Blogg - Senaste nytt

RIKTLINJER FÖR ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA TILL SVENSKA

2018-06-19

För internationella företag så uppstår det inte bara behov av att översätta projektbeskrivningar, presentationsunderlag och rapporter som till stor del domineras av löpande text. Årsredovisningar är ett annat exempel på dokumentation som ska kunna förstås och läsas av många parter inom, och utom företaget. Därför är det också viktigt att sådana redovisningar finns tillgängliga på olika språk.

Ett översättningsföretag i Stockholm eller andra städer erbjuder allt som oftast rätt kompetens också för dessa uppdrag, men innan underlaget lämnas över till dem bör företaget själv ha tagit ställning till vissa detaljer. Även i dokument som dessa är det nämligen möjligt att använda olika typer av formuleringar, framförallt när det kommer till presentationen av siffror, procent, datumformat och annan formalia. Dessutom är det naturligtvis viktigt att ta ställning till vilka språk innehållet ska översättas till. Till exempel om det räcker med översättning från engelska till svenska eller tvärtom. Förutom detta är det viktigt att även tänka på följande:

Konsekventa formuleringar

När det kommer till större företag så har man vanligen upprättat detaljerade underlag för vilka formuleringar, titlar och begrepp som ska användas i vilka sammanhang. Detta kan gälla till exempel i samband med presentationen av anställda, chefer eller i beskrivningen av affärs- och produktområden. Tänk därför på att informera översättningsbyrån du samarbetar med om vilka riktlinjer som gäller, så att till exempel årsredovisningen eller verksamhetsbeskrivningen följer samma konsekventa tilltal.

Stora eller små bokstäver?

Det svåra med översättningar är inte att ta reda på vilka språkliga regler som gäller för olika språk. Det är däremot betydligt klurigare att översätta på rätt sätt i sammanhang när flera olika skrivsätt kan vara korrekta. Ett exempel på detta är valet av stora eller små bokstäver. Vissa företag är till exempel noggranna med att använda stor bokstav när de skriver ut befattningar eller det egna företagsnamnet. Stor bokstav används ibland också för engelskans substantiv och andra ord. Dessa interna riktlinjer är alltid viktiga att ta reda på och följa.

Språket är levande och förändras hela tiden, och det innebär också en större frihet för företag att följa sina egna riktlinjer. Detta resulterar i sin tur i en större utmaning för översättarna som därför måste informeras om vad som gäller för varje specifikt bolag. Du som behöver hjälp med översättning av något slag, eller som har frågor om vad ett samarbete med en översättningsbyrå innebär kan kontakta Novoterm. Mer information hittar du också på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”