan olika språk att bestå. Med den här grundidén har Novoterm funnits och vuxit under snart ett kvarts sekel. Vi är ett tiotal personer som arbetar på kontoret i Stockholm idag, och alla talar ett eller fler andra språk utöver sitt modersmål, som i flera fall inte är svenska. Vi har ett väletablerat nätverk med ett hundratal noggrant utvalda översättare – våra internationella kollegor. Vi arbetar tätt ihop och lägger extra stort vikt vid en god relation till våra översättare eftersom vi vet vilken otroligt viktig tillgång de är. Vi är därför stolta över att många av dem har arbetat med oss mycket länge, flera till och med sedan starten. I över tjugo års tid har vi levererat högkvalitativa översättningar inom de flesta ämnesområden och idag arbetar vi i nära samarbete med översättare till 40 olika språk och språkvarianter. Vi är också mycket duktiga på språkgranskning, och kan erbjuda det på de flesta språk vi översätter till. Vi strävar alltid efter att vara bäst på att möta dina och våra egna krav och leverera högsta kvalitet. De flesta av våra kunder återkommer år efter år, något vi är stolta över.

Stäng

HUR ETT UPPDRAG GÅR TILL

Här har vi sammanställt vår arbetsprocess i korta drag:

Förfrågan och offert

Vi diskuterar uppdraget tillsammans med dig. Därefter får du en offert så att du i förväg vet vad det kommer att kosta och när det blir klart.

Projektstart

En av våra projektledare blir din egen kontaktperson, som snabbt går igenom texten, eventuellt referensmaterial, språklig ton och tilltänkt målgrupp. Eventuella frågetecken rätas ut och vi stämmer av med dig om det finns särskilda önskemål, t.ex. vad gäller sekretess, interna uttryck eller filformat.

Val av översättare

Projektledaren väljer ut den eller de översättare eller språkgranskare som passar bäst för just ditt uppdrag. Våra översättare och språkgranskare är mycket rutinerade och har specialkunskaper inom en rad olika ämnesområden.

Översättningsfas

Vi inleder arbetet med texten, och eftersom vi redan vid projektets start har gått igenom sådant som t.ex. referensmaterial eller övriga önskemål från dig blir arbetsprocessen effektiv. Eventuella frågetecken som dyker upp löser projektledaren i samråd med översättaren eller granskaren och vid behov även med dig.

Kvalitetssäkring

Vi är mycket noga med att kvalitetssäkra vårt arbete och därför granskas alla texter av minst en annan person än översättaren.

Leverans och uppföljning

Vi levererar alltid inom överenskommen tid! Efter projektets avslut tar vi gärna emot din feedback eftersom vi har ett genuint intresse för dina synpunkter. Det gör att vi snabbt och effektivt kan möta dina behov på bästa sätt även vid nästa uppdrag.

Kontakta oss


ANN-CHRISTINE PALM

projektledare

ann-christine.palm@novoterm.se

JESSICA ARNELL

projektledare

jessica.arnell@novoterm.se

CRISTINA BASTI

projektledare

cristina.basti@novoterm.se

PAULA AF KLINTEBERG

projektledare

paula.af.klinteberg@novoterm.se

LINNÉA KNUTSSON

projektledare

linnea.knutsson@novoterm.se

AGNES SALOMONSSON LAGEVALD

projektledare

agnes.salomonsson.lagevald@novoterm.se

ANN FRANZON

ekonomi och administration

ann.franzon@novoterm.se

JULIETTE STAUDT

projektledare

juliette.staudt@novoterm.se