Förfrågan/offert

Vi diskuterar uppdraget tillsammans med dig. Därefter får du en offert så att du i förväg vet vad det kommer att kosta och när det blir klart.

Projektstart

Du får en egen kontaktperson som snabbt går igenom text, referensmaterial, språklig ton och målgrupp. Eventuella frågetecken rätas ut och vi stämmer av om det finns särskilda önskemål, t.ex. när det gäller sekretessnivå eller filformat/filhantering.

Val av översättare

Projektledaren väljer ut den eller de översättare som passar bäst för just ditt uppdrag. Våra översättare är mycket rutinerade och har specialkunskaper inom en rad olika ämnesområden.

Leverans/uppföljning

Vi levererar alltid inom överenskommen tid! Efter projektets avslut gör vi en kort utvärdering eftersom vi har ett genuint intresse för dina synpunkter. Det gör att vi snabbt och effektivt kan möta dina behov på bästa sätt vid nästa uppdrag.

Kvalitetssäkring

Vi är noga med att kvalitetssäkra vårt arbete och därför granskas alla texter av annan person än översättaren.

Översättning

Vi inleder arbetet med översättningen och eftersom vi redan vid projektets start gått igenom sådant som t.ex. referensmaterial, blir arbetsprocessen effektiv. Eventuella frågetecken som dyker upp löser projektledaren i samråd med översättaren och vid behov även med dig. På så sätt går det snabbt och blir rätt direkt!