Översättning av årsredovisning

Årsredovisningen är ett av de viktigaste dokumenten som ditt företag producerar under ett år.

Introduktion

När ett företag presenterar det gångna finansiella året och dess resultat är det oerhört viktigt att allt blir rätt, även i översättningssteget. Här får, vid sidan av duktiga och erfarna översättare, även projektledaren en viktig roll. Vi på Novoterm är specialiserade på finansiell översättning och får återkommande förtroendet att producera årsredovisningsöversättning åt några av Sveriges största börsnoterade bolag. Kontakta oss för en högkvalitativ översättning av företagets årsredovisning

Utmaningar

Utmaningar med översättning av årsredovisningar

Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar samt vissa handelsbolag måste sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning enligt lag. En årsredovisning är ett lagkrav, men det är också ett utmärkt tillfälle att dela med sig av resultat och framtida strategier för att stärka varumärket. Om företaget har internationella intressenter eller om svenska myndigheter behöver kunna ta del av en rapport skriven på ett annat språk kan årsredovisningen behöva översättas.

En årsredovisning är ett omfattande arbete och det är inte ovanligt att publikationen landar på 150–180 sidor. Den stora mängden text, det faktum att många skribenter är inblandade och att innehållet ofta uppdateras under arbetets gång gör att översättningsmomentet ofta är komplicerat och svåröverskådligt. Genom att anlita en välrenommerad översättningsbyrå som Novoterm för översättningen av företagets årsredovisningar säkerställer du att publikationen blir korrekt.

En översättningsbyrå ser till att

 • rätt terminologi används
 • innehållet är konsekvent
 • företagets tonalitet bibehålls även i översättningen
 • finanserna är redovisade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards)

Fallgropar

Därför ska du välja översättare med omsorg

Det finns med största sannolikhet någon eller några på ditt företag som är duktiga på engelska, och vi förstår att det kan vara frestande att välja en intern resurs för att översätta en årsredovisning. Dock är det stor skillnad mellan att vara språkbegåvad och ha språket som sitt modersmål samt att dessutom vara utbildad översättare. Någon som översätter till sitt modersmål känner till språkets nyanser och de kulturella aspekter som kan inverka på ordval och uttryck ー en avgörande faktor vid översättning av årsredovisningar.

Vanliga misstag vid finansiell översättning av svenska texter till engelska:

 • direktöversättning av svenska ord
 • onaturliga formuleringar
 • otydligheter
 • grammatiska fel
 • fel datum- eller talformatering
 • inkonsekvens gällande brittisk och amerikansk engelska
 • fel terminologi

Varför Novoterm?

Anlita oss för översättningen av företagets årsredovisningar

Novoterm har närmare 30 års erfarenhet av finansiell översättning och språkgranskning. Vi strävar efter att ständigt vara uppdaterade inom framför allt svensk och engelsk finansiell terminologi samt att hålla oss ajour med globala riktlinjer och redovisningsprinciper. På så sätt kan vi säkerställa att vår översättning av företagets årsredovisningar håller högsta kvalitet.

Novoterm är en översättningsbyrå med ständigt återkommande kunder och vi har ett nära samarbete med alla översättare i vårt nätverk. Vi värdesätter den personliga relationen med dig som kund och vi släpper inte projektet förrän du är helt nöjd. När du kontaktar oss matchar en dedikerad projektledare din text med en översättare som har målspråket som modersmål, branschspecifik kunskap och vana vid översättning av årsredovisningar.

De årsredovisningsöversättningar vi levererar innefattar avsevärt mer än vad som traditionellt ingår i ett översättningsuppdrag. I uppdraget ingår också att ytterligare en lingvist kvalitetsgranskar översättningen samt att vi noterar och samlar ihop de språkliga problem vi hittar i källtexten. Resultatet blir en korrekt, förtroendeingivande översättning av företagets årsredovisning och en ursprungstext med förbättrad läsbarhet.

Tre råd inför en beställning av årsredovisningsöversättning

1. Kontakta oss i god tid för att vi ska kunna säkerställa att det finns tillgängliga översättare för just den språkkombination som du önskar.

2. Skapa en tydlig tidsplan för översättningsprojektet som omfattar alla inblandade och alla arbetsmoment. Involvera oss gärna i planeringsstadiet så hittar vi en effektiv arbetsmodell tillsammans.

3. Förbered referensmaterial som exempelvis en tidigare årsredovisning eller företagets kommunikationsriktlinjer för att säkerställa en korrekt översättning.

Annan finansiell översättning

Hjälp med översättningen av kvartalsrapporter och delårsrapporter

Vi på Novoterm kan också ta oss an översättningen av kvartalsrapporter och delårsrapporter. Att en årsredovisning är korrekt är centralt för att värna företagets varumärke. Ett fel i en kvartalsrapport eller en delårsrapport är inte heller önskvärt och kan leda till juridiska konsekvenser. Det är minst lika viktigt att anlita oss för översättningen av delårsrapporter och kvartalsrapporter som för årsredovisningen.

Språktjänster för företag med höga krav

Språköversättning, språkgranskning, textbearbetning och korrekturläsning på över 40 olika språk.

Kontakta oss

Vi hjälper ditt företag med finansiella översättningar

Behöver ditt företag hjälp med översättning av årsredovisning, delårsrapporter eller kvartalsrapporter? Vi hjälper ett flertal investmentbolag, banker och större advokat- och produktionsbyråer med finansiella översättningar, och vi är vana att hantera den sekretess och insiderloggning som ett projekt av den här typen kräver. Kontakta oss för högkvalitativ översättning – vi svarar dig inom några timmar.

Önskar du få hjälp med er årsredovisning? Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  Genom att skicka i formuläret godkänner jag att bli kontaktad i sälj- och marknadsföringssyfte samt att Novoterm behandlar mina uppgifter.

  FRÅGOR & SVAR

  Den vanligaste språkkombinationen för finansiell översättning är från och till engelska och svenska, men vi kan också hjälpa till med översättningar från och till andra språk inklusive tyska, franska, italienska och kinesiska. Kontakta oss för att ta reda på om vi kan hjälpa till med den språkkombination som du behöver.

  Våra finansiella översättare har stor erfarenhet av att arbeta med finansiella texter. När du anlitar oss för en översättning ber vi om referensmaterial, terminologilistor och kommunikationsriktlinjer; vi kontrollerar också befintliga publikationer på din webbplats. Om vi hittar några inkonsekvenser rättar vi till dem – och den färdiga översättningen sparas i ett kundspecifikt översättningsminne som säkerställer att konsekvensen bibehålls i framtida projekt