VÅRA TJÄNSTER

SPRÅKÖVERSÄTTNING

SPRÅKÖVERSÄTTNING FÖR FÖRETAG

Kärnan i vår verksamhet är språk – både språköversättning och språkgranskning. Vi brinner för kommunikation och vårt engagemang bottnar i en vilja att göra information tillgänglig på olika språk, så att alla som har behov eller intresse av en text ska kunna ta del av den. Genom våra språköversättningar kan du som kund kan vara säker på att budskapet i din text förblir oförändrat men att du har möjlighet att nå ut till nya målgrupper, på deras hemmaplan. Våra översättningar håller alltid högsta kvalitet. Om du sedan behöver juridiskt bindande, professionella språköversättningar för något specifikt ändamål, kan du läsa mer om det här.

Våra språköversättare är professionella och rutinerade och av kvalitetsskäl översätter de endast till sitt modersmål. Även om undantag finns, är det nämligen nästan alltid ditt modersmål du behärskar bäst – särskilt om du lever i det land där språket talas. Eftersom språk är en färskvara, gäller det att hela tiden hålla sig à jour med nya ord och uttryck inom olika fackområden eller genrer. Eftersom våra språköversättare bor och arbetar över hela världen har vi möjlighet att hålla oss till den här viktiga kvalitetsprincipen.

Våra erfarna språköversättare har ofta ytterligare utbildningar inom ett eller flera specialområden. Vi väljer alltid översättare utifrån ditt uppdrags speciella karaktär, så behöver du till exempel hjälp med en medicinsk översättning, kommer vi att välja ut en översättare med specifika ämneskunskaper och erfarenhet inom just medicin. På så sätt säkerställer vi att terminologi och fackuttryck blir korrekta, något som kanske inte är självklart för en novis på området även om hen är duktig på språk. Våra översättare har specialistkompetens inom bland annat finans, juridik, personalutveckling, medicin, hållbarhet, marknadsföring, bygg och konstruktion, utbildning och ledarskap, it, teknik och mode. Vi besitter även goda kunskaper inom några mer nischade områden på vissa språk, till exempel yoga, matlagning och konst. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kärnan i vår verksamhet är språk – både språköversättning och språkgranskning. Vi brinner för kommunikation och vårt engagemang bottnar i en vilja att göra information tillgänglig på olika språk, så att alla som har behov eller intresse av en text ska kunna ta del av den. Genom våra språköversättningar kan du som kund kan vara säker på att budskapet i din text förblir oförändrat men att du har möjlighet att nå ut till nya målgrupper, på deras hemmaplan. Våra översättningar håller alltid högsta kvalitet. Om du sedan behöver juridiskt bindande, professionella språköversättningar för något specifikt ändamål, kan du läsa mer om det här.

Läs mer

Våra språköversättare är professionella och rutinerade och av kvalitetsskäl översätter de endast till sitt modersmål. Även om undantag finns, är det nämligen nästan alltid ditt modersmål du behärskar bäst – särskilt om du lever i det land där språket talas. Eftersom språk är en färskvara, gäller det att hela tiden hålla sig à jour med nya ord och uttryck inom olika fackområden eller genrer. Eftersom våra språköversättare bor och arbetar över hela världen har vi möjlighet att hålla oss till den här viktiga kvalitetsprincipen. Våra erfarna språköversättare har ofta ytterligare utbildningar inom ett eller flera specialområden. Vi väljer alltid översättare utifrån ditt uppdrags speciella karaktär, så behöver du till exempel hjälp med en medicinsk översättning, kommer vi att välja ut en översättare med specifika ämneskunskaper och erfarenhet inom just medicin. På så sätt säkerställer vi att terminologi och fackuttryck blir korrekta, något som kanske inte är självklart för en novis på området även om hen är duktig på språk. Våra översättare har specialistkompetens inom bland annat finans, juridik, personalutveckling, medicin, hållbarhet, marknadsföring, bygg och konstruktion, utbildning och ledarskap, it, teknik och mode. Vi besitter även goda kunskaper inom några mer nischade områden på vissa språk, till exempel yoga, matlagning och konst. Kontakta oss så berättar vi mer.

