Översätt din hemsida med vår hjälp

En professionellt översatt hemsida på kundens eget modersmål skapar nöjdare kunder, minskar missförstånd och reducerar trycket på kundtjänst.

Introduktion

På Novoterm förstår vi vikten av att tala kundens språk. När ditt företag är redo att expandera till nya marknader är översättning av webbplatsen ett avgörande steg. Som experter inom språk och översättning kan vi, i samarbete med vårt nätverk av skickliga översättare, erbjuda en högkvalitativ översättning av hemsidor på ca 40 språk. Översätt din hemsida med vår hjälp för att få en professionellt översatt webbplats som är väl anpassad till den aktuella marknaden.

Varför Novoterm?

Varför ska du översätta din hemsida?

Vill du nå ut med din produkt eller tjänst på en ny marknad är det av yttersta vikt att översätta din hemsida och anpassa innehållet efter målgruppen och kulturen. Människor har lättare att ta till sig information på sitt eget modersmål och utan en översatt hemsida riskerar du att gå miste om kunder. Ju mer specialiserad en produkt eller tjänst är, desto viktigare att informationen är översatt till målgruppens modersmål.

Det är inte bara produkttexter som behöver översättas, även villkor och annan nödvändig kundinformation behöver översättas på ett tydligt och korrekt sätt för att undvika missnöjda kunder, ett skadat varumärke och onödig arbetsbelastning på kundtjänst.

Därför

Därför ska du översätta hemsidan

Det finns många anledningar för företag att översätta hemsidan, här är några av dem.

 • möjlighet att nå fler kunder
 • möjlighet att få nöjdare kunder
 • möjlighet att effektivisera kundtjänstmedarbetarnas tid.

Ett vanligt uppdrag för oss på Novoterm är en webböversättning från svenska till engelska eller vice versa, men vi har också möjlighet att ta oss an webböversättningar på många andra språk. Vi strävar alltid efter att växa med våra kunder och hjälper dig gärna med översättning av webbsidor om företaget ska expandera till fler marknader.

Anpassa texter för webbplatsen

Behöver du hjälp med att anpassa texter för din hemsida? I vårt nätverk finns översättare med vana att översätta en webbplats och som kan anpassa texterna efter det aktuella formatet och göra dem mer tilltalande för kunderna.

En text presterar bättre online om den är SEO-anpassad vilket gör att potentiella kunder lättare hittar dina produkter och tjänster. Fundera gärna över vilka sökord som är relevanta för ditt företag för att vi ska kunna inkludera orden i vår webböversättning. Önskar du ett mer omfattande SEO-arbete med sökordsanalys och optimering av befintligt material, kan vi hitta en lösning som passar dig.

FRÅGOR & SVAR

Alla branscher som behöver översätta en kvartalsrapport till eller från svenska kan dra nytta av Novoterms tjänster. Vi översätter till ca 40 språk och är experter på översättningar inom:

 • finans
 • medicin
 • juridik
 • teknik
 • webb och IT
 • marknadsföring/PR
 • hållbarhet
 • HR
 • utbildning och ledarskap
 • bygg och konstruktion
 • mode och design

Novoterm förbinder sig att strikt följa de rutiner som kunden har satt upp gällande skydd och hantering av dokumenten. Om så krävs använder vi kundens egen plattform för ner- och uppladdning av filer och endast loggade personer har tillgång till materialet fram till publiceringsdatumet – som kan vara efter projektets avslut.

Att översätta kvartalsrapporter till svenska eller engelska hör till de vanligaste uppdragen, men vi kan även översätta finansiella rapporter till andra språk med hjälp av våra internationella kollegor. Kontakta oss om du vill veta vilka språkkombinationer vi erbjuder.

Våra översättare är inte bara språkexperter, de har också djup kunskap inom finansområdet. Det innebär att de är vana vid terminologin och att hantera den sekretess som omgärdar kvartalsrapporter.

Tidsramen för arbetet är snäv, men varierar lite beroende på kvartalsrapportens längd, komplexitet och målspråk. Vi diskuterar alltid tidsramen med dig i detalj innan vi påbörjar ett översättningsprojekt.

Kontakta oss via e-post, telefon eller fyll i formuläret på vår webbplats för att begära en offert för översättning av kvartalsrapporter. Inkludera gärna så mycket information du kan om ditt projekt – rapportens längd, källspråk, målspråk och önskad leveranstid – för att vi ska kunna ge dig en väl avvägd offert. Om du har möjlighet, kan du även bifoga förra kvartalets publicerade rapport för referens.

Anlita oss för att översätta din hemsida

Att översätta en hemsida är ett omfattande arbete. En hemsida som har byggts upp under ett flertal år kan innehålla information om utgångna produkter eller tjänster, gamla nyheter och inaktuella blogginlägg. Det är också vanligt förekommande med rörligt material, grafer och PDF:er som behöver översättas eller ersättas. Om du vill ha hjälp att översätta din webbplats underlättar det om du först ser över webbplatsens innehåll för att undvika att vi inkluderar inaktuella sidor i offerten.

Råd inför att begära offert

Här nedan har vi samlat några råd för att vi ska kunna ge dig en rättvisande offert.

 1. Fundera över vilka texter som är viktigast för ditt företag och den aktuella marknaden.
 2. Gör ett urval av texterna på webbplatsen.
 3. Exportera texterna till exempelvis en Wordfil eller Excel-format så vi lätt kan skapa oss en uppfattning om underlaget.

Att översätta en webbplats är ett omfångsrikt projekt och därför kan det vara en bra strategi att översätta de viktigaste webbsidorna först och därefter översätta en webbsida i taget. För att garantera ett professionellt resultat erbjuder vi också en slutkoll där våra översättare granskar sidorna och säkerställer att översättningen fungerar i sin kontext, samt att funktionalitet och layout bibehålls.

Varför Novoterm

Novoterm är en mindre översättningsbyrå med ständigt återkommande kunder och ett nära samarbete med alla översättare i vårt nätverk. Vi värdesätter den personliga relationen med dig som kund och vi släpper inte projektet förrän du är helt nöjd. När du kontaktar oss för att översätta din hemsida kommer en dedikerad projektledare att matcha ditt projekt med en översättare som har målspråket som modersmål och är van att översätta en hemsida

Våra huvudområden är översättning inom finans, medicin, juridik, marknadsföring/PR samt utbildning och ledarskap, men vi kan erbjuda översättning inom fler områden än så – kontakta oss för att få veta mer om de tjänster som vi erbjuder.

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  Genom att skicka i formuläret godkänner jag att bli kontaktad i sälj- och marknadsföringssyfte samt att Novoterm behandlar mina uppgifter.

  Språktjänster för företag med höga krav

  Språköversättning, språkgranskning, textbearbetning och korrekturläsning på över 40 olika språk.