OM OSS

VÅR HISTORIA

Novoterm Translation startade sin verksamhet 1996. Grundarnas idé var enkel: att se till att kundernas målgrupp kunde ta del av viktig information på sitt eget språk. Det är lika relevant idag som för dryga 20 år sedan, trots att fler och fler talar andra språk än sitt modersmål.

Varför är det då så relevant? Jo, helt enkelt för att man har bäst chans att tillgodogöra sig information om den är skriven på det egna språket. På andra språk finns alltid viss risk att man missar nyanser, underliggande betydelser eller kulturella referenser. Många förstår själva innebörden av en text skriven på ett annat språk, men det är onödigt att riskera att avsändarens budskap går förlorat i en alltför grovhuggen tolkning eller översättning. Så länge dagens språkliga mångfald och människors behov av att kommunicera med varandra finns kommer behovet av översättning mellan olika språk att bestå.

Med den här grundidén har Novoterm funnits och vuxit under snart ett kvarts sekel. Vi är ett tiotal personer som arbetar på kontoret i Stockholm idag, och alla talar ett eller fler andra språk utöver sitt modersmål, som i flera fall inte är svenska. Vi har ett väletablerat nätverk med ett hundratal noggrant utvalda översättare – våra internationella kollegor. Vi arbetar tätt ihop och lägger extra stort vikt vid en god relation till våra översättare eftersom vi vet vilken otroligt viktig tillgång de är. Vi är därför stolta över att många av dem har arbetat med oss mycket länge, flera till och med sedan starten.

I över tjugo års tid har vi levererat högkvalitativa översättningar inom de flesta ämnesområden och idag arbetar vi i nära samarbete med översättare till 40 olika språk och språkvarianter. Vi är också mycket duktiga på språkgranskning, och kan erbjuda det på de flesta språk vi översätter till. Vi strävar alltid efter att vara bäst på att möta dina och våra egna krav och leverera högsta kvalitet. De flesta av våra kunder återkommer år efter år, något vi är stolta över.

Novoterm Translation startade sin verksamhet 1996. Grundarnas idé var enkel: att se till att kundernas målgrupp kunde ta del av viktig information på sitt eget språk. Det är lika relevant idag som för dryga 20 år sedan, trots att fler och fler talar andra språk än sitt modersmål. Varför är det då så relevant? Jo, helt enkelt för att man har bäst chans att tillgodogöra sig information om den är skriven på det egna språket.

Läs mer

På andra språk finns alltid viss risk att man missar nyanser, underliggande betydelser eller kulturella referenser. Många förstår själva innebörden av en text skriven på ett annat språk, men det är onödigt att riskera att avsändarens budskap går förlorat i en alltför grovhuggen tolkning eller översättning. Så länge dagens språkliga mångfald och människors behov av att kommunicera med varandra finns kommer behovet av översättning mellan olika språk att bestå. Med den här grundidén har Novoterm funnits och vuxit under snart ett kvarts sekel. Vi är ett tiotal personer som arbetar på kontoret i Stockholm idag, och alla talar ett eller fler andra språk utöver sitt modersmål, som i flera fall inte är svenska. Vi har ett väletablerat nätverk med ett hundratal noggrant utvalda översättare – våra internationella kollegor. Vi arbetar tätt ihop och lägger extra stort vikt vid en god relation till våra översättare eftersom vi vet vilken otroligt viktig tillgång de är. Vi är därför stolta över att många av dem har arbetat med oss mycket länge, flera till och med sedan starten. I över tjugo års tid har vi levererat högkvalitativa översättningar inom de flesta ämnesområden och idag arbetar vi i nära samarbete med översättare till 40 olika språk och språkvarianter. Vi är också mycket duktiga på språkgranskning, och kan erbjuda det på de flesta språk vi översätter till. Vi strävar alltid efter att vara bäst på att möta dina och våra egna krav och leverera högsta kvalitet. De flesta av våra kunder återkommer år efter år, något vi är stolta över.

Stäng

HUR ETT UPPDRAG GÅR TILL

Här har vi sammanställt vår arbetsprocess i korta drag:

Förfrågan och offert

Vi diskuterar uppdraget tillsammans med dig. Därefter får du en offert så att du i förväg vet vad det kommer att kosta och när det blir klart.

