Blogg - Senaste nytt

Skillnaden mellan översättningstjänster och tolktjänster

2019-05-08

För att kommunikationen mellan två parter ska fungera behövs ett gemensamt språk eller en länk som behärskar bägge språk och kan förtälja vad den andra parten försöker säga. Generellt kallas detta för att översätta men det är viktigt att belysa skillnaden mellan de översättningstjänster som finns för både tal och skrift.

En tolk är en person som möjliggör kommunikationen mellan människor genom muntlig översättning på plats. Själva tolkningen sker så fort det bara går, i regel ögonblicket efter att den andra personen har talat. Tolken tar emot den muntliga informationen och omvandlar den till en passande tolkning som sedan förmedlas. Detta kräver givetvis att tolken behärskar bägge språken mycket väl då översättningen i princip sker i realtid.
Språk- och översättningstjänster har helt andra förutsättningar när det kommer till översättningen. Detta är ju en översättning som sker från ett dokument eller liknande och ska levereras i textform. Så här får översättaren gott om tid på sig att läsa texten, sätta sig in i ämnet och skriva en översättning som är så trogen originaltexten som möjligt.
Så det som skiljer tolkningstjänster och översättningstjänster åt är att tolken jobbar med det talade språket medan översättaren jobbar med skriven text.

Översättningstjänster fokuserar på skriftlig text

Detta är en av de mest basala skillnaderna. Tolken hjälper till vid ett samtal mellan två parter medan översättaren tar en text och översätter den till ett annat språk. Språk- och översättningstjänster förutsätter att det finns eller kommer att finnas någon form av text som sedan kan översättas till ett eller flera andra språk.

Översättningstjänster är inte omedelbara

En översättare tar betydligt längre tid på sig att överlämna sin översatta text. Beroende på volymen av text som ska översättas eller på hur komplicerad den är, tar det olika lång tid att översätta. Ett bra exempel är en bok som är rik på text. Föreställ dig när Tolkiens välkända bok om hobbiten Bilbo skulle lanseras till flera länder. Här behövdes översättningstjänster som klarade att översätta påhittade ord, termer och i vissa fall hela språk utan att det skulle kännas konstigt för läsaren. Oavsett om du väljer översättningstjänster i Stockholm eller på annan ort kommer översättaren alltid att behöva tid för att klara av uppgiften.

En översättare måste ta hänsyn till kulturen kring språket

Detta gäller även för tolken men till skillnad från tolken har en översättare inte möjlighet att omedelbart förklara eller släta ut kulturella missförstånd. Översättningstjänster kan bli komplicerade när vissa formuleringar, fraser eller hela stycken behöver omarbetas för att uppfattas som det var tänkt. Det kan bero på att författaren använder ordspråk och metaforer som endast finns i den specifika kulturen. Alla språk- och översättningstjänster behöver ta hänsyn till kontexten och kulturen bakom de texter som översätts.

Översättningstjänster kräver mer noggrannhet

En felöversättning kan leda till stora konsekvenser, speciellt när det kommer till viktiga juridiska dokument. Tänk vad som skulle hända om ett avtal mellan två parter inte översätts helt korrekt. För att undvika missförstånd krävs det att dessa språk- och översättningstjänster håller mycket hög kvalitet när det kommer till noggrannhet. I många fall, exempelvis med juridiska dokument, krävs det även att översättaren är auktoriserad och behärskar de juridiska termerna och principerna.

Det är fullt möjligt att hitta översättningstjänster i Stockholm och andra orter som kan tillfredsställa just ditt specifika översättningsbehov, oavsett om det handlar om mängder av produkttexter som ska översättas eller om komplicerad information där noggrannhet är av yttersta vikt. Du kan alltid klicka på ”våra tjänster” för att se vad vi erbjuder och om någon av våra tjänster passar ditt tänkta uppdrag. Ett annat alternativ är att helt enkelt ta kontakt, många översättningsbyråer har flera översättare med olika specialiteter. Det kan mycket väl hända att de erbjuder tjänster som inte finns med på hemsidan.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”