Blogg - Senaste nytt
Språköversättning av text | Novoterm

Översättning från engelska till svenska – Varför ska jag översätta min webbplats?

2021-11-12

Om den svenska marknaden är en sjö, så är den engelska marknaden ett hav ─ det betyder dock inte nödvändigtvis att du enbart ska ta sikte på den engelska marknaden. Det finns egentligen ingen baksida med att översätta din webbplats från engelska till svenska eller ett annat språk. Självklart tar det tid och kostar lite pengar, men fördelarna väger desto tyngre. 

Fördelar med att översätta en webbplats till svenska

Engelskan är det dominerande språket både online och i världen. I och med det skulle vi i princip kunna rekommendera alla företag att ha en engelsk version av sin sida, oavsett om 99 % av kundbasen befinner sig i Sverige. Men det ena utesluter självfallet inte det andra.

En översättning från engelska till svenska erbjuder en rad fördelar och öppnar upp nya möjlighet för ditt företag. Nedan har vi listat de främsta fördelarna med att översätta din webbplats från engelska till svenska.

Mer trafik

Flerspråkiga webbplatser öppnar upp dörrarna för en helt ny kundbas. Även om svenskar erkänt är duktiga på engelska och de flesta pratar det så betyder det inte att alla gör det. Genom att översätta din webbplats från engelska till svenska säkerställer du att hela din potentiella kundbas i Sverige kan ta del av den.

Mindre konkurrens

Som tidigare nämnt är den svensktalande marknaden många gånger mindre än den engelsktalande, både vad gällande antalet potentiella kunder men också antalet företag. Ditt företag har en större chans att faktiskt synas på den svenska marknaden och riskerar inte att försvinna bland en djungel av konkurrenter.

Bättre kundupplevelse

Trots att svensken behärskar engelskan bättre än bra, så råder det inget tvivel om att vi, precis som resten av världen, föredrar att ta till oss information på vårt modersmål. Det ger kunden en behagligare upplevelse då det blir både lättare och smidigare att ta till sig informationen. 

Kan jag översätta min webbplats på egen hand?

En översättning från engelska till svenska, precis som vilken annan språkkombination som helst, är komplex. Översättaren måste dels kunna hantera både språken perfekt, men behöver även ha insikt i kulturerna bakom språken för att kunna “lokalisera” (anpassa) webbplatsens innehåll. Det är inget man gör på egen hand. 

Behöver du en översättning från engelska till svenska av din webbplats eller av någon annan typ av innehåll? Kontakta Novoterm. Vi är proffs på språk och kommunikation och på projektledning av olika sorters textproduktioner oavsett omfattning. Vi erbjuder språköversättningar på ett 40-tal språk inklusive översättning från engelska till svenska och vice versa. 

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.