Projektstart

En av våra projektledare blir din egen kontaktperson, som snabbt går igenom texten, eventuellt referensmaterial, språklig ton och tilltänkt målgrupp. Eventuella frågetecken rätas ut och vi stämmer av med dig om det finns särskilda önskemål, t.ex. vad gäller sekretess, interna uttryck eller filformat.

Val av översättare

Projektledaren väljer ut den eller de översättare eller språkgranskare som passar bäst för just ditt uppdrag. Våra översättare och språkgranskare är mycket rutinerade och har specialkunskaper inom en rad olika ämnesområden.

Översättningsfas

Vi inleder arbetet med texten, och eftersom vi redan vid projektets start har gått igenom sådant som t.ex. referensmaterial eller övriga önskemål från dig blir arbetsprocessen effektiv. Eventuella frågetecken som dyker upp löser projektledaren i samråd med översättaren eller granskaren och vid behov även med dig.

Kvalitetssäkring

Vi är mycket noga med att kvalitetssäkra vårt arbete och därför granskas alla texter av minst en annan person än översättaren.

Leverans och uppföljning

Vi levererar alltid inom överenskommen tid! Efter projektets avslut tar vi gärna emot din feedback eftersom vi har ett genuint intresse för dina synpunkter. Det gör att vi snabbt och effektivt kan möta dina behov på bästa sätt även vid nästa uppdrag.

Så tycker våra kunder

Naturvårdsverket

Novoterm har samarbetat med Naturvårdsverket i över ett års tid nu – vi blev en av deras utvalda leverantörer i januari 2020, efter den upphandlingsprocess som löpte föregående höst.

Vi hjälper Naturvårdsverket med översättning från svenska till engelska inom områdena ”Samhälle och miljö” och ”Klimat”. Nedan följer ett urval av det material vi fått förtroendet att översätta:

Läs mer

 • Bilaterala anslaget – en rapport till Regeringskansliet

I rapporten redovisade Naturvårdsverket de samarbeten inom miljö- och klimatområdet som under 2019 finansierats genom anslaget för internationellt miljösamarbete (1:13).

 • Texter till webbsidan om Agenda 2030

Läs mer om Agenda 2030 här

 • Enhetsbeskrivningar

Olika enheter och avdelningar på NVV fick nya fokus- och arbetsområden – och därmed nya avdelningsnamn – som behövde översättas till engelska

 • Texter relaterade till nya EU-förordningar för publicering på webben

Vi ser alltid till att ställa frågor till vår kontakt på Naturvårdsverket om något är otydligt eller mångtydigt i källtexten. Vi ser också till att granska översättningen med hjälp av annan professionell verksamhetsutövare än översättaren själv. Som en liten extra service och bonus kan vi inkludera vårt korrektur av det svenska underlaget – som vi skapat under arbetets gång och som översättaren haft tillgång till – när det blir dags att leverera. Ett välkommet mervärde!

Stäng

Petter Jansson

Flincks Järn

The translation was perfect. Thank you for fast and good job.

Optapad Nordic AB

Fredrik Sandberg - Försäljningschef

Jag har anlitat Novoterm Translation flera gånger och det som gör att jag kommer tillbaka som kund är den proffsiga och personliga servicen. Jag är ofta ute i sista stund och när jag har bett om att få mina översättningar snabbt så har jag alltid fått det, ofta till och med snabbare än vad jag hade vågat hoppas på. Jag kan varmt rekommendera Novoterm.

Kontakta oss


  ANN-CHRISTINE PALM

  projektledare

  ann-christine.palm@novoterm.se

  JESSICA ARNELL

  projektledare

  jessica.arnell@novoterm.se

  CRISTINA BASTI

  projektledare

  cristina.basti@novoterm.se

  PAULA AF KLINTEBERG

  projektledare

  paula.af.klinteberg@novoterm.se

  AGNES SALOMONSSON LAGEVALD

  projektledare

  agnes.salomonsson.lagevald@novoterm.se

  ANN FRANZON

  ekonomi och administration

  ann.franzon@novoterm.se

  JULIETTE STAUDT

  projektledare

  juliette.staudt@novoterm.se