Stäng

ÖVERSÄTTNING FÖR DIG MED HÖGA KRAV

Språkgranskning och språköversättning inom olika branscher | Novoterm

Novoterm är en översättningsbyrå som grundades i Stockholm 1996 och flera av våra översättare har arbetat med oss sedan starten. I nära samarbete med våra översättare har vi i över tjugo års tid levererat högkvalitativa språköversättningar och språkgranskningar åt företag inom de flesta ämnesområden och på fler än 40 olika språk.

Oavsett dina behov möter vi dig alltid i en aktiv dialog. Du får en egen kontaktperson som sätter sig in i hur din verksamhet fungerar och hur du vill att dina budskap ska formuleras och uppfattas. Som översättningsbyrå hjälper vi dig gärna med allt från stora, flerspråkiga projekt till mindre uppdrag. All översättning, språkgranskning och bearbetning av text kvalitetssäkras i samtliga led och resultatet blir korrekta, välformulerade och levande texter.

Vi arbetar egentligen bara med språköversättning åt företag, men hjälper gärna till att slussa dig som privatperson rätt. Behöver du exempelvis en professionell språköversättning gjord av en så kallad translator? Och vad innebär det egentligen? Läs mer här!

Novoterm är en översättningsbyrå som grundades i Stockholm 1996 och flera av våra översättare har arbetat med oss sedan starten. I nära samarbete med våra översättare har vi i över tjugo års tid levererat högkvalitativa språköversättningar och språkgranskningar åt företag inom de flesta ämnesområden och på fler än 40 olika språk.

Läs mer

Oavsett dina behov möter vi dig alltid i en aktiv dialog. Du får en egen kontaktperson som sätter sig in i hur din verksamhet fungerar och hur du vill att dina budskap ska formuleras och uppfattas. Som översättningsbyrå hjälper vi dig gärna med allt från stora, flerspråkiga projekt till mindre uppdrag. All översättning, språkgranskning och bearbetning av text kvalitetssäkras i samtliga led och resultatet blir korrekta, välformulerade och levande texter. Vi arbetar egentligen bara med språköversättning åt företag, men hjälper gärna till att slussa dig som privatperson rätt. Behöver du exempelvis en professionell språköversättning gjord av en så kallad translator? Och vad innebär det egentligen? Läs mer här!

Stäng

SPRÅKÖVERSÄTTARE – PRIS

Priset för översättning beror på textens omfång (antal ord), textens innehåll och önskad språkkombination. Kontakta oss så kan du få en offert för uppdraget på förhand.

Prisvärd språköversättning och språkgranskning | Novoterm

ÖVERSÄTTNING, SPRÅKGRANSKNING
OCH TEXTBEARBETNING AV:

brittisk och amerikansk
engelska

svenska

danska

norska

finska

franska

italienska

tyska

spanska

ryska

nederländska

polska

turkiska

japanska

förenklad och traditionell
kinesiska

arabiska

portugisiska

estniska

kroatiska

m.fl.

Kontakta oss


  AGNES SALOMONSSON LAGEVALD

  projektledare

  agnes.salomonsson.lagevald@novoterm.se

  CRISTINA BASTI

  projektledare

  cristina.basti@novoterm.se

  ANN FRANZON

  ekonomi och administration

  ann.franzon@novoterm.se

  JESSICA ARNELL

  projektledare

  jessica.arnell@novoterm.se

  ANN-CHRISTINE PALM

  projektledare

  ann-christine.palm@novoterm.se

  PAULA AF KLINTEBERG

  projektledare

  paula.af.klinteberg@novoterm.se

  JULIETTE STAUDT

  projektledare

  juliette.staudt@novoterm